bilgi sistem türlerini örnek vererek açıklayınız


Mesajlar: 1
02.01.2013 20:52 # 0

örnekler verir misiniz


Master
Administrator
Mesajlar: 295
08.01.2013 05:19 # 1

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ

Bilginin Fonksiyonları:
* İhtimal prensipleri sunar.
* bir durum temsilcisi şeklinde hizmet verir.
* Alternatif çeşidini ve/veya cinsini azaltır.
Bilgi Oluşturmanın Maliyeti:
1. Başlangıç maliyeti
2. Geliştirme maliyeti
3. İşleme maliyeti

Bilginin Değeri: Kullanıcı/biçimi, yerine, zamanına, kullanım biçimine bağlıdır.
Maliyet/Değer İlişkisi:
1. Eğer Marjinal Değer > Marjinal Maliyet ise bilgi hacmi arttırılır.
2. Eğer Marjinal Değer < Marjinal Maliyet ise bilgi hacmi azaltılır.
3. Eğer Marjinal Değer = Marjinal Maliyet ise bilgi optimum değerdedir.

İŞLETMELERDE BİLGİ SİSTEMLERİ

Resmi Bilgi Sistemlerinin Genel Yapısı:
Modern organizasyonlarda bilgi temel bir kaynaktır. Bu nedenle, her işletme 3 alt sistemden oluşan bir bütün olarak görülür.
1. İşlemler alt sistemi
2. Yönetim alt sistemi
3. Bilgi alt sistemi

Bilgi Sistemi Blok Yapısı:
1. Tasarım Blokları
2. Talep Blokları
Sistem:

 • Güvenilirlik
 • Maliyet
 • Esneklik
 • Beklenen ömür
 • Büyüme potansiyeli
 • Bakılabilirlik

İşleme:

 • Hacim
 • Karmaşıklık
 • Zaman
 • Hesaplama

Uydurma:

 • Süzme

Maliyet/Etkinlik:

 • Direkt maliyet
 • Endirekt maliyet
 • Direkt fayda
 • Endirekt fayda

Fizibilite:

 • Teknik fizibilite        T
 • Ekonomik fizibilite   E
 • Kanuni fizibilite        L  
 • İşlemsel fizibilite      O
 • Çizelge                    S

 

Sabır; yüzünü ekşitmeden acıyı yudumlamaktır.