Toplam 15 kayıt bulundu...


Sosyal Politika Ders Notları ve Sorular - Özet (Aöf)

1 Yorum

ÜNİTE 1 Sosyal Politika Bilim Dalı Sosyal Politika bilim dalını neden tanımlamak gerekir? Sosyal Politika bilim dalını tanımlamak neden güçtür? • Sosyal Politika ile çevresindeki başka sosyal bilim dalları arasındaki konu ve yaklaşım farklılıklarını iyi kavrayabilmek için, bu bilim dalını önce tanımlamak gerekir. • Sosyal Politika, sosyal nitelikli politikaları konu alır. Sosyal ve politika sözcüklerinin sözlüklerdeki anlamları Sosyal Politika bilim dalını doğru olarak ifade edebilmede yetersiz kalır. • Ayrıca, Sosyal Politika bilim dalının tanımını oluşturan [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

aöf, Açıköğretim, Konu Özetleri, Sosyal Politika,

1. ve 2. Sınıf Laborant Ve Veteriner Sağlık Çıkmış Sınav Soruları 2007 - 2010 Vize Final Bütünleme

Laborant ve Veteriner Çıkmış Sınav Soruları 2007 - 2010 Vize Final Bütünleme Çıkmış sınav sorularını indirmek için alttaki bağlantıya tıklayın; 1. Sınıf  >>> 2007 2010 Yıllarında Çıkmış Vize Final ve Bütünleme sınav soruları indir 2. Sınıf  >>> 2007 2010 Yıllarında Çıkmış Vize Final ve Bütünleme sınav soruları indir [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Temel Bilgi Teknolojileri Özet

08.12.2008 — Aöf 1. Sınıf Dersler,
1 Yorum

 Bilgiyi işlemekte kullanılan araçlar ikiye ayrılır. 1- Maddi cihazlar 2-Kavramsal araçlar.  Kullanıcıve bilgisayarın karşılıklıetkileşimini sağlayan birimlerin genel adıGiriş-çıkışbirimleridir.  Bilgisayar sisteminin maddi unsurlarına Donanım denir. Maddi olmayan unsurlarına yazılım denir.  Windows 98, windows 2000, windows XP, işletim sistemleridir.  Daha önceden kaydedilmişolan bir belgeyi açmak için oklu açık kitap düğmesi kullanılır.  Kelime işlemcilerle metin düzenleme, metin biçimlendirme, metin yazdırma, metin saklama yapılabilir fakat metin karakteri oluşturulamaz.  fx düğmesinin işlevi aktif hücrey [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

GENEL İŞLETME Ders Notları

08.12.2008 — Aöf 1. Sınıf Dersler,
0 Yorum

İşletme Kavramı İşletme Bilimi, işletmeleri ilgilendiren iç ve dış olayların açıklanması, çözümlenmesi ve sistemleştirilmesinin yanında, işletmelerin toplum içindeki yerini belirleme işlevini görür. Ekonomik yaşamın ve ekonomik faaliyetlerin çıkış noktası insan gereksinme ve istekleridir. İşletmelerin temel işlevi değişik boyutlardaki insan gereksinme ve isteklerinin giderilmesidir. Gereksinmelerin değişimine ve gelişimine bağlı olarak işletmelerin ortaya koyduğu ürünler de yenilenir. İnsan gereksinmelerini giderme özelliğine sahip mal ve hizmetlere ekonomik mal ve hizmetler denir. Mal ve  hizmetlerin üretimi içi [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

İKTİSADA GİRİŞ Ders Notları

08.12.2008 — Aöf 1. Sınıf Dersler,
3 Yorum

İktisadın Tanımı Ve Genel Kavramlar Bir bilim dalı olarak iktisadın tanımını ve ilgi alanı: İktisat, sonsuz olan insan ihtiyaçlarının sınırlı kaynaklarla nasıl karşılanacağını inceleyen bir sosyal bilimdir. İktisat bir sosyal bilim olma yanında, analitik bir yapıya da sahiptir. İnsanların iktisadi davranışları ile malların üretim, tüketim ve dağıtım faaliyetlerini inceler. İktisadın Özellikleri İktisat, bir sosyal bilim olmasına rağmen büyük ölçüde matematiksel yöntemler kullanır. İktisatçı önce bir konuyla ilgili gerçekleri toplar, daha sonra bu topladığı gerçekler ya [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Genel Matematik | Özdeşlik, Denklemler ve Eşitsizlikler

08.12.2008 — Aöf 1. Sınıf Dersler,
0 Yorum

Ünite - 2 Özdeşlik, Denklemler ve Eşitsizlikler ( # ) Parantez Açılımları a ( x + b ) = ax + b Örnek: 4 ( x + 5 ) = 4x + 20 x ( x + a ) = x² + ax Örnek: 3x ( x + 2 ) = 3x² + 6x Örnekleri çoğaltabilirsiniz. ( # ) Ortak Parantez Alma x² + ax = x.x + a.x = x ( x + a ) Örnek: x² - x = x.x - 1.x = x ( x- 1 ) Örnekleri çoğaltabilirsiniz. ( # ) Tam Kare Tam karenin hikayesi şudur: 1. karesi + 1. ile 2.'nin çarpımının 2 katı + 2.'nin karesi Denklem ( x + k )² olsun. Formül olarak ise x² - 2kx + k² & [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

GENEL MUHASEBE 6 Ünite Ders Notları

08.12.2008 — Aöf 1. Sınıf Dersler,
1 Yorum

ÜNİTE-1 İŞLETME ve MUHASEBE İŞLETME İşletmede faaliyetin oluşabilmesi için araç-gereç, para, hammadde yani Varlıklar gereklidir. Kısaca işletmenin sahip olduğu ekonomik değerler. Bir de bu varlıkları sağlayan kaynaklar gereklidir. Bu kaynaklar: İşletme sahipleri: İşletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarının değer olarak ifadesine SERMAYE denir. Üçüncü kişiler dediğimiz işletmeye borç verenler: Üçüncü kişilerin varlıklar üzerindeki haklarına değer olarak ifadesine BORÇLAR denir İşletmede faaliyetler sonucunda varlıklar artarsa, işletme sahiplerinin hakları da arta [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Hukuka Giriş Ders Notları | Kısa Kısa Tekrar

08.12.2008 — Aöf 1. Sınıf Dersler,
0 Yorum

Nafaka Yükümü", yardım edilmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoy, altsoy ve kardeşlerine yardım etme yükümlülüğüdür. Sosyal hayatı düzenleyen kurallar: Din kuralları, Ahlak kuralları, Görgü kuralları, Hukuk kuralları 14 yaşındaki Naim Uygun'un anne ve babasının izni olmadan yapmış olduğu bir satış sözleşmesi " tek taraflı bağlamazlık" hükümsüzlük yaptırımı türüne aittir. Henüz fiil ehliyeti olmayan küçüğü bağlamaz ama tam ehliyetli olan karşı tarafı bağlar. Cürüm, toplum düzenini ağır biçimde sarsan suçlardır. [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

İKTİSADA GİRİŞ

19.11.2008 — Aöf 1. Sınıf Dersler,
0 Yorum

İKTİSADA GİRİŞ GENEL NOTLAR İktisadın Tanımı ve Temel Kavramları Bir bilim dal› olarak iktisadın tanımını ve ilgi alanını açıklayabilmek • İktisat, sonsuz olan insan ihtiyaçlarının sınırlı kaynaklarla nasıl karşılanacağını inceleyen bir sosyal bilimdir. İktisat bir sosyal bilim olma yanında, analitik bir yapıya da sahiptir. İnsanların iktisadi davranışları ile malların üretim, tüketim ve dağıtım faaliyetlerini inceler. İktisatçılar tarafından gerçekleştirilen analizlerde uygulanan yöntemleri açıklayabilmek • İktisat, bir sosyal bilim olmasına rağmen büyük ölç [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

GENEL MUHASEBE

19.11.2008 — Aöf 1. Sınıf Dersler,
0 Yorum

GENEL MUHASEBE İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla para, araç-gereç, malzeme, hammadde, personel gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek ve faaliyetlerde bulunarak mal ve hizmet üreten iktisadi birime işletme denir. İşletmenin varlıkları, sermayesi ve borçları üzerinde değişme yaratan ve para ile ifade edilen işlemlere ait bilgileri; kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgililere raporlar şeklinde sunan bilgi sistemine muhasebe denir. Muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesinde temel alınan, işletme faaliyetlerinin sürekli olmasına rağmen ara ara kesildiği vars [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...