Açıköğretime Yeni Kayıt Olanlara İpuçları ve Püf Noktalar

Açıköğretime Yeni Kayıt Olanlara İpuçları ve Püf Noktalar

Baraj puanlarının düşmesi nedeniyle aöf tercih etmek isteyenler bir hayli fazla. Açıköğretime, öss sınavına hiç hazırlanmadan dahi girebilirsiniz. Yüksek bir puan istemez ve kontenjan sınırsızdır.

Bir şeyi vurgulamak gerekiyor ki açıköğretim bitirip diploma almak, örgün eğitimden daha zor bir sistemdir. Açıköğretim okumak hem öğrenci olmayı hem de öğretmen(*) olmayı gerektirir. Buna örnek olarak kayıt işlemlerinizi tamamladıktan sonra kucağınıza bırakılan kalın kitapları örnek verebiliriz. Ben bir açıköğretim öğrencisiyim ve askerliği uzatmak yada diploma almak için okumuyorum. Ama hepiniz şahit olmuşsunuzdur aöf okuyanların 100de 90'ı ya maaşını yükseltmek yada askerliğini uzatmak için kaydolmuştur. Bu kayıtların 100 de 70 ide ilk seneden ya bırakmışlardır yada yıllarca boşu boşuna aöf ü zengin etmiştir :)

Bir şeyin altını çizdikten sonra aöf ün iyi yanlarına geçmek istiyorum. 150-160 puanı alıp, cebinde bi kaç kuruş parası olan herkesin girebilmesi münasebetiyle aöf bedava üniversite gibi görünse de durum böyle değil. Böyle düşünenler hem vakit hem nakit kaybederler. Ciddi ciddi ders çalışmayacaksanız, vaktiniz ve nakdiniz cebinizdeyken ya oturup össye hazırlanın ya da askere gidin...

Aöf Okumanın Avantajları

 • Aöf sınavları stres yaşanan sınavlar değildir. Hatta sınavlar nedendir bilinmez lisede girdiğimiz yazılı sınavlardan daha tatlı bir atmosferde geçer :)
 • Aöf sınav sonuçları beklediğinizden hep yüksek gelir. Bunun sebebi stresle geçirilen uzun çalışma dönemleridir. Sınava yakın ders çalışma dürtüsü çok fazla oluyor, aşırı derecede kendinizi zorluyor ve çalışıyorsunuz sınavdan sonra gelen sonuçlar bu sebeple şaşırtıcı derecede iyi geliyor.
 • Aöf sınavlarına Hesap makinesi götürmek serbesttir. Üzeride harf vb karakterler olmamak şartıyla. Üzerinde karekök olanlar serbest. Ama şu var bu tür bir hesap makinesiyle integral çözen birine rastlamadım. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunmamalıdır. Aksi takdirde sınavınız ne yazık ki geçersiz sayılacaktır.
 • Vize sınavına sıkı fıkı çalışırsanız finalde de biraz kasarsanız sınıfı rahatça geçmeniz kaçınılmaz olur. En önemli sınav vizedir.
 • Aöf sınavlarına, açıköğretimin öğrencilerine sunduğu devasa içerikli e-öğrenme (online ders çalışma sitesi) hazırlanmanız çok büyük avantaj sağlayacaktır. Bu sitede çözmekle bitiremeyeceiğiniz kadar soru, izlemekle bitiremeyeceğiniz kadar slayt ve video anlatımlar mevcuttur.

Bazı İpuçları

 • Tekrar söylüyorum vize sınavınız ne kadar yüksekse, ayağınızı uzatıp keyfinizi çatacağınız günler de o kadar yakın demektir. Vizeye çoooook çalışın.
 • Ders çalışmaya yardımcı kitaptan başlayın ve anlamakta güçlük çektiğiniz yerleri aöf kitabından çalışın. Ama öaf kitabındaki ünite sonları sorularını mutlaka çözün
 • Bir dersi önce kitaptan okuyun biraz soru çözün bir süre ara verdikten sonra e-öğrenme sitesinden girip o ünitenin videosunu izleyin
 • Yardımcı kitap için murat yayınlarını tercih edebilirsiniz.
 • "Matematik seti" isterseniz ilkumut Aöf Matematik seti mükemmel ötesidir. Toplama çıkarma işlemini bilmiyorsanız bile.
 • Sınava yakın her ilde akademik eğitim verilmekte hafta sonları yada üniversitenin size vereceği günlerde gidip yüz yüze eğitim avantajından da yararlanabilirsiniz.
 • Aöf'ün 2 yıllık bölümlerinden mezun olursanız diplomanızda Açıköğretim mezunu yazar ama eğer 4 yıllık lisans bölümü mezunu olursanız, örgün eğitim diplomasından farksız bir diplomaya sahip olursunuz. Diplomanızda Eskişehir anadolu üniversitesi yazar.

 

Açıköğretim Fakültesinin Resmi Sitesindeki Sınav Kuralları

Sınavda Uyulacak Kurallar

 1. Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde, sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız. Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, sınava devam etmenize izin verilmez.
 2. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunamaz.
 3. Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.
 4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi değiştirebilir.
 5. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki TCKN, ad, soyadı, bilgilerini kontrol ediniz, üzerindeki ilgili alanları doldurarak imzalayınız. Bu bilgiler size ait değilse, görevlileri uyararak size ait cevap kâğıdını isteyiniz. Başka öğrenciye ait cevap kâğıdı kullanan öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.
 6. Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (kitapçık türünü) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.
 7. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanmalısınız. Siyah kurşun kalem dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da renkli vb.) kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.
 8. Aşağıdaki durumlarda sınav görevlileri tarafından Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenir ve ilgili öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır:
  • Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak,
  • Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçları; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazlarını; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri yanında bulundurmak,
  • Alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunan hesap makineleri kullanmak,
  • Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak,
  • Cevapları, cevap kâğıdı dışında bir yere yazmak ve sınav salonundan dışarı çıkarmak,
  • Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava girmek,
  • Sınava girebilmek için gerekli belgeleri eksik olduğu halde sınava katılıp, cevap kâğıdında işaretleme yapmak,
  • Sınav görevlileri tarafından öğrencinin kimliğinden şüphe duyulması,
  • Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam bir şekilde teslim etmemek, sınav salonu dışına çıkarmak.
 9. Kopya çekmek, vermek ya da çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunan öğrenciler hakkında Bireysel Sınav İptal Tutanağıdüzenlenir, o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır ve kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiçbir dersin sınavına giremezler.
 10. Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını yırtmak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek ya da kendisi yerine başka birini sınava sokmak eylemlerinden herhangi birini gerçekleştiren öğrenciler hakkında Bireysel Sınav İptal Tutanağı tutulur, o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır ve haklarında ilgili Fakülte tarafından disiplin soruşturması açılır.
 11. Sınav başlamadan önce Sınav Giriş Belgenizi ve Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgenizi sıranızın üzerine bırakınız.
 12. Soru kitapçığındaki derse ait testi cevaplamanız için verilen süre 30 dakikadır.
 13. Soru kitapçığınızı aldığınızda sayfalarına hızlıca bakarak hatalı ya da eksik baskı olup olmadığını kontrol ediniz. Hata/eksik olması durumunda kitapçığınızın değiştirilmesi için derhâl Salon Başkanına başvurunuz. Sınav görevlileri sınavın başladığını belirtmeden kitapçığınızı tekrar açmayınız.
 14. Soru kitapçığınızdaki ilgili alanlara ad, soyadı, TCKN, sınav salon no, sıra no bilgilerinizi eksiksiz doldurarak imzanızı atınız. Soru kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde amacıyla kullanabilirsiniz.
 15. Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile soru kitapçığınızın kodunu karşılaştırınız. Aynı değilse, sınav görevlilerine durumu bildirerek doğru kitapçığın verilmesini talep ediniz.
 16. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında ilgili ders için ayrılmış olan alana, cevap yerinin dışına taşırmadan işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde yapılan işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 17. Cevap kâğıdı üzerinde değişiklik yapmak istediğinizde, iz bırakmayan bir silgi kullanınız. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.
 18. Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevabı işaretlerseniz, o soruyu yanlış cevaplamış sayılacaksınız.
 19. Soruların ait olduğu derslerin içeriklerinde, basımdan sonra değişiklik yapılmış olabilir. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, o soruyu ders kitabınızda verilen bilgileri dikkate alarak cevaplayınız.
 20. Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine eksiksiz biçimde teslim ediniz. Sınav bittikten sonra gönderilen cevap kâğıtları dikkate alınmayacaktır.

Sınav kurallarına uyduğunuz için teşekkür eder, sınavınızda başarılar dileriz.

Kaynak: https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/sinavlar-ve-sorumluluk-uniteleri/sinavda-uyulacak-kurallar

Açıköğretim fakültesi kayıt dondurma işlemi nasıl yapılır?108 yorum

 • Yorumunuz en az 30 karakter olmalıdır. (0)
  Tüm Yorumlar
  • Yks mağduru
   Geçen sene ki yks puanımla bu sene açık öğretim kaydı yapabilir miyim?

   Yanıtla

  • tuba
   Sınav takvimi açıklanmış fakat bi dönemlik var bide yıllık o yüzden karıştı bilen varsa cvp bekliorum

   Yanıtla

  • tuba
   Ya arkadaşlar sistem değişmiş mi acaba bilgisi olan var mı ya hiç bişi anlamadım yine eskisi gibi ara sınav nisan da yılsonu sınavı mayısta ve bide eylül de bütünleme olmayacak mı?Ben şimdi 4.sınıf işletmeye geçtim yeni kayıt olanlar için mi geverli bu sistem lütfen acill cevapp....

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295
   @ seda: Orda Kamu Yönetimi olması gerekmiyor. Aöf öğrencileri için özel sınıflar oluşturuyor. Bölüm değiştirme konusunda -okuduğunuz bölüm ve sınıf- ile ilgili olarak en net cevabı aöf büro verir. Bilinen yöntem ise şudur. 4 yıllık bölüm okuyan öğrenci 2 yılını tamamalar, önlisans diplomasını alır ve kaydını sildirir, sonrasında başka bir lisans bölümüne kayıt yaptırıp 3ten devam eder. Umarım açıklayıcı olmuştur.

   Yanıtla

  • seda
   ben bişi daha sorucam :) eskişehhrde açıköğretim okucam ama bu yukarda yazdığınız derslre de girmk istiyorum ama orda kamu yönetimi yok sanırım norml açıköğretim olmayan ee ozman ben nerde görücem bu dersleri bi tane daha sorucam açıköğretimde bölüm değiştirebilirmiyim

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295
   @ seda: :) :) Maalesef 4 yıl boyunca yok. Aşağıdaki yazı yardımcı olacaktır; . . 1. Sınıf Dersleri: Genel Matematik, Genel Muhasebe, İktisada Giriş Eski Türk Edebiyatı’na Giriş, Osmanlı Türkçesi’ne Giriş (Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün bu dersleri, bazı merkezlerimizdeki öğretim elemanı ve fiziki imkanların yetersizliği nedeniyle verilememektedir.) 2. Sınıf Dersleri: Muhasebe Uygulamaları, İstatistik, İktisat Teorisi 3. Sınıf Dersleri: Maliyet Muhasebesi, Türk Vergi Sistemi, Finansal Yönetim, İngilizce 4. Sınıf dersleri için akademik danışmanlık uygulanmamaktadır.

   Yanıtla

  • seda
   bu hani öğretmnliği devredebilirsinz yüz yüze ders imkanlarından yarrlanabilirsiniz dediniz ya bu butun 4 yıl için geçerlı mıı nasıl olucak bilgilendirsenız benı :)

   Yanıtla

  • tuba
   ne zaman açıklanıyo peki biliyo musunuz

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295
   tuba yazmış:
   Bütünleme sınavı için yine vize ve final konularına çalışmak yeterli mi yoksa önerebileceginiz kitaplar var mı?
   Evet yeterli. @ tuba: Sınav takvimi henüz açıklanmadı.

   Yanıtla

  • tuba
   Ya arkadaşlar öncelikle çok acil cevap yazarsanız çok memnun olacağımı belirtmek istiyorum. 2012 de vize tarihi yine nisan ın ilk haftası olup sınav 7 ve 8 nisan da mi olacak?

   Yanıtla

  • tuba
   Bütünleme sınavı için yine vize ve final konularına çalışmak yeterli mi yoksa önerebileceginiz kitaplar var mı?

   Yanıtla

  • tuba
   peki teşekkürler

   Yanıtla

  • midyat
   @ Admin: tşk ederim. evet açıklandı.

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295
   @ midyat: Sonuçlar açıklandı...

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295
   @ tuba: Tuba hanım bütünleme sınavı için ücret yok. Yeni dönemin harçlarını da Aralık-Şubat ayları içinde 2 taksitte ödeyeceksiniz.

   Yanıtla

  • tuba
   arkadaşlar bişi sorcam ya bn 1 dersten büt e kaldım o ders için ücret yatırılacak mı bide 4. sınıfa geçiorum ya yeniden ücret ödeniyor mu odeniyorsa ne zaman ödeniyor

   Yanıtla

  • midyat
   offff bu sonuçlar ne zaman açıklanacak :S

   Yanıtla

  • nazimem
   slm herkese ya ben yeni kayot yaptırıcam ama derslerden korkuyorum ya kazanamassam diye kafam karışık

   Yanıtla

  • MİNAY
   ARKADAŞLAR BEN HALKLA İLİŞKİLER 2. SINIFTAYIM.1 SINIFTAN İNG DERSİM VAR.AMA İNGİLİZCEM HİÇ YOK.BU DURUMDA OLUPTA GEÇEN ARKADAŞLARIN TAVSİYELERİNİ RİCA EDİYORUM)

   Yanıtla

  • Yusuf
   @ tuba: 52,5 le geçiyorsunuz. Ara sınavın %30, finalin %70' i alınır, başarılar dilerim. Benim sınavlar çok güzel geçti. Karacan yayınları nokta atış soruları üzerine tanımam arkadaş süper süper süper, sorular birebir çıkıyor!

   Yanıtla

  • tuba
   @ Admin: Ya bişi sormak istiyorum benim 1 dersin sınav sonucu berbat maliyet muhasebesinden 35 almışım bi daha ki sınavdan ancak 60 alırsam geçebiliyorum ve bu çok zor çünkü 26 soru soruluyo zaten yani muhtemelen tek derse kalcam da onun hesaplaması nasıl oluyo acaba bilgi verirseniz seviniriz.

   Yanıtla

  • tuba
   Hmm anladım teşekkürler.

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295
   @ tuba: Nisanın 25'ine kadar açıklanır diye düşünüyorum. Tahmini olarak 20 gün sürüyor...

   Yanıtla

  • tuba
   Vize sonuçları ne kadar sürede açıklanıyor acaba...

   Yanıtla

  • tuba
   @ Admin: sınavda her ders için kaç dakikalık süre veriliyor acaba. Benim sınav kağıdım geldi cumartesi 4 dersten pazar da 2 dersten girecekmişim de

   Yanıtla

  • tuba
   sınavda her ders için kaç dakikalık süre veriliyor acaba. Benim sınav kağıdım geldi cumartesi 4 dersten pazar da 2 dersten girecekmişim de

   Yanıtla

  • tuba
   @ buket: artık karacan yayınlarını almış bulundum o yüzden tekrar almıyorum ama bi daha sene bnde murat yayınlarını alcam:)

   Yanıtla

  • buket
   @ tuba: mrb bende aöf ögrencysm murat yayınlarnı kesnlkle tavsiye edyrm harka bi kitp vede e-portaltan sorlrı çözün

   Yanıtla

  • midyat
   yazınız için tşkler. galiba tam vizelere çalışmaya başlamanın zamanı

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295
   Evet farklı yerlerde gireceksiniz. İlk oturum ctesi ikinci oturum pazar yapılır. Sınıfa göre öğleden önce ve sonraya denk gelir. Alttan dersi olanlar farklı olarak hem öğlen hem öğleden sonraki oturumlarda sınava girerler...

   Yanıtla

  • tuba
   Admin bişey daha sormak için sınavlar 2 oturumda yapılacakmış ya 2 sınavda da aynı yerlerde mi sınavı giriliyor yoksa farklı yerlerde mi?

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295
   Bunun için kesin bir rakam söylenemez. Ama mutlaka çıkacaktır. İhmal etmeyin.

   Yanıtla

  • tuba
   Peki çıkmış soruların yanında o 550 soruluk kitabı da alabilirim çok teşekkür ederim tekrar Bişi daha sormak istiyorum çıkmış sorulardan ne kadar çıkıyo acaba her bi dersten tahminen sölerseniz sevinirim benm hiç bi bilgim yokta...

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295
   Olabilir evet. Ek olarak Murat'ın 550'lik soru bankaları var. Her sınıfa ait tüm dersleri kapsayan çözümlü soruları. Ben onu kullanıyorum ve çıkmış soruları site üzerinden çözüyorum.

   Yanıtla

  • tuba
   @ Admin: çıkmış sorular içinde çımış soruların soru bankasını alırsam daha ii çalışırım o yüzden sordum:)

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295
   @ tuba: Bahsettiğiniz derslerin mantığını kavrarsanız bu hızla tüm dersleri verebilirsiniz. Bahsettiğiniz kitap yeni baskıysa (ünite değişikliklerini kapsıyorsa) Murat yayınları olacak diye bir şart yok. Çıkmış sorular için e-öğrenme portalına giriş yapmanız yeterli.

   Yanıtla

  • tuba
   @ Admin: çok teşekkür ederim cevbınız için ya benm korktuğum nokta bende sözelciyim fakat muhasebe ve finansal yönetim dersleri var ya aslında onlardan korkuyorum çünkü bende hiç sayısal yapamıorum... Ben ders çalışmaya şubatta başladım günde 2 veya 3 saat çalışıorum daha iki dersi bitirdim geriye 4 ders var ve en sona sayısalları bırakıorum daha sonra da çıkmış soruları çözmeye başlıcam. Çıkmış sorular için alabilecegim yayın söylerseniz memnun olurum yardımcı kitap olarak da murat yayınlarını tavsiye etmişsiniz fakat ben karacan almış bulundum o yüzden de tekrar kitap almayıp bundan çalışmaya devam etmeyi düşünüorum bu yayınevinin kitabı hakkında iyi kötü bi bilgim yok fakat almış bulundum...

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295
   @ tuba: Tuba hanım korkacak bir durum kesinlikle yok. Burda 5'lere kadar çalıştığım ders matematik dersiydi - ki sözelciyim ve hayatımda mat çözdüğümü hatırlamıyorum. Bu sebeple tek başıma çok yoğun bir şekilde çalışmam gerekiyordu. Şuan 1 yıl arayla 3. sınıftayım ve 3-5 saat çalışıp ders geçebiliyorum. Siz sayısal derslerden muafsınız ve genel olarak sözel ağırlıklı dersler göreceksiniz. Hızlıca üniteleri bitirip çıkmış sorular ve ünite sorularıyla çok rahat ders verebilirsiniz...

   Yanıtla

  • tuba
   merhabalar yazı güzel olmuş fakat fazlasıyla da göz korkutuyor gece 5 lere kadar falan olan kısım:) ben bu yıl dikey geçiş ile geçtim işletme 3. sınıftayım ve baya korkuyorum zorluk derecesi nedir yapabilir miyim diye işletme 3.sınıf okumuş olan varsa bana bu konuda bilgi verirse çok memnun olcam

   Yanıtla

  • eren
   kardeş beni gerçekten aydınlattın,çok saol peki ben bir magazada çalışıyorum 2 yıllık bitirdim şimdi aöf'e kayıt oldum.Hazırlık okuyacağım haftada 3 gün iznim var bana nasıl bir tavsiye verebilirsin.

   Yanıtla

  • şahan şahan
   sonra duyudum ki yanlış kitabı almışım, aynı durumda murat yayınlarını baştan sona ezberleyen arkadaşım 3 dersten sınıf tekrarı yapıyo.

   Yanıtla

  • şahan şahan
   arkadaşlar 2 yıllık üniversitenin devamında 3.sınıfa direk kayıt yaptırdm. sonava çalışırım çalışırım dedim günü günün üzarine attım hiç çalışmadım.sınava 2 hafta kalasıya arkadaşlarla halısaha maçı yapıyordık. orda sınavdan yanı konuşma oldu dedim hangi kaynaka çalışıyorsunuz, dediler egem yayınlarının konu anlatımlı kitabı var.ondan çalışıyoz.bende kırtasiyeye gittim egem yayınlarının kitabını alacaktım açıköğretim dedim bana geçmiş yıl sorularını verdi.2005-2009 yılı arası ara sınavlara çalıştım.soruların üzerini işaretledim ezberledim.aynı sadece bütünlemeye 1 ders bıraktım.yani topu topu 3 günde 5 tane dersi aksatmadan verdim.tavsiye ederim.mutlaka geçmiş sorulardan 12 tane çıkıyor.e bi zahmet 3 soruyu sallayıp 50 yi tuturun.

   Yanıtla

  • duygu duygu
   slm herkeze ben aöf geçen sene bütün derslerden kaldım.çalıştım valla hemde 3 lere gece aöma kaldım sanırım nası çalışılır bilmiyordum... busene 2 senemdi ve davranış temel bilgi işletmeden geçtim iktisad muhasebe matematik hukuk tan kaldım iktisad 50 le kaldım hukuk 47 le kaldım mat 27 muh hatırlamıyorum bu sene gene kaldım ama geçen seneye göre iyi genede hukuk muh az da soru yapsam 2 deydim şuanda... kesinlikle şunu söyluyorum çalışınca yapıcam diyince yapıyosun.... benim de mat korkulu rüyam ama yapıcam inş -------------------------------------------------------------------- lieyide aöl den bitirdim ve inanılmaz bir güven hissettim kendimde inanmıycaksınız ama gene kalmam ragmen acayip mutluyum genede 3 ders ten geçtım ve eger panık yapamasaydım kendi kendime iktsad ve hukuktanda geçıyordum… ve 2 de olucaktım ama olsun aöf li olmak bi ayrıcalıktır…. -------------------------------------------------------------------- çevremde var benim de bi sürüde insan aöf kaynıyo ortalık herkez aöf okuyo diyolar ama nedense kendi oğullarınnın kı yemiyo aöf okumayı… bide önemsiz önemsiz hareketler yapıyolar hımm aöf mü hımmm… hımm aöf ben nası çalışım siz biliyonuz mu sınıf geçmek için valla dershaneye bile gittim yazın aöf için burgazda. yerer ki geçim 1 des 1 derstir dedim….. ama varya nası aldım aöl diplomayı çalışa çalışa aöf yi alıcam inş inş… yeter ki.. ki bitsin şuderslerden geçim… rektörüm matematik ten çok korkuyorum yok mu bi kolaylığı valla hep aklımda -------------------------------------------------------------------- matematikten ara sınav güzelse final den ortalamam tutmuyor kalıyorum. hemöen hemen herkesin sorunu böyle. aöf sayın rektörüm lütfen en azından matematık için ilk sınav güzelse 50 üstüyse finale girmeyelim yada ödev verin konu olsun ödevin en az 2 sini yollayan geçebilsin sınıfını yollamayan kalsın. yada 3 ödev yollama şartı koyun eskişehire ama nolursunuz şu matematik dersine bi kolaylı gösterin lütfen. -------------------------------------------------------------------- bi sürü zor bölüm var desenize hangi birine kolaylık getirecekler. en yşisi ben de mat setlerindeen alım allahımın iznıyle geçerim. çalışınca oluyor.

   Yanıtla

  • leyla
   gerçekten çok mükemmel bi anlatım içimi rahatlattınız...:)))

   Yanıtla

  • handan
   @ BeGÜŞ: 2 oturumda oluyo cumartesi ve pazar günü

   Yanıtla

  • handan
   matematik.... matematik... matematikk... sayısalcıları kıskanıyorum 2. sınıf işletme okuyorum alttan tek dersim var

   Yanıtla

  • yelzz
   Yapmış olduğunuz açıklamalar gerçekten mükemmel...İşletme 3,sınıftayım genelde Murat yayınlarıyla hazırlandım.Ama ilk kez sınıf tekrarı yaptım bu sene ama çok dokundu :) Birde EGEM yayınlarının çok iyi olduğunu duydum.önerebileceğiniz birşey varmı..? Bu yıl geçmem lazım... şimdiden teşkler...

   Yanıtla

  • Burak
   teşekkür ederim . kafamdaki sorular çözüldü.bu arada ben bu yıl 2 yıllık lojistik kazandım aynı zamanda açıköğretime uluslararası ilişkilere (4 yıllık) tercih yaptım.yani 2 üniversiteye birden başladım :) bununla ilgili pek yazı göremedim internette.bununla ilgili yazı hazırlarsanız arkadaşlar vakit kaybetmemiş olur :)

   Yanıtla

  • BeGÜŞ
   EVET ÇOK AÇIKLAYICI AYNI ZAMNDA GÜLDÜRÜCÜ OLMUŞ.:) BEN BU YIL İKTİSAT 1.SINIFIM BİRŞY SORMAK İSTİYORUM. SINIVLAR TEST OLUYOR 7 TANE DERS VAR BU SINVLAR AYRI OTURMLARDA MI OLUYOR. YOKSA BİR KİTAPÇIKTA 7 DERSİ BİRDEN Mİ VERİYORLAR??BİLEN VE AÇIKLMAYAN OLURSA ÇOK SEVİNİRİM.. ŞİMDİDEN TŞK EDERİM

   Yanıtla

  • nilgun
   3.sınıfı 2.senede gecebildm ama alttan yine tek dersim kaldı..4.sınıfta verebilio muym bu dersi tkrr _? sınıfı gecme durumum nedir__?

   Yanıtla

  • hakan k
   uluslararası ilişkilerde okuyan arkadaş var mı? seslensin yardımcı olalım birbirimize...

   Yanıtla

  • alig
   @ Özkan: ben halkla ilişkiler 2. sınıftayım bütünleme sınavına 4 dersten girdim.3.sınıf işletmeye geçiş yapıcam.bunun için 2 ders alttan bırakılabilirmi yoksa 4 dersin hepsini vermek durumundamıyız.yardım lütfen.teşekkürler.

   Yanıtla

  • msla
   bn ilk terchlerde açık ögrtim yazmdm ama 2. terchlrde yzmak istyrm oly mu bu sene bde edbyt blmü kontnjnı snrlı mı

   Yanıtla

  • reyhan
   Çok güzel bir paylaşım olmuş tşkler admin. bende muhasebe bölümünü bitirdim. ama sadece ve sadece 1. sınıftan matematiği veremediğim için diplomayı da alamıyorum. 3. sınıftan devam edeceğim onu da yapamıyorum. kim buldu bu matematiği. günlük yaşamda karşılaşılmayan bişey bu. adını bile koyamıyorum. nefret ediyorum matematikten. MATematik ÖLSÜN

   Yanıtla

  • başkan
   slm arkadaşlar bende 2 sınıf öğrencisiyim alttan 2 dersim var matematik ve muhasebe 2 sınıftan 3 dersim var sadece takıntım matematiği anlamıyorum:( lütfen alltan 1 dersi mat olup matematği iyi olan 5 hafta sonraki sınıva girecek akrdaşa var benimle irtibata geçerse seviniri mail adersim edpp-@hotmail.com maddi anlamda ne gerikiyosa yaparım...!

   Yanıtla

  • Rüya
   Merhabalar, içimi kemiren bir soruyu sizlere sormak istiyorum. Ben sadece YGS ye girdim. AOF uluslararası ilişkilere kayıt yaptırmak istiyorum. Ancak tercih formuna bu bölümü yazmadım ve tercihleri çoktan yapmış bulundum :( :( Şimdi ben, tercih listemdeki hiç biryer gelmez ise, aof ye kaydımı yaptırabilirmiyim? Tercih listemde yok o yüzden soruyorum.Kontenjan sınırı yok diyor ama sorun olur mu ki :S Soru-2: Mesela tercih listemden bir yer geldi, 2 yıllık bölümler yazmıştım. Aynı anda Aöfye de kayıt yaptırabilir miyim? Çift diploma şansımız varmış ancak tam detaylı cevap alamamıştım bu soruyada.Beni kapsayıp kapsamadığını bilmiyorum Şu an biryerde okumuyorum, ikisine aynı anda kayıt yaptırabilirmiyim diye sordum ama soruyu anlatamadım Aöf bürosundaki vatandaşa :( Sorularım size saçma gelecektir ancak etrafımda aof okumuş kimse yok. Aof büroları da adam gibi cevap vermiyor :(

   Yanıtla

  • miriban
   çok tyeşekkür ederim bana böyle güzel taktikler verdiniz

   Yanıtla

  • burçin
   açıköğretim kayıtları nezaman???????????bilen varmı???????

   Yanıtla

  • fatma
   merhaba bn aöf edebiyat okuyorum 2.sınıfa geçtim örgüne geçmem mümkünmü böyle bir hakkımız olduğu açıklanmıştı bunun için kriterler belli mi acaba bu konuda yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler...

   Yanıtla

  • şeyma
   yaa 1yılı aöf ile geride bıraktım ama hala hiçbirşey anlamadım kimi insanlr aöf den bişy olmz dyr kmileride keşke bzde aöf okusaydk dyorlar rektörüm nr olacak bu aöfnn sonu bi çare buln......

   Yanıtla

  • gülşen
   bu sene ygs de yeterli bir puan aldım hangi bölüm benim açımdan daha faydalı olur bilmiyorum ama radyo televizyon programcılığını istiyorum fakat bu bölümde uygulama gerektirdiğinden acaba okul tarafından staj gibi bir imkan tanınıyormu bu biraz kafamı karıştırdı.. bu bölümü okuyan arkadaşlar bana biraz yardımcı olabilirmi nasıl bir bölüm ve bu bölümü bitirdikten sonra iş bulma imkanı falan teşekkürler.......

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295
   Önemli değil, özre gerek yok. ;) Başarılar dilerim :) ...

   Yanıtla

  • iremce2010
   tamam yanlış anlamış olabilirim özür dilerim ama ben belki de kısa sürede çalıştığım için bana öyle geliyor belki de neyse kusura bakmayın ipucu kısmına çok takılmamışım.

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295
   iremce2010 yazmış:
   bende açıköğretim işletme sondayım ama abarttığınız kadar da gece 5 lere kadar çalışılacak bir olay olmadığını söylemek isterim bizzat ben sınava son 5 gün kala 7 yardımcı kitabın hepsini altını çizerek okuyorum 3 gün boyunca kalan 2 günde de krallar gibi hiç kasmadan 2003 2009 arası çıkmış soruları çözüyorum ve 70 80 90 gibi notlarla da geçiyorum.diyeceğim o ki bu kadar insanın gözünü korkutmayın yazıktırrrr.
   Kimseye otur gece beşlere kadar ders çalış demiyoruz arkadaşım, iyi oku. Kendi geçmiş tecrübelerimi paylaşmışım ve olumsuz yorum yazan tek şahıs sen olmuşsun. Şuanda yarım saat çalışıp ders geçiyorum, kalkıp bunu yazmamı ister misin? Sence yeni başlayanlar için mantıklı olur mu? Konu başlığında da yeni başlayanlara ipucu demişiz. Kaçırma.

   Yanıtla

  • iremce2010
   bende açıköğretim işletme sondayım ama abarttığınız kadar da gece 5 lere kadar çalışılacak bir olay olmadığını söylemek isterim bizzat ben sınava son 5 gün kala 7 yardımcı kitabın hepsini altını çizerek okuyorum 3 gün boyunca kalan 2 günde de krallar gibi hiç kasmadan 2003 2009 arası çıkmış soruları çözüyorum ve 70 80 90 gibi notlarla da geçiyorum.diyeceğim o ki bu kadar insanın gözünü korkutmayın yazıktırrrr.

   Yanıtla

  • ferhat(jet)
   öncelikle ilgine ve hassasiyetine çelenk..çok beğendim faydalı oldu teşekkürler.. eline sağlık..

   Yanıtla

  • Özkan
   Arkadaşlar ben işletme 3.sınıftayım. Bence matematik ve istatistik gibi derslerden korkuyorsanız (benim gibi). Yeni başlayacaklar için önlisanas Halkla ilişkiler gibi sözel bölümleri yazmanızı tavsiye ederim. Bitirdikten sonra 3.sınıf işletmeye geçiş yapabilirsiniz. Hemde, 3.sınıfta ingilizce dersinden muaf ve 4.sınıfta Türk Dili dersinden muaf olursunuz. Yani 3.ve 4. sınıflarda sadece 6'şar dersten sorumlu olacaksınız. Ben öyle yaptım. :)

   Yanıtla

  • aziz
   selam ben sınavdan

   Yanıtla

  • mehmet
   bu arada edebiyat bölümü

   Yanıtla

  • mehmet
   sayın adminim 1 veye 2 dersten kalırsak sınıf geçebiliyor muyuz?

   Yanıtla

  • gzm
   gercekten cok guzel b yazı olmus teskkur edrız

   Yanıtla

  • senem
   slm arkadaşlar ben kamu yonetımı 2 sınıf 9 dersım var:(altan 2 dersım var mat ve muhasebe cok korkuyorum cok calısıyorum ama mat benı korkutuyor yıne

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295
   @ Serkan: Arkadaşım bu makineyle sorun yaşarsın. Makinenin üzerinde harf bulunanlar zaten aöf yönetmeliklerine göre yasak. Normal 4 işlem ve karekök hesaplayan bir makine uygun olacaktır. Hatta geçen yıl ki sınav gözetmenlerinden birisi yönetmeliği bilmiyormuş, neredeyse hesap makinelerini topluyordu. Söyledikten sonra bir şey demedi fakat bu tür kıl insanlarla karşılaşabileceğini unutma.

   Yanıtla

  • Serkan
   Merhaba çok harika bir yazı olmuş ben 2.sınıf öğrencisiyim alttan tek matematik kaldı harıl harıl ona çalışıyorum. Sormak istediğim şu adresteki hesap makinesini sınava alıyorlar mı? Teşekkürler iyi çalışmalar. http://www.hepsiburada.com/productDetails.aspx?CategoryId=15298&productId=ofiscas991es

   Yanıtla

  • gizem
   selam herkese benim merak ettiğim bir soru var 4 yıllık kamu yön . 2 sınıfında örgüne geçiş yapma hakkımız var mı ??

   Yanıtla

  • yücel
   arkadaşlar ben açıköğretime yazıldım ama nasıl geçerim bana yardımcı olurmusunuz

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295
   @ elif: Sınıf geçebilmeniz en fazla 2 dersten kalmış olmanız lazım. Ancak 2 dersle borçlu geçebilirsiniz.

   Yanıtla

  • elif
   slm arkadaşlar ben bu sene maliye 1. sınıf ögrencisiyim bütlere 4 dersten kaldım 2 sini verdim benim durumum nedir aydınlatırsanız sevinirim. arkadaşlar sınıfı geçtigimi söylüyorlar ama net bir bilgi alamadım.şimdiden teşekkürler :)

   Yanıtla

  • özge
   slm.ben eğitim fakültesi mezunuyum.meb olmadı.acaba açık öğretimin okul öncesi veya anaokulu öğretmenliğine ( varsa) sınavsız geçiş yapabilirmiym.bi arkadaş oluyomuş dedi.bilgisi olan paylaşırsa sevinirim. bide bu konuda nerden bilgi alabilirim......... teşekkürler.........

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295
   yelz yazmış:
   slm bnde acıköğretım türk dili ve edebıyatına yerlestım acıktan örgüne gecıs war arkadasım
   Uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı olan öğrenciler, her ne sebeple olursa olsun; fakülte, bölüm ve programlar arasında yatay geçiş yapamazlar. Uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelerdeki bölüm ve programlardan, örgün yükseköğretime geçiş yapılamaz. Ancak, örgün öğretimde öğrenci olanlar yatay geçiş yönetmeliği kapsamında yatay geçiş yapabilirler.

   Yanıtla

  • yelz
   slm bnde acıköğretım türk dili ve edebıyatına yerlestım acıktan örgüne gecıs war arkadasım ;)

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295
   @ elçin: Açıköğretimde bu şekilde bir geçiş hakkı yok. Yani aöften örgüne yollar kapalı...

   Yanıtla

  • elçin
   slm ben açıkögretim edebiyatı okucam... sınav notlarını yüksek tutarsam açıkögretimden örgün ögretime geçiş varmı yada edebiyattan başka bölüme geçiş varmı..

   Yanıtla

  • emre
   ADMİN MSN ADRESİNİ VERİRSEN SENDEN YARDIM ALACAGIM KONULAR OLUR

   Yanıtla

  • emre
   admin emegine saglık çok güzel yazmışsın ama benim moralim bozuldu bende açık ögretim yazdım çok zor diyolar nasıl bitirebilir miyim birde sen yazmışsınya 2 yıllıklarda diplomada açık ögretim yazıyor diyo ona canım sıkıldı o zaman iş bulma imkanımız azalır demi somuçta diplomada açık ögretim yazıyor şimdsiden teşekkür keşke adeleti tercih etmeden bu yazdıkldrını okusaydım okuma şevkim kırıldı bana demediler diplomada açık ögerim yazıyor diye

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295
   CEYLO yazmış:
   merhaba yazın çok güzel olmuş aöf türk dili edebiyat bölümüne yerleştim bunda taban yokmuydu bu kadar kazanan olunca bu bölümün bir özelliği kalmamış bence yanlış mı düşünüyrum
   Açıköğretimi herkes tercih eder ama herkes bitiremez. Tercih edenlerin bir kısmı sırf okullu olmak için, bir kısmı askerliği tecil etmek için için yazar. Küçük bir kısım ise diplomayı almak için yazar :D berna yazmış:
   arkadaşlar ben bankacılık ve sgortacılık 2.sınıftayım 1. sınıftanda 2 dersim var bi türlü gecemiyorum ama calışıyorumda eğer 1.sınıfın deslerini büttede veremezsem nolcak.bide 3.sınıfa sınavsız geciş varmı benimki 2 yıllıkta
   2 dersten kalınca bir üst sınıfa geçiyorsunuz, üst sınıfta da veremezseniz sınıfta kalırsınız.

   Yanıtla

  • berna
   arkadaşlar ben bankacılık ve sgortacılık 2.sınıftayım 1. sınıftanda 2 dersim var bi türlü gecemiyorum ama calışıyorumda eğer 1.sınıfın deslerini büttede veremezsem nolcak.bide 3.sınıfa sınavsız geciş varmı benimki 2 yıllıkta

   Yanıtla

  • CEYLO
   merhaba yazın çok güzel olmuş aöf türk dili edebiyat bölümüne yerleştim bunda taban yokmuydu bu kadar kazanan olunca bu bölümün bir özelliği kalmamış bence yanlış mı düşünüyrum

   Yanıtla

  • elçin
   slm arkadaşlar ben de ek tercihte türk dili ve edebiyatı bölümünü yazıcam.çünkü seneye kontejyan sınırlı olucakmış böyle bişey varmı yardımcı olursanız sevinirim...

   Yanıtla

  • emine
   bende türk dili ve edebiyatı okuyacağım bilgileriniz için çok teşekkürler.allah herkesin yardımcısı olsun

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295
   @yasemin Hiç kimsenin dediğine bakma arkadaşım, herkes bişey söyler. Benide çok korkuttular kaydolmadan önce ama şimdi 3 teyim ve çalışınca kesinlikle olmayan bişey yok. Başarılar dilerim.

   Yanıtla

  • yasemin
   slm arkdşlr ben bu yıl açköğretm türk dili edebiyatı bölümüne yerleştim.çevremdekiler çk zorlanabileceğimi söyluyrlr.bende neyapacağını bilmez bi haldeyim.beni bu knuda bilgilendirirsenz çk sevinirm.smdıdn teskkr ederm

   Yanıtla

  • levent
   arkadaşlar bende aöf işletme 2. sınıf öğrencisiyim 3 e geçmek için uğraşıyorum istatistik ve muhasebe için izmirde olan arkadaşlara çok iii 2 hoca tanıyorum kesinlikle geçebilirsiniz hiç kafanıza takmayın yalnız biraz acale edin sınava 5 hafta kaldı:D msn:oz-izmirli@windowslive.com

   Yanıtla

  • ela
   bende aöf 3.sınıfa geçtim vizelere çok çalışın arkadaşlar...büte kalmmamk için vizelere iyi çalışın arkadaşlar ben öle yaptım ve şuanda keyif çatıyorum :) :) :)

   Yanıtla

  • ceren
   süper bi yazı olmuş ben de busene aöfli olacam şimdiden havaya girdim

   Yanıtla

  • kadir
   valla ben 2 sınıfa gaçtim açık öğrt harbidende zor arkadaşlar yatarak hayatta geçilmez arkadaşımızıda çok tşk ederim gençleri bilgilendiren bi şey olmuş bence örgün eğitimden zor aof tek yapacağınız şey çelışmak çalışmak çalımak hadi başarılar

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295
   @ irem: konuda da belirtildiği gibi sadece murat yayınları yeterli olur. Ayrıca mat. konusunda vcd alabilirsin. Diğer derslere de çalışırsan rahat verirsin. Başarılar dilerim...

   Yanıtla

  • irem
   gerçekten çok güzel anlatmışsın arkadaşım.ben bu sene açıköğretimi tercih edicem.çalıştıktan sonra kazanılamayacak birşey yoktur.ek kitaplar hariç bana yardımcı olabilecek cd vs.lerin yardımı oluyo mu?ve bunları nerden temin edebilirim.şimdiden bilgilendiren arkadaşlara tşk.edrm

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295
   çiğdem yazmış:
   çok güzel açıklamışsın bende bu sene kamu yönetimi birinci sınıfındayım matematik te zorlanıyorum nasıl geçebilirim
   arkadaşım eğer matematik konusunda eksiğin çoksa bahsettiğim gibi ilk umut vcd setini al.Eğer bazı konuları zaten biliosan fazla kasmaya gerek yok.Açıköğretim matematik sınavı çok kolaydır zor sorular gelmez, çok temel basit sorulardan oluşur. başarılar dilerim...

   Yanıtla

  • çiğdem
   çok güzel açıklamışsın bende bu sene kamu yönetimi birinci sınıfındayım matematik te zorlanıyorum nasıl geçebilirim

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295
   Matematik için ilk umut matematik seti var.Temin ederseniz o dersi rahatlıkla verirsiniz... İyi çalışmalar...

   Yanıtla

  • deniz
   yazı icin tesekkürler...faydalı bir paylasımdı özellikle de benim gibi bölme yi dahi yapamayan biri icin...:D su dediğin kitabı alacağım admin ama sınavı gecemezsem vicdan azabı cekesin diye sana gönderim o kitabı bak...ben ki matematik in m sinden bile anlamam kac yıldır 2. sınıftan zıplayamadım 3 e...bela oldu bu matematik basıma...sözel cıkıslıyım bunun katkısı cok büyük kanımca... :P neyse dostlarr herkese basarılar sınavda...:D

   Yanıtla

  • aysun
   teşekkür ederim çok açıklayıcı bilgiler verilmiş. :) Zeynep bende bu yıl istatistik dersi görücem.Üst sınıftaki arkadaşlar kolay olduğunu söylüyorlar.Aslında aöf derslerine yeteri kadar çalışınca eminim çok rahat geçeriz. Bu yıl iktisat teorisi, muhasebe uygulamaları ve istatistik bizi zorlayacak görünüyor. Herkese başarılar diliyorum. ;)

   Yanıtla

  • zeynep
   çok gzl açıklamışsınz.ben de aöf işletme 2. sınıftaym.yazdıklarınıza katılıyorm.yalnız bu sene istatistik dersini nasıl geçicem kara kara düşünüyorum.bu konuda tavsiye edebileceğinz bişiler varsa çok iyi olur.bütün arkadaşlara başarılar...

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295
   Ben teşekkür ederim arkadaşlar.Faydalı olabildiysem ne mutlu.
   çok sağol arkadasım çok güzel açıklayıcı olmuş. yardımından dolayı tşk ederim tavsiyen içinde tabi :) nazın slmı var :) :)
   Ebrucum önemli değil.Başarılar diliyorum.Nazan'a çok selam :)

   Yanıtla

  • ebru
   çok sağol arkadasım çok güzel açıklayıcı olmuş. yardımından dolayı tşk ederim tavsiyen içinde tabi :) nazın slmı var :) :)

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295
   teşekkürler.emeğinize sağlık Kafamda ki bi çok soru işaretine cevap buldum.Allah razı olsun...

   Yanıtla

  • Firat
   Mükemmel bir yazı olmuş.. teşekkürler.......

   Yanıtla

Yorum Yaz

Sitede Ara
 • Çiklet (Prenses) Balıklarındaki Ürkeklik ve Korkaklık
  Ben çok uzun süre sp, bp ile frenatus besledim hiç bir sorun yaşamadım. Çok uyumlulardı. Renk katıyor a...
 • Genel İşletme 1. Dönem Vize Soruları
  soru 3 yanlıs bence"...
 • CS 1.5 ve CS 1.6 İçin Sağlam Bir CFG (cengaver.cfg)
  bozuk bu cfg kullanmayın derim ...
 • Türkiye'de Hangi Burçtan Kaç Kişi Var?
  Akrep burcu olan var mı ben akrep burcu olarak hiç akrep burcu bulamıyorum....
 • Papağan Bakımı Banyo Yaptırma Yıkama
  pakistan pağına sirkeli su ile yıkanırmı...
 • Müzik Notaları İçin A4 Kağıda Porte Çıktısı Alma
  SEN NE KRAL ADAMSIN!! VALLA ÇOK SAĞOL...
 • GTA 5 Steam’da indirime girdi - En Ucuz GTA 5 Fiyatı
  ne yazim ilk yorum milk flen dediler geldim...