Php ile Forum Yazmak | Kendi Forumunuzu Kodlayın

Bu yazıda php kodlama diliyle bir forum nasıl kodlanır onu anlatmaya çalışacağım. Adım adım uygularsanız işlem sonunda basit bir forum scripti elde etmiş olacaksınız. Bu forumu geliştirmek size kalmış. Bu bir başlangıçtır ve mantığını kavrama amaçlı verilmiştir. Gelişmiş özellikler eklemek sizin kodlama bilginize kalmıştır. Hadi başlayalım canlarım... ilk Önce Tablolarimizi Olusturuyoruz; Katagori Tablolari

Kod:
create table categories(
 id int(4) not null auto_increment,
 title varchar(255) not null,
 description varchar(255) not null,
 primary key(id)
);

Forum Tablolari

Kod:
create table forums(
 id int(4) not null auto_increment,
 cid int(4) not null,
 title varchar(255) not null,
 description longtext not null,
 last_post_title varchar(255) not null,
 last_post_username varchar(32) not null,
 topics int(9) not null,
 replies int(9) not null,
 primary key(id)
);

Gönderilen Basliklar Tablolari

Kod:
create table topics(
 id int(9) not null auto_increment,
 timestamp int(20) not null,
 fid int(4) not null,
 title varchar(255) not null,
 post longtext not null,
 username varchar(32) not null,
 last_post_username varchar(32) not null,
 replies int(9) not null,
 views int(9) not null,
 primary key(id)
);

Gönderilen Mesajlar Tablolari

Kod:
create table replies(
 id int(9) not null auto_increment,
 tid int(9) not null,
 post longtext not null,
 username varchar(32) not null,
 primary key(id)
);

Tablolarimizi Olusturduk Simdi Baglanti dosyalari,index,katagori ekleme,forum ekleme,forum görüntüle,mesaj ekleme,mesaj görüntüle gibi dosyalari olusturacagiz database.php [ Baglanti ]

Kod:
<?
mysql_connect("localhost", "db ismi", "db sifresi");
// alt kisimada Olusturdugumuz databese ismini yaziyoruz.
mysql_select_db("database");
?>

index.php [ Ana Sayfa ]

Kod:
<?
// Baglantiyi include ediyoruz.
include ("database.php"); 

// Bu kisimda Baglantigi kurdukdan Sonra tablomuza Baglanip kategori tablomuza baglaniyoruz
$result = mysql_query("select * from categories order by id asc") or die(mysql_error()); 

  while($r = mysql_fetch_array($result))
  {
   // redefine our category row variables.
   $category_id = $r['id'];
   $category_title = $r['title'];
   $category_description = $r['description'];
?>
<table cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" style="width:90%;border:1px solid #000;">
 <tr>
  <td colspan="4" style="background-color:#eee;"><? echo $category_title; ?><br />
  <? echo $category_description; ?></td>
 </tr>
<? 

   $result2 = mysql_query("select * from forums where cid = '$category_id'"); 

   while($r2 = mysql_fetch_array($result2))
   { 

    $forum_id = $r2['id'];
    $forum_title = $r2['title'];
    $forum_description = $r2['description'];
    $forum_last_post_title = $r2['last_post_title'];
    $forum_last_post_username = $r2['last_post_username'];
    $forum_topics = $r2['topics'];
    $forum_replies = $r2['replies'];
?>
 <tr>
  <td style="width:50%;background-color:#fafafa;">
  <a href="viewforum.php?f=<? echo $forum_id; ?>"><? echo $forum_title; ?></a><br />
  <? echo $forum_description; ?>
  </td>
  <td style="width:30%;background-color:#fafafa;">
  <? echo $forum_last_post_title; ?><br />
  <? echo $forum_last_post_username; ?>
  </td>
  <td style="width:10%;background-color:#fafafa;"><? echo $forum_topics; ?></td>
  <td style="width:10%;background-color:#fafafa;"><? echo $forum_replies; ?></td>
 </tr>
<?
   }
?>
 <tr>
  <td style="background-color:#eee;font-size:0;height:15px;" colspan="4">&nbsp;</td>
 </tr>
</table>
<?
}
?>

add_category.php [ Kategori Ekle ]

Kod:
<?
// Baglanti include Ediyoruz.
include ("database.php"); 

if(isset($_POST['addcategory']) && !empty($_POST['title']))
{ 

  $title = $_POST['title'];
  $description = $_POST['description']; 

  mysql_query("insert into categories values('null', '$title', '$description')");
  echo "<b> The Category Was added Successfully.</b><br /> \n";
}
?>
<h1>Kategori Ekle</h1>
<form action="add_category.php" method="post">
Kategori Basligi:<br />
<input type="text" name="title" /><br />
Aciklamasi:<br />
<input type="text" name="description" /><br />
<input type="submit" value="Add Category" name="addcategory" />
</form>

add_forum.php [ Forum Ekle ]

Kod:
<?
// Her Zamanki gibi baglanti include ediyoruz.
include ("database.php"); 

if(isset($_POST['addforum']) && !empty($_POST['title']))
{ 

  $title = $_POST['title'];
  $description = $_POST['description'];
  $cid = $_POST['cid']; 

  mysql_query("insert into forums (id, cid, title, description)
   values('null', '$cid', '$title', '$description')");
  echo "<b> The forum was added successfully.</b><br /> \n";
}
?>
<h1>Forum Ekle</h1>
<? 

$result = mysql_query("select id, title from categories order by title asc"); 

if(mysql_num_rows($result) < 1)
{
  echo "You need to add categories first. \n";
}
// else, display the form.
else
{
?>
<form action="add_forum.php" method="post">
Add to which category?<br />
<select name="cid">
<? 

  while($r = mysql_fetch_array($result))
  {
   echo "<option value=\"". $r['id'] ."\">". $r['title'] ."</option> \n";
  }
?>
</select><br />
FORUM Baslik:<br />
<input type="text" name="title" /><br />
FORUM Aciklama:<br />
<input type="text" name="description" /><br />
<input type="submit" value="Add Category" name="addforum" />
</form>
<?
}
?>

viewforum.php [ Forum Görüntüle ]

Kod:
<?
// Baglanti include.
include ("database.php"); 

$f = $_GET['f']; 

$result = mysql_query("select title from forums where id = '$f'"); 

$result2 = mysql_query("select * from topics where fid = '$f' order by timestamp desc"); 

$r = mysql_fetch_array($result); 

$forum_title = $r['title'];
?> 

<b>Görüntüleme: <? echo $forum_title; ?></b><br /><br /> 

<a href="addthread.php?f=<? echo $f; ?>">Cevap Yaz</a><br /> 

<table cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" style="width:90%;border:1px solid #000;">
 <tr>
  <td style="background-color:#eee;">Baslatan</td>
  <td style="background-color:#eee;">Son Mesaj</td>
  <td style="background-color:#eee;">Cevaplar</td>
  <td style="background-color:#eee;">Görüntüleme</td>
 </tr>
<? 

while($r2 = mysql_fetch_array($result2))
{ 

  $thread_id = $r2['id'];
  $thread_title = $r2['title'];
  $thread_username = $r2['username'];
  $thread_last_post_username = $r2['last_post_username'];
  $thread_replies = $r2['replies'];
  $thread_views = $r2['views'];
?>
 <tr>
  <td style="width:50%;background-color:#fafafa;">
  <a href="viewthread.php?t=<? echo $thread_id; ?>"><? echo $thread_title; ?></a>
  <br />started by: <b><? echo $thread_username; ?></b>
  </td>
  <td style="width:30%;background-color:#fafafa;"><? echo $thread_last_post_username; ?></td>
  <td style="width:10%;background-color:#fafafa;"><? echo $thread_replies; ?></td>
  <td style="width:10%;background-color:#fafafa;"><? echo $thread_views; ?></td>
 </tr>
<?
}
?>
 <tr>
  <td style="background-color:#eee;font-size:0;height:15px;" colspan="4">&nbsp;</td>
 </tr>
</table>

addthread.php [ Mesaj Ekle ]

Kod:
<?
// Baglanti include
include ("database.php"); 

$f = $_GET['f']; 

$result = mysql_query("select title from forums where id = '$f'");
$r = mysql_fetch_array($result);
?>
<? 

if(isset($_POST['preview']))
{
?>
<table cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" style="width:90%;border:1px solid #000;">
 <tr>
  <td colspan="2" style="background-color:#eee;"><? echo $_POST['title']; ?></td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="width:25%;background-color:#fafafa;" valign="top">
  <? echo $_POST['username']; ?></td>
  <td style="width:75%;background-color:#fafafa;" valign="top">
  <? 

  echo nl2br(htmlspecialchars($_POST['post']));
  ?>
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="background-color:#eee;font-size:0;height:15px;" colspan="4">&nbsp;</td>
 </tr>
</table>
<br />
<?
}
?>
<? 

if(isset($_POST['addthread']) && !empty($_POST['title']) && !empty($_POST['username'])
  && !empty($_POST['post']))
{ 

  $f = $_POST['f'];
  $title = addslashes(htmlspecialchars($_POST['title']));
  $username = addslashes(htmlspecialchars($_POST['username']));
  $post = addslashes(htmlspecialchars($_POST['post'])); 

  $timestamp = time(); 

  mysql_query("insert into topics (id, fid, title, username, post, last_post_username, timestamp)
   values('null', '$f', '$title', '$username', '$post', '$username', '$timestamp')"); 

  $add_count_result = mysql_query("select topics from forums where id = '$f'");
  $add_count_row = mysql_fetch_array($add_count_result);
  $add_count = $add_count_row['topics']+1; 

  .
  mysql_query("update forums set topics = '$add_count' where id = '$f'"); 

  $thread_id_result = mysql_query("select id from topics order by id desc limit 1");
  $thread_id_row = mysql_fetch_array($thread_id_result);
  $t = $thread_id_row['id'];
?>
<table cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" style="width:90%;border:1px solid #000;">
 <tr>
  <td style="background-color:#eee;">Mesajiniz Eklendi</td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="width:75%;background-color:#fafafa;" valign="top">
  Your Thread was added successfully.<br />
  <a href="viewthread.php?t=<? echo $t; ?>">Görüntülemek icin tiklayin</a>
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="background-color:#eee;font-size:0;height:15px;" colspan="4">&nbsp;</td>
 </tr>
</table>
<?
}
else{ 

<form action="addthread.php" method="post">
<input type="hidden" value="<? if(isset($_POST['f'])){ echo $_POST['f']; } else{ echo $f; } ?>"
name="f" />
<table cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" style="width:90%;border:1px solid #000;">
 <tr>
  <td colspan="2"style="background-color:#eee;">Adding Forum to: <? echo $r['title']; ?></td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="width:15%;background-color:#fafafa;">isim:</td>
  <td style="width:85%;background-color:#fafafa;">
  <input type="text" name="username"
  value="<? if(isset($_POST['username'])){ echo $_POST['username']; } ?>" />
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="width:15%;background-color:#fafafa;">Cevap Basligi:</td>
  <td style="width:85%;background-color:#fafafa;">
  <input type="text" name="title"
   value="<? if(isset($_POST['title'])){ echo $_POST['title']; } ?>" />
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="width:15%;background-color:#fafafa;" valign="top">Mesajiniz:</td>
  <td style="width:85%;background-color:#fafafa;">
<textarea name="post" cols="" rows="" style="width:80%;height:200px;">
<? if(isset($_POST['post'])){ echo $_POST['post']; } ?>
</textarea>
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="width:15%;background-color:#fafafa;" valign="top">&nbsp;</td>
  <td style="width:85%;background-color:#fafafa;">
  <input type="submit" name="preview" value="Önizleme" />
  <input type="submit" name="addthread" value="Gönder" />
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="background-color:#eee;font-size:0;height:15px;" colspan="4">&nbsp;</td>
 </tr>
</table>
</form>
<?
}
?>

viewthread.php [ Mesaj Görüntüleme ]

Kod:
<?
// baglanti.
include ("database.php"); 

$t = $_GET['t']; 

$result = mysql_query("select * from topics where id = '$t'"); 

$result2 = mysql_query("select * from replies where tid = '$t'"); 

$r = mysql_fetch_array($result); 

$topic_title = $r['title']; 

$add_count = $r['views']+1;
mysql_query("update topics set views = '$add_count' where id = '$t'");
?> 

<a href="addreply.php?t=<? echo $t; ?>">Cevap Ekle</a><br />
<table cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" style="width:90%;border:1px solid #000;">
 <tr>
  <td style="background-color:#eee;" colspan="2"><? echo $topic_title; ?></td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="width:20%;background-color:#fafafa;" valign="top">
  <? 

  echo stripslashes($r['username']); ?></td>
  <td style="width:80%;background-color:#fafafa;">
  <? 

  echo nl2br(stripslashes($r['post'])); ?></td>
 </tr>
</table> 

<? 

while($r2 = mysql_fetch_array($result2))
{
?>
<br />
<table cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" style="width:90%;border:1px solid #000;">
 <tr>
  <td style="background-color:#eee;" colspan="2">re: <? echo $topic_title; ?></td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="width:20%;background-color:#fafafa;" valign="top">
  <? echo stripslashes($r2['username']); ?></td>
  <td style="width:80%;background-color:#fafafa;">
  <? echo nl2br(stripslashes($r2['post'])); ?></td>
 </tr>
</table>
<?
}
?>

addreply.php [ Mesaj Ekle ]

Kod:
<?
// Baglanti include.
include ("database.php"); 

$t = $_GET['t']; 

$result = mysql_query("select title, fid from topics where id = '$t'");
$r = mysql_fetch_array($result);
$f = $r['fid'];
?>
<? 

if(isset($_POST['preview']))
{
?>
<table cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" style="width:90%;border:1px solid #000;">
 <tr>
  <td colspan="2" style="background-color:#eee;">re: <? echo $_POST['title']; ?></td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="width:25%;background-color:#fafafa;" valign="top">
  <? echo $_POST['username']; ?></td>
  <td style="width:75%;background-color:#fafafa;" valign="top">
  <? 

  echo nl2br(htmlspecialchars($_POST['post']));
  ?>
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="background-color:#eee;font-size:0;height:15px;" colspan="4">&nbsp;</td>
 </tr>
</table>
<br />
<?
}
?>
<? 

if(isset($_POST['addreply']) && !empty($_POST['username'])
  && !empty($_POST['post']))
{ 

  $t = $_POST['t'];
  $f = $_POST['f'];
  $username = addslashes(htmlspecialchars($_POST['username']));
  $post = addslashes(htmlspecialchars($_POST['post'])); 

  $timestamp = time(); 

  mysql_query("insert into replies (id, tid, username, post)
   values('null', '$t', '$username', '$post')"); 

  $add_count_forum_result = mysql_query("select replies from forums where id = '$f'");
  $add_count_topic_result = mysql_query("select replies from topics where id = '$t'");
  $add_count_forum_row = mysql_fetch_array($add_count_forum_result);
  $add_count_topic_row = mysql_fetch_array($add_count_topic_result);
  $add_count_forum = $add_count_forum_row['replies']+1;
  $add_count_topic = $add_count_topic_row['replies']+1; 

  mysql_query("update forums set replies = '$add_count_forum' where id = '$f'");
  mysql_query("update topics set replies = '$add_count_topic', timestamp = '$timestamp'
        where id = '$t'");
?>
<table cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" style="width:90%;border:1px solid #000;">
 <tr>
  <td style="background-color:#eee;">Mesaj Eklendi</td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="width:75%;background-color:#fafafa;" valign="top">
  Your Reply was added successfully.<br />
  <a href="viewthread.php?t=<? echo $t; ?>">Görüntülemek icin tiklayiniz.</a>
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="background-color:#eee;font-size:0;height:15px;" colspan="4">&nbsp;</td>
 </tr>
</table>
<?
}
else{ 

<form action="addreply.php" method="post">
<input type="hidden"
value="<? if(isset($_POST['t'])){ echo $_POST['t']; } else{ echo $t; } ?>" name="t" />
<input type="hidden"
value="<? if(isset($_POST['f'])){ echo $_POST['f']; } else{ echo $f; } ?>" name="f" />
<table cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" style="width:90%;border:1px solid #000;">
 <tr>
  <td colspan="2"style="background-color:#eee;">Mesaj Buraya Ekleniyor: <? echo $r['title']; ?></td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="width:15%;background-color:#fafafa;">isim:</td>
  <td style="width:85%;background-color:#fafafa;">
  <input type="text" name="username"
  value="<? if(isset($_POST['username'])){ echo $_POST['username']; } ?>" />
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="width:15%;background-color:#fafafa;" valign="top">Mesajiniz:</td>
  <td style="width:85%;background-color:#fafafa;">
<textarea name="post" cols="" rows="" style="width:80%;height:200px;">
<? if(isset($_POST['post'])){ echo $_POST['post']; } ?>
</textarea>
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="width:15%;background-color:#fafafa;" valign="top">&nbsp;</td>
  <td style="width:85%;background-color:#fafafa;">
  <input type="submit" name="preview" value="Önizleme" />
  <input type="submit" name="addreply" value="Postala" />
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="background-color:#eee;font-size:0;height:15px;" colspan="4">&nbsp;</td>
 </tr>
</table>
</form>
<?
}
?>

İşlemler bu kadar.Etiketler: Forum mysql

26 yorum

 • Yorumunuz en az 30 karakter olmalıdır. (0)
  Tüm Yorumlar
  • tatars Kayıtlı Üye

   Ben bu forum sistemini nasıl sayfalayabilirim.  Limit 10 mesela her sayfada vs. (1-2-3-4)

   Sayfalama kodları denedim bir yapamadım. Yardımcı olur musunuz ?

   Yanıtla

  • hasan

   Kategori tablolarını hangi dosyaya yazıyoruz?

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295

   Alttaki fonksiyonu kullanabilirsiniz; (Türkçe tarih fonksiyonu)

   
   function turkcetarih($zaman) { 
   $gunler = array( 
   "Pazar", "Pazartesi", "Salı", "Çarşamba", "Perşembe", "Cuma", "Cumartesi" 
   ); 
   
   $aylar =array( 
   NULL, "Ocak", "Şubat", "Mart", "Nisan", "Mayıs", "Haziran", "Temmuz", "Ağustos", "Eylül", "Ekim", "Kasım", "Aralık" 
   ); 
   $tarih = date("d",$zaman)." ".$aylar[date("n",$zaman)]." ".date("Y",$zaman)." ".$gunler[date("w",$zaman)]; 
   return $tarih; 
   }

    

   ekrana yazdırmak için;

    echo turkcetarih(time()); 

    

   Yanıtla

  • QFUSION

   Wed Oct 31, 2012 20:17:36 bu şekilde görünüyor

    $r=$_SERVER["REMOTE_ADDR"];
        $day=date("D M d, Y H:i:s");
        $timegone=date("U") ; // 1 ocak 2012 bu kodu nasıl güncel tarihe türkçe ayarlayabilirim

   Yanıtla

  • Emre

   Taa 2 yıl önce yorum yapmışım. Hotmail adresimi de vermişim bi baktım bildirim geldi. Bu zamanında benim çok işime yaramıştı. Gülümseme

    

   QFUSION : Dostum verdiğin adres işe yaramıyor ama mesaj panelinden kastın ne pek anlayamadım. Eğer buradaki gibi bir yorum sistemiyse onun için admin paneliyle uğraşmana gerek yok. Onun için bir admin hesabı oluşturursun sql'de bir değer atarsın mesela ben şöyle yapıyordum. Admin için 0, üye için 1, ziyaretçi için 2. Sonra atıyorum o sayfadaki yorumlara bakarken sadece değeri 0 olan kullanıcılarda ve o mesajı yazan üyelerde düzenle seçeneğinin gösterilmesini sağlıyordum.

    

   Yanıtla

  • QFUSION

   selam kendimce bir mesaj paneli yapmaya çalışıyorum  admin panelini oluşturdum  fakat admin sayfası nasıl yapılır bir türlü mantıgı nedir çözemedim  yardımıcı olup bir yol gösterebilirmisiniz

   tüm dosyalarım burda

   http://dhost.info/istanbul/mesajlar.rar

    

   ilginiz için şimdiden teşekkür ederim

    

    

    

   Yanıtla

  • quaint

   iki dosyadada

   else{

   bölümü

   else{

   ?>

   şeklinde olmalı.

   ve addthread.php de  fazladan bir nokta işareti var onu silin.

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295

   @ Clamatios:


   Aldığınız hatayı yazar mısınız?

   Yanıtla

  • Clamatios Kayıtlı Üye Yorum: 2

   addthread.php

    

   <?

   // Baglanti include
   include ("database.php"); 
   
   $f = $_GET['f']; 
   
   $result = mysql_query("select title from forums where id = '$f'");
   $r = mysql_fetch_array($result);
   ?>
   <? 
   
   if(isset($_POST['preview']))
   {
   ?>
   <table cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" style="width:90%;border:1px solid #000;">
    <tr>
     <td colspan="2" style="background-color:#eee;"><? echo $_POST['title']; ?></td>
    </tr>
    <tr>
     <td style="width:25%;background-color:#fafafa;" valign="top">
     <? echo $_POST['username']; ?></td>
     <td style="width:75%;background-color:#fafafa;" valign="top">
     <? 
   
     echo nl2br(htmlspecialchars($_POST['post']));
     ?>
     </td>
    </tr>
    <tr>
     <td style="background-color:#eee;font-size:0;height:15px;" colspan="4">&nbsp;</td>
    </tr>
   </table>
   <br />
   <?
   }
   ?>
   <? 
   
   if(isset($_POST['addthread']) && !empty($_POST['title']) && !empty($_POST['username'])
     && !empty($_POST['post']))
   { 
   
     $f = $_POST['f'];
     $title = addslashes(htmlspecialchars($_POST['title']));
     $username = addslashes(htmlspecialchars($_POST['username']));
     $post = addslashes(htmlspecialchars($_POST['post'])); 
   
     $timestamp = time(); 
   
     mysql_query("insert into topics (id, fid, title, username, post, last_post_username, timestamp)
      values('null', '$f', '$title', '$username', '$post', '$username', '$timestamp')"); 
   
     $add_count_result = mysql_query("select topics from forums where id = '$f'");
     $add_count_row = mysql_fetch_array($add_count_result);
     $add_count = $add_count_row['topics']+1; 
   
     .
     mysql_query("update forums set topics = '$add_count' where id = '$f'"); 
   
     $thread_id_result = mysql_query("select id from topics order by id desc limit 1");
     $thread_id_row = mysql_fetch_array($thread_id_result);
     $t = $thread_id_row['id'];
   ?>
   <table cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" style="width:90%;border:1px solid #000;">
    <tr>
     <td style="background-color:#eee;">Mesajiniz Eklendi</td>
    </tr>
    <tr>
     <td style="width:75%;background-color:#fafafa;" valign="top">
     Your Thread was added successfully.<br />
     <a href="viewthread.php?t=<? echo $t; ?>">Görüntülemek icin tiklayin</a>
     </td>
    </tr>
    <tr>
     <td style="background-color:#eee;font-size:0;height:15px;" colspan="4">&nbsp;</td>
    </tr>
   </table>
   <?
   }
   else{ 
   
   <form action="addthread.php" method="post">
   <input type="hidden" value="<? if(isset($_POST['f'])){ echo $_POST['f']; } else{ echo $f; } ?>"
   name="f" />
   <table cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" style="width:90%;border:1px solid #000;">
    <tr>
     <td colspan="2"style="background-color:#eee;">Adding Forum to: <? echo $r['title']; ?></td>
    </tr>
    <tr>
     <td style="width:15%;background-color:#fafafa;">isim:</td>
     <td style="width:85%;background-color:#fafafa;">
     <input type="text" name="username"
     value="<? if(isset($_POST['username'])){ echo $_POST['username']; } ?>" />
     </td>
    </tr>
    <tr>
     <td style="width:15%;background-color:#fafafa;">Cevap Basligi:</td>
     <td style="width:85%;background-color:#fafafa;">
     <input type="text" name="title"
      value="<? if(isset($_POST['title'])){ echo $_POST['title']; } ?>" />
     </td>
    </tr>
    <tr>
     <td style="width:15%;background-color:#fafafa;" valign="top">Mesajiniz:</td>
     <td style="width:85%;background-color:#fafafa;">
   <textarea name="post" cols="" rows="" style="width:80%;height:200px;">
   <? if(isset($_POST['post'])){ echo $_POST['post']; } ?>
   </textarea>
     </td>
    </tr>
    <tr>
     <td style="width:15%;background-color:#fafafa;" valign="top">&nbsp;</td>
     <td style="width:85%;background-color:#fafafa;">
     <input type="submit" name="preview" value="Önizleme" />
     <input type="submit" name="addthread" value="Gönder" />
     </td>
    </tr>
    <tr>
     <td style="background-color:#eee;font-size:0;height:15px;" colspan="4">&nbsp;</td>
    </tr>
   </table>
   </form>
   <?
   }
   ?>

    

   addreply.php

    

   <?

   // Baglanti include.
   include ("database.php"); 
   
   $t = $_GET['t']; 
   
   $result = mysql_query("select title, fid from topics where id = '$t'");
   $r = mysql_fetch_array($result);
   $f = $r['fid'];
   ?>
   <? 
   
   if(isset($_POST['preview']))
   {
   ?>
   <table cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" style="width:90%;border:1px solid #000;">
    <tr>
     <td colspan="2" style="background-color:#eee;">re: <? echo $_POST['title']; ?></td>
    </tr>
    <tr>
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     <td style="width:25%;background-color:#fafafa;" valign="top">
     <? echo $_POST['username']; ?></td>
     <td style="width:75%;background-color:#fafafa;" valign="top">
     <? 
   
     echo nl2br(htmlspecialchars($_POST['post']));
     ?>
     </td>
    </tr>
    <tr>
     <td style="background-color:#eee;font-size:0;height:15px;" colspan="4">&nbsp;</td>
    </tr>
   </table>
   <br />
   <?
   }
   ?>
   <? 
   
   if(isset($_POST['addreply']) && !empty($_POST['username'])
     && !empty($_POST['post']))
   { 
   
     $t = $_POST['t'];
     $f = $_POST['f'];
     $username = addslashes(htmlspecialchars($_POST['username']));
     $post = addslashes(htmlspecialchars($_POST['post'])); 
   
     $timestamp = time(); 
   
     mysql_query("insert into replies (id, tid, username, post)
      values('null', '$t', '$username', '$post')"); 
   
     $add_count_forum_result = mysql_query("select replies from forums where id = '$f'");
     $add_count_topic_result = mysql_query("select replies from topics where id = '$t'");
     $add_count_forum_row = mysql_fetch_array($add_count_forum_result);
     $add_count_topic_row = mysql_fetch_array($add_count_topic_result);
     $add_count_forum = $add_count_forum_row['replies']+1;
     $add_count_topic = $add_count_topic_row['replies']+1; 
   
     mysql_query("update forums set replies = '$add_count_forum' where id = '$f'");
     mysql_query("update topics set replies = '$add_count_topic', timestamp = '$timestamp'
           where id = '$t'");
   ?>
   <table cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" style="width:90%;border:1px solid #000;">
    <tr>
     <td style="background-color:#eee;">Mesaj Eklendi</td>
    </tr>
    <tr>
     <td style="width:75%;background-color:#fafafa;" valign="top">
     Your Reply was added successfully.<br />
     <a href="viewthread.php?t=<? echo $t; ?>">Görüntülemek icin tiklayiniz.</a>
     </td>
    </tr>
    <tr>
     <td style="background-color:#eee;font-size:0;height:15px;" colspan="4">&nbsp;</td>
    </tr>
   </table>
   <?
   }
   else{ 
   
   <form action="addreply.php" method="post">
   <input type="hidden"
   value="<? if(isset($_POST['t'])){ echo $_POST['t']; } else{ echo $t; } ?>" name="t" />
   <input type="hidden"
   value="<? if(isset($_POST['f'])){ echo $_POST['f']; } else{ echo $f; } ?>" name="f" />
   <table cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" style="width:90%;border:1px solid #000;">
    <tr>
     <td colspan="2"style="background-color:#eee;">Mesaj Buraya Ekleniyor: <? echo $r['title']; ?></td>
    </tr>
    <tr>
     <td style="width:15%;background-color:#fafafa;">isim:</td>
     <td style="width:85%;background-color:#fafafa;">
     <input type="text" name="username"
     value="<? if(isset($_POST['username'])){ echo $_POST['username']; } ?>" />
     </td>
    </tr>
    <tr>
     <td style="width:15%;background-color:#fafafa;" valign="top">Mesajiniz:</td>
     <td style="width:85%;background-color:#fafafa;">
   <textarea name="post" cols="" rows="" style="width:80%;height:200px;">
   <? if(isset($_POST['post'])){ echo $_POST['post']; } ?>
   </textarea>
     </td>
    </tr>
    <tr>
     <td style="width:15%;background-color:#fafafa;" valign="top">&nbsp;</td>
     <td style="width:85%;background-color:#fafafa;">
     <input type="submit" name="preview" value="Önizleme" />
     <input type="submit" name="addreply" value="Postala" />
     </td>
    </tr>
    <tr>
     <td style="background-color:#eee;font-size:0;height:15px;" colspan="4">&nbsp;</td>
    </tr>
   </table>
   </form>
   <?
   }
   ?>

   Yukarıdaki sayfalarda hata alıyorum lütfen bir bakar mısınız.Acilll yardım edin!!!

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295

   @ QFUSION:


   Bir class verip css ile class'a Width değeri vermeniz yeterli olacaktır.

   Örnek;

   <div class="tablo">Bu bir div örneğidir.</div>

   CSS;

   .tablo {
   width:150px;
   }

   Yanıtla

  • QFUSION

   CSS ile bir şablon oluşturacagım tablonun enini nasıl ayarlayabilirim

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295

   @ ahmetusta0061:

   Bunun hiç bir önemi yok. İstediğiniz gibi isimlendirebilirsiniz.

   Yanıtla

  • ahmetusta0061

   Bişeyi merak ettim,php sayfalarının ismi ingilizce olmak zorundamı..? Mesela addforum değilde forumekle.php olmazmı.Kodlama diliyle ilgili olarakmı ingilizce yapıyoruz sayfaları..?

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295

   Mysql sürümünüzle ilgili bir sorun oluşmuş galiba. Farketmez, yapacağınız işlem basit.

   admin_tablo isminde 2 sütunlu bir tablo oluşturun. Sütunlardan birinin adı; kullanici_adi diğeride sifre olsun. Tabloyu ekledikten sonra içine girin ve ekle kısmından Ekle sekmesine tıklayın. kullanici_adi: admin sifre'de 12345 olsun. Çalışması gerekiyor...

   Yanıtla

  • QFUSION

   mysql de böyle bir hata verdi Otomatik olarak sorgunun sonuna ters işaret ekle

   CREATE TABLE IF NOT EXISTS `admin_tablo` (

   `kullanici_adi` varchar( 100 ) NOT NULL ,

   `sifre` int( 100 ) NOT NULL
   ) ENGINE = MYISAM DEFAULT CHARSET = latin1;# MySQL boş bir sonuç kümesi döndürdü (örn. sıfır satır).

   INSERT INTO `admin_tablo` (` kullanici_adi `, `sif re `) VALUES ('admin', 12345);# ` 1 satır etkilendi.

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295

   @ QFUSION:

   Giriş işlemindeki dbuser ve dbpass ikilisi sql kullanıcı adı ve şifresidir ve veritabanına giriş izni içindir. Üyelik yada admin giriş işlemiyle alakası yok.

    

   SQL olarak admin girişini sorgulatma kısmına gelince. Sizin için bir örnek oluşturdum.

   Mysql'de bir tablo oluşturursunuz, burada admin login adı şifresi ve diğer isteğe bağlı bilgiler yer alır;

   veritabanı adı: admin_tablo

   CREATE TABLE IF NOT EXISTS `admin_tablo` (
    `kullanici_adi` varchar(100) NOT NULL,
    `sifre` int(100) NOT NULL
   ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
   
   --
   -- Tablo döküm verisi `admin_tablo`
   --
   
   INSERT INTO `admin_tablo` (`kullanici_adi`, `sifre`) VALUES
   ('admin', 12345);

    

   Admin giriş sayfası;

    

   <form method="POST" action="giris_kontrol.php">
   	<input type="text" name="k_adi" size="20">
   	<input type="password" name="sifre" size="20">
   	<input type="submit" value="Giriş" name="B1">
   </form>

    

   admin giriş bilgileri kontrol sayfası; giris_kontrol.php

   <?php
     //Mysql bağlantısını yapıyoruz.
     mysql_connect("localhost", "mysql_kullanici_adi", "mysql_kullanici_sifresi");
     mysql_select_db("veritabani_adi");
   
   
     //form ile post edilen veriler
     $k_adi = $_POST['kullanici_adi'];
     $sifre = $_POST['sifre'];
   
     //Mysql'den form verilerini kontrol ediyoruz
     $admin_kontrol_sql = mysql_query("SELECT kullanici_adi, sifre FROM admin_tablo WHERE kullanici_adi='$k_adi' AND sifre='$sifre' LIMIT 1");
     if (mysql_fetch_assoc($admin_kontrol_sql) == 1 ) {
       echo 'Giriş başarılı';
     }else{
       echo 'Hatalı giriş !...';
     }
   ?>

   Yanıtla

  • QFUSION
   $version = "0.0";
   
   //---- Genel ayarlar ----
   
   $admin = "istanbul";
   $password = "istanbul";
   
   //---- MySQL ayarlarım ----
   
   $dbhost = "mysql" ; //MySQL host name
   $dbuser = "deneme" ;  //MySQL user name
   $dbpass = "123" ;  //MySQL password
   $db = "denemel" ;  //database name

    

   buna göre login php de giriş işleminde kullanıcı isim  databes ismi

   kullanıcı şifresi de datebes şifresi olması gerekir ken oluşturdugum admin paneline giriş yapamamktayım acaba nerde hata yapıyorum birde  bu admin girişi sgl olarak nasıl sorgulatabilirim

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295

   @ QFUSION:

   CSS ile bir şablon oluşturabilirsiniz. Yada bir tema dosyası indirip onu kendi scriptinize giydirebilirsiniz.

   Bunları yapabilmeniz için CSS kodlamayı kavramış olmanız gerekir. Eğer css karışık gelirse düz yoldan html ile de yapmanız elbette mümkün...

   Yanıtla

  • QFUSION

    bu sitedeki gibi bir şablon nasıl oluşturabilirim onu sordum. index te bu şekilde görünmesi için

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295

   @ QFUSION:

   Nasıl bir editleme?

   Yanıtla

  • QFUSION

   bir şey soracagım peki indexe nasıl editleme yapabiliriz bir yol gösterebilirmisiniz

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295
   @ Unreal: Entegreli halini bekleriz :)

   Yanıtla

  • Unreal
   @ admin: evet farkındayım zaten çok güzel bir örnek bu ama üyelik sistemide entegreli bir şekilde anlatılmış olsaydı geliştiriciler için çok güzel bir kaynak olurdu :)) ama kendi yazdığım üyelik sistemini buna entegre etmek de çok zor değil.

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295
   @ Unreal: Forum mantığını kavramaya yönelik bir örnek olduğu için o kısımlar yok. Hali hazırda forumlar zaten mevcut fakat onların karmaşasından mantığı kavramak çok zor olur. Kendi forumunu yazmak isteyen site sahipleri için ideal bir örnek...

   Yanıtla

  • Unreal
   güzel fakat kullanıcı sistemi neden yok? üyelik üye girişi falan.

   Yanıtla

  • Emre
   Güzele benziyor teşekkürler

   Yanıtla

Yorum Yaz

Sitede Ara
 • Çiklet (Prenses) Balıklarındaki Ürkeklik ve Korkaklık
  Ben çok uzun süre sp, bp ile frenatus besledim hiç bir sorun yaşamadım. Çok uyumlulardı. Renk katıyor a...
 • Genel İşletme 1. Dönem Vize Soruları
  soru 3 yanlıs bence"...
 • CS 1.5 ve CS 1.6 İçin Sağlam Bir CFG (cengaver.cfg)
  bozuk bu cfg kullanmayın derim ...
 • Türkiye'de Hangi Burçtan Kaç Kişi Var?
  Akrep burcu olan var mı ben akrep burcu olarak hiç akrep burcu bulamıyorum....
 • Papağan Bakımı Banyo Yaptırma Yıkama
  pakistan pağına sirkeli su ile yıkanırmı...
 • Müzik Notaları İçin A4 Kağıda Porte Çıktısı Alma
  SEN NE KRAL ADAMSIN!! VALLA ÇOK SAĞOL...
 • GTA 5 Steam’da indirime girdi - En Ucuz GTA 5 Fiyatı
  ne yazim ilk yorum milk flen dediler geldim...