Aöf Kredili Sistem Ders Geçme Puan Tablosu

Aöf Kredili Sistem Ders Geçme Puan Tablosu

Açıköğretim sistemi yakında tamamen kredili sisteme geçecek. Şuanda bir çok bölüm kredili sistem üzerinden sınıf geçme sistemiyle eğitim görüyor. Son zamanlarda çok sık sorulan bu sistemin ayrıntıları aşağıda...

Kredili Sistemde Sınavların Değerlendirilmesi ve Geçme

- Sınavlarda değerlendirmeler 100 üzerinden yapılır. Başarı notu, yıl içi notları ile yıl sonu veya bütünleme sınav notunun katkılarıyla hesaplanır. Yıl içi notları; ara sınavlara, kısa sınavlara, ödevlere ve uygulamalı çalışmalara verilen notlardan oluşur.

- Her ders için yıl içi ve yıl sonu değerlendirmelerinin türü ve başarı notuna katkı oranları Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir.

- Senatoca belirlenen haklı ve geçerli nedenler dahil her ne sebeple olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenciler için telafi sınavı açılmaz. Öğrenciler katılmadıkları sınavlardan sıfır almış kabul edilir.

Madde 16- Başarı notu, Senatoca belirlenen formüllere göre harf notuna çevrilir. Harf notları ve katsayıları şunlardır:

 

 

 

Bir dersten CC veya üstünde not alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır; FF alan o dersi başaramamış sayılır. CD, DC ve DD alınan dersler, öğrencinin genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise başarılmış, 2.00 nin altında ise başarılmamış sayılır.

Ayrıca aşağıdaki harf notları da kullanılabilir.

DZ (Devamsız) notu, devam koşulu olan derslerde bu koşulu sağlamayan öğrencilere verilir. Bu öğrenciler yıl sonu ve bütünleme sınavlarına alınmazlar. DZ notu, FF notu ile eşdeğerdir.

MU (muaf) notu; kurumlararası yatay geçiş ile gelen öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumunda alıp başarmış olduğu ve ilgili birimin yönetim kurulunca muaf tutulması uygun görülen dersler için verilir. Bu not, genel not ortalamasına katılmaz.

Öğrencilerin başarı durumu “genel not ortalaması (GNO)” ile belirlenir. Genel not ortalamasının hesaplanmasında öğrencinin FF ve DZ aldığı dersler dikkate alınmaz. Genel not ortalaması, öğrencinin almış olduğu bütün dersler için, ortalama hesabına katılan her dersin kredi değeri ile o dersten alınan harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle hesaplanır. Anadolu Üniversitesine devam ederken program değiştiren öğrencilerin genel not ortalamasının hesaplanmasında, önceki programda almış oldukları derslerden sadece ilgili fakülte yönetim kurulu kararıyla uygun görülenlerin notları dikkate alınır. Genel not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son harf notu; seçmeli bir ders yerine, başka bir dersin tekrarlanması durumunda ise en son alınan dersin kredisi ve harf notu dikkate alınır. Genel not ortalaması, virgülden sonra iki basamaklı sayıya yuvarlanarak gösterilir.

Yıl sonu sınavlarından sonra öğrencilerin genel not ortalamaları hesaplanır. Genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler FF aldıkları derslerden bütünleme sınavına girer. Genel not ortalaması 2.00 nin altında olan öğrenciler, o yıl CC nin altında not aldıkları bütün derslerden bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınavlarından sonra öğrencilerin genel not ortalamaları tekrar hesaplanır. Genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler FF aldıkları dersleri bütün gerekleriyle tekrar eder. Genel not ortalaması 2.00 nin altında olan öğrenciler, o yıl bütünleme sınavında CC nin altında not aldıkları dersleri bütün gerekleriyle tekrar eder.

Son sınıf öğrencileri, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, diploma almaya hak kazanmalarından itibaren bir ay içinde bir dilekçe ile başvurarak son iki sınıfın derslerinden istediklerini, daha önce başarmış olsalar bile, tekrar alabilir. Bu öğrencilerin diplomaları kendilerine kesinlikle verilmez ve dilekçeleriyle birlikte iptal edilmek üzere dekanlığa gönderilir. Bu öğrenciler tekrar aldıkları derslerin bütün gereklerini yerine getirmek zorundadır. Bu durumda son alınan not geçerli olur. Bu öğrencilere, tekrar derslerinde başarısız olmaları veya genel not ortalamalarını 2.00 nin altına düşürmeleri halinde, 18 inci madde uygulanır ve diplomaları ancak 22 nci maddedeki koşulları yeniden sağladıklarında verilir.

Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır. Sınav sonuçları duyuruluncaya kadar hiçbir surette açıklanmaz. Duyurulan sınav sonuçları kesin olup, itiraz edilemez.

Öğrenim Süresi

Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yıldan başlamak üzere ön lisans için dört, lisans için yedi yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilir. Öğrenciler kayıt yenilemedikleri yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yenilemedikleri öğretim yılları dört ve yedi yıllık öğretim süresinin hesabına katılmaz. Öğrenciler, sınav hakkı dışındaki öğrencilik haklarından yararlanmamak kaydıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinde belirtilen öğrenim süreleri ile sınırlı değildir. Ancak bazı özel programlar süreli olabilir. Bu programlara kayıtlı öğrencilerin öğrenim süreleri program süresiyle sınırlıdır. Kapatılan programlara kayıtlı öğrencilere ise Fakülte Kurulunca mezun olmaları için uygun bir süre tanınır. Bu süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilir veya Fakülte Kurulunca belirlenen bir programa yine bu Kurulca belirlenen koşullarla intibakları yapılır.

Kredili Sistemde Ders Geçmek İçin Kaç Almalısınız?21 yorum

 • Yorumunuz en az 30 karakter olmalıdır. (0)
  Tüm Yorumlar
  • sevcan

   Merhabalar beni güz dönemi not ortalamam 1,92 bahar dönemi not ortalamam 2,71 genel not ortalamam 2,36 oluyor 

   güz döneminden 2 tane CD bir tane DD dersim var şimdi benim sorum ben bu derslerden geçermiyim kalır mıyım

    

   Yanıtla

   Sy06
   Geçtin o derslerden
  • başak

    

   Ders Adı Kredi Ara Sınav Ödev İÖLP Test Ara Sınav İÖLP Klasik Ara Sınav İÖLP Klasik Dönem Sonu Sınavı İÖLP Test Dönem Sonu Sınavı İÖLP Uygulama Sınavı Dönem Sonu Sınavı Başarı Notu Harf Not İŞL201U İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK 4.0 30 - - - - - - 65 54,50 BC İŞL301U ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK 4.0 Girmedi - - - - - - 40 28,00 FF İŞL401U DENETİM 5.0 35 - - - - - - 35 35,00 DC İŞL403U SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR 5.0 45 - - - - - - 65 59,00 BC İŞL405U STRATEJİK YÖNETİM 1 5.0 65 - - - - - - 50 54,50 CB MLY201U TÜRK VERGİ SİSTEMİ 5.0 55 - - - - - - 25 34,00 DD MUH301U MALİYET MUHASEBESİ 4.0 Girmedi - - - - - - 20 14,00 FF

   ben güz döneminde  FF olan iki dersimi verdiğimde mezun myuum ?

   Yanıtla

  • alemdar Kayıtlı Üye Yorum: 2 Forum Mesaj: 3

   açık ögretimde kredili sistem   güz dönem butunleme sınavının ortalaması ile 2.0 uzerinde ise bahar dönemindeki cd-dc-dd notlarndan gecilirmi

   Yanıtla

  • DERMAN

   slm. ben özel egitim ögretmenligi mezunuyum geçen yıl aöf oklöncesi ögr.ye kayıtoldum fakültede aldıgım derslerden muaf olabilirmiyim?birde 1 dersten ffle kaldım ama tekrar yazıyor 2. sınıftan ders alabilecek miyim? şimdidem teşekkürler

   Yanıtla

  • erol

   arkadaşlar ben şimdi çok karmaşık bir soru soracam yada bana göre karmaşık sorum şöyle ben kamu 4. sınıf öğrencisiyim tek dersim kalmış oda 3. sınıf dersi olan ingilizce dersi benim ve bu 3. sınıf dersi olduğu için3. sınıfı diğer derslerimin ortalaması 66'dır yani benim tek dersimin akibeti nasıl olacak kredilisistemde diğer derslere gore kredisi nasıl olacak

   Yanıtla

  • DİLRUBA

   BEN YENİ KAYIt yaptırıcam ama dört yıllık bir böLüm okumk isdiyorum iki yıllık bir böLüm okursam örgün öğretimden dört yıla tamamlama imkanım var mı ?

   Yanıtla

  • gülenay

   mehaba  benim not ortalamam 2.0 üzerinde... kredili sistemde büt yok deniliyor bir dersim ff ne yapmalıyım? büt yoksa bu dersi seneye mi vermeliyim yoksa bir ders için bir yıl brklrmrk zorunda mı kalacağım biri yardım etsin iyice sitres yaptım:(

   Yanıtla

  • serhat

   slm arkadaşlar ben işletme 3 sınıf öğrencisym bu yıl kredili sisteme girdik bide yıllık olan durumumuz dönemlik oldu şimdi benim yılda aldığım ders sayısı 10 du dönemlikte bunu 5+5 bölecekler yani bi dönem 5 mi alıcam yoksa ders eklermler acıl cvp larnızı beklym

   Yanıtla

  • şerif

   mrb ben şerif 2.sınıf adalet okuyorum vizeler

   damga=47

   ticaret h.=57

   icra iflas=53

   uyap=53

   infaz=73

   i.hak.=70

   c.muh.=53

   av.not=63

   ing.=33

   ink.70

   t.dili=95 finalden 3 dersi biliyorum i.hak.100 infaz 85 t.dili 75 mezun olurmuyum ff olmazsa

   Yanıtla

  • sevim

   bir ders kaç puandırrrrr yaaaaaaaaaaaa

   Yanıtla

  • şerif

   mrb ben 2.sınıf adalet okuyorum da merak ettiğim ingilizce 2 bahar dönemi geçme notu kaç olur vize 33 kaç alsam geçerim

   Yanıtla

  • selin1985 Kayıtlı Üye Yorum: 2

   ölçme cd  5

   özel öğretim cd  4

   türk eğitim tarihi dc  3

   bilimsel araştırma dd  4

   türk eğitim sistemi dd  4

   dersler ve krediler alınan notlar hesaplarmısınız geçtimmi

   Yanıtla

  • meral

   slm ben adalet bolumunu bıtırıcem tek dersım vardı oda tarıh sınavım ıyı gectı guz donemıne gırmedım haberım yoktu kredılı sıstemden bahar donemı 1 e gırdım 97 aldım sımdı ıkıncıye gırdım emınm 100 alıcam yanı ılla guz donemıe gırecekmıyım yoksa mezunmuyum degılsem bu notlar sıfırlanıp seneye tekrar guz ve bahar donemı sınavlarına gırecekmıyım??*

   Yanıtla

  • laborant

   kredili  sistem okyan arkadaşlar önümüzdeki yıl bizde bu sistemdeyiz. nasıl memnunmususuz sistemden sizce artılarmı yoksa eksilerimi ?  soru sistemi nası çıkıyomu yine geçmiş yıllardaki sorular ve benzerleri. demişmişmi konu içerikleri yada soru sistemi. bu sisteme geçiş yapıp yol kateden lisans ve önlisans okuyan rkadaşların bilgilerini bekliyorum. çok svinirim beni bilgilendirirseniz.. labratuvartenkineri@gmail.com

    

   Yanıtla

  • hacer

   eger 2.00 ve ya altında bır not ortlamamız olur ıse telafı var mı 

   Yanıtla

  • meral hoca

   slm,İzmir de yaşayan arkadaşlar ! Aöf kredili sistemde aradığınız tüm sorularınızın cevabı için,27 mayıs pazar günü  saat 16:00 da  İzmir çankaya radikal akademi de kredili sistemin içerikleri adlı panele katılabilrsiniz..02324258494

   Yanıtla

  • şerif

   mrb ben adalet 2.sınıfım benim en çok merak ettiğim zor derslerde ff en az kaç olabilir mesela 10 soru mutlak 33 mü dür  ve ya kesinmidir kredii sistemde benim mezun olabilmem için 68.10 puan yetiyor 11 dersten küsürat sayılır mı aöf de

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295

   @ ayhan:

   Ayhan bey, alttaki bağlantıdan giriş yaparsanız ortalamanızı görebilirsiniz;

   https://login.anadolu.edu.tr/

    

   @ şerif:

   FF ders gelmezse 1.66 ortalama ile genel ortalamanızı 2.00 yapıp mezun olabilirsiniz..

   Yanıtla

  • şerif

   merhaba ben adalet 2.sınıfım güz dönemi ortalamam 2.34 ve sadece dd var ve 2.34 ortalamam benim bahar döneminde de başarılı olmm için en az 1.66 ile mezun olabilme imkanı nedir

   Yanıtla

  • ayhan

   slm arkadaslar benım bır dersım kosullu eger ortalamam 2 nın uzerınde ıse gecer yazıyo ortalamamın 2 yada ustu oldugunu nasıl anlayacagım. turk dılı ve edebıyatı 2. sınıf

   Yanıtla

Yorum Yaz

Sitede Ara
 • Çiklet (Prenses) Balıklarındaki Ürkeklik ve Korkaklık
  Ben çok uzun süre sp, bp ile frenatus besledim hiç bir sorun yaşamadım. Çok uyumlulardı. Renk katıyor a...
 • Genel İşletme 1. Dönem Vize Soruları
  soru 3 yanlıs bence"...
 • CS 1.5 ve CS 1.6 İçin Sağlam Bir CFG (cengaver.cfg)
  bozuk bu cfg kullanmayın derim ...
 • Türkiye'de Hangi Burçtan Kaç Kişi Var?
  Akrep burcu olan var mı ben akrep burcu olarak hiç akrep burcu bulamıyorum....
 • Papağan Bakımı Banyo Yaptırma Yıkama
  pakistan pağına sirkeli su ile yıkanırmı...
 • Müzik Notaları İçin A4 Kağıda Porte Çıktısı Alma
  SEN NE KRAL ADAMSIN!! VALLA ÇOK SAĞOL...
 • GTA 5 Steam’da indirime girdi - En Ucuz GTA 5 Fiyatı
  ne yazim ilk yorum milk flen dediler geldim...