Hayat Üzerine Kıymetli Sözler

 1. Şikâyetçi olup ağladığım nice günler oldu. Zaman geldi ki, ağladığım günlere ağladım.Hazreti Ebû Bekir Radıyallahu anh
 2. İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Hazreti Ömer Radıyallahu anh
 3. Kişiye imandan sonra verilen şeylerin en hayırlısı saliha kadındır. Hazreti Ömer Radıyallahu anh
 4. Gözü haramdan korumak ne güzel şehvet perdesidir. Hazreti Osman Radıyallahü anh
 5. Lüzûmsuz şeylerin peşinden koşan, lüzûmlu şeyleri kaçırır. Hazreti Ali Radıyallahu anh
 6. Kuran tilaveti ile kalbine ruhani feyiz sirayet eden kimse, dostlarının ayrılığı ile vahşet halini hissetmez. Hazreti Ali Radıyallahu anh
 7. Edep aklın suretidir. Hazreti Ali Radıyallahu anh
 8. İnsanlarla öyle iyi geçininiz ki düşmanınız bile ölümünüze ağlasın.Hazreti Ali Radıyallahu anh
 9. Akıl tamam olunca, söz azalır. Hazreti Ali Radıyallahu anh
 10. Derin fikre sahip olanın nazarı da güzel olur. Hazreti Ali Radıyallahu anh
 11. İlimsiz ibadette, tefekkürsüz Kur'an tilavetinde hayır yoktur. Hazreti Ali Radıyallahu anh
 12. Dinî hükümleri kendi aklıyla anlamak ve aklı ona rehber etmek isteyen, peygamberliğe inanmamış olur. Onunla konuşmak akıl işi değildir. İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi aleyh
 13. Eshâb-ı kirâm, sadece sohbet(vaaz) ile nihâyetsiz kemâlata vâsıl oldular. İmâm-ı RabbânîRahmetullahi aleyh
 14. Eflatun, felsefecilerin reisidir, Îsâ'nın bi'seti devletine kavuştu, ama onu tasdik etmedi. Cehaleti sebebi ile sandı ki: Kendisinin ona ihtiyacı yoktur. Böylelikle, nübüvvet bereketlerinden bir nasibe nail olamadı. İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi aleyh
 15. Sohbet Ayet-i Kerimeye kırık mana vermek değil, Ayet-i Kerimeyi kalbine indirip, Kalbinden çıkarıp vermektir. Mahmut Ustaosmanoğlu Rahmetullahi aleyh
 16. Müslüman bir kadın, çocuğunu emzirdiği sürece, Allah yolunda cihat edenler gibidir. Saîd bin Cübeyr Rahmetullahi aleyh
 17. Düşmanlarınızla oturup kalkan, sizin dostunuz olamaz. Sa'dî Şirâzî Rahmetullahi aleyh
 18. İnsanlar arasında bulun, fakat kimseye yük olma! Hüsameddin Mankpûrî Rahmetullahi aleyh
 19. İlim gıda gibidir. Ona her zaman ihtiyaç vardır. Faydası da herkesedir. Abdülvehhâb-ı Müttekî Rahmetullahi aleyh
 20. Kâfir bile olsa, hiç kimsenin kalbini kırma! Kalb kırmak, Allahü teâlâyı incitmek demektir. Ahmed Yesevî Rahmetullahi aleyh
 21. Allahın kitâbından ve Resûlullahın hadîslerinden sonra, islâm kitâblarının en üstünü, en fâidelisi İmâm-ı Rabbânînin Mektûbât kitâbıdır. Mektûbâtda bildirilen tesavvufdan, tarîkatden ve hakîkî mürşidlerden şimdi hiç kalmadı. Bizler, Mektûbâtdaki ince bilgileri, ma’rifetleri anlayamayız. Abdülhakîm Efendi
 22. İslamiyet'in içinde hiç bir kötülük, İslamiyet'in dışında da hiç bir iyilik yoktur. Ebu-l Vefâ Rahmetullahi aleyh
 23. Üç şey kalbi öldürür: Çok konuşmak, çok uyumak ve çok yemek. Fudayl bin İyad Rahmetullahi aleyh
 24. Dünya üç gündür; dün, bugün ve yarın. Dün geçti. Yarının geleceği belli değil. Öyle ise; bugünün kıymetini bil! Hasan-ı Basrî Rahmetullahi aleyh
 25. Dertsiz Adam derssiz adamdır. Recep Hocamız Rahmetullahi aleyh
 26. Çocuktaki utanma hali ondaki akıl nurunun alametidir. İmamı Gazali Rahmetullahi aleyh
 27. Gençliğin kıymetini ihtiyarlar, huzûrun kıymetini huzûrsuzlar, sıhhatin kıymetini hastalar, hayâtın kıymetini ölüler bilir. Hâtim-i Esam Rahmetullahi aleyh
 28. Define ile Yılan, gülle diken, sevinçle gam bir aradadır. Şeyh Sâdi Şirazi Rahmetullahi aleyh
 29. Ağzına helva verenle ensene tokat atan arasında fark gözettikçe, sende Tevhid tamam değildir. MEVLÂNÂ ALAEDDİN ÂBİZİ
 30. Kendini hak ile meşgul etmezsen, batıl seni işgal eder. İmâmı Şâfî
 31. Yolumuz yâr ile gül bahçesine uğradı; Ben gafletle güle nazar edince dedi ki yâr : Muhabbetin şartı bu mudur, utan yaptığından! Ben varken güle bakmak nasıl elinden gelir? Mevlânâ
 32. Pâdişâh-ı âlem olmak bir kuru kavga imiş; Bir velîye bende olmak Cümleden âlâ imiş!... Yavuz Sultan Selim
 33. İnsan ölmez, Dünyasını değiştirir. Ölen hayvan olur, İnsanlar ölmez! Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil! YunusEmre
 34. Neyleyeyim dünyayı Bana Allah'ım gerek. Gerekmez masivayı Bana Allah'ım gerek.

Ehli dünya dünyada Ehli ukba ukbada Her biri bir sevdada Bana Allah'ım gerek.Dertli dermanın ister Kullar sultanın ister Aşık cananın ister Bana Allah'ım gerek.Bülbül güle karşı zar Pervaneyi yakmış nar Her kulun bir derdi var Bana Allah'ım gerek. Beyhude hevayı ko Hakkı bula gör ya hu Hüdayi'nin sözü bu Bana Allah'ım gerek.Aziz Mahmut Hüdai

 • Ölümü gerçekten tanımış bir kimseye, dünya belâ ve musîbetleri, dert ve sıkıntıları çok hafif gelir. Ka’b-ül-Ahbâr Rahmetullahi teâlâ aleyh
 • Dünya cennete göre zindan, cehenneme göre ise cennet gibidir. Abdulkadir Geylani Rahmetüllahi Aleyh
 • İki tur insan daima açtır. Biri bilimi arayan, diğeri de parayı. Cat stevens
 • şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır
 • Sözü dost, özü düşmandan usandım. Dili Mümin, kalbi şeytandan usandım. Herkesin kahrı çekilir ama; Ben davasız Müslüman'dan usandım.
 • Kaynaklara benzeriz, çıkar topraktan Çağlar, köpürür, zevk alırız koşmaktan Düzlüklere indikçe, akıp sessizce Tekrar döneriz toprağa, bir çatlaktan
 • Bir milletin kültürünü kontrol etmek, o milletin dilini kontrol etmekle; bir milleti imha ise nesilleri mazisinden, tarihinden ve bilhassa milli ve manevi değerlerinden koparmakla mümkündür. Bernard Lewis
 • Cesaret gerektiren yaşamaktır,ölmek değil! M. Antionette
 • Çalışmak bizi şu üç şeyden kurtarır: Can sıkıntısı, kotu alışkanlıklar, Yoksulluk. VOLTAIRE
 • Bir pîre demişler ki, evlen! Demiş : Ben daha bulûğa ermedim! insan veliliğe erince baliğ olur; Velilik olmayınca çocukluk olur. Şeyh Şirazî «Gülşen-i Raz»
 • Gezdim halep ile şamı Eyledim ilmi talep Meğer ilim bir hiç imiş İllâ edep illâ edep.
 • Bize bir nazar oldu Cumamız Pazar oldu Ne olduysa azar azar oldu!
 • İnsanlara emri bil mâruf yaparken onlara sanki başlarının üzerinde güvercin varmış gibi yaklaşırız. O kuş imanlarıdır
 • AMELDE YÜSR İTİKADDA YAKİN
 • Tolstoy: Zindana atılan biçarelere muhafızlarını seçme hakkı verilse bu onların hürriyetini temin eder mi? (etmez ama belki az buçuk rahat etmelerini sağlar hiç sevmiyorum bu adamı akMurat)
 • Tarih bilmeyen diplomat pusuladan anlamayan kaptana benzer. Cevdet Paşa
 • Dahi bir fesad koptu cihanda Hevai nefse düştü nâs bu anda Eğer alim eğer abid bu şanda Hadis tefsir fıkıh kaldı nihanda Bu nâsdan ayrılup hakka gidelim Cemali ba kemaleh seyr idelim İsmet Garibullah Rahmetullahi Aleyh Risale-i Kudsiye
 • Dost istersen ALLAH yeter Yaren istersen KUR'AN yeter Mal istersen KANAAT yeter Düşman istersen NEFİS yeter Nasihat istersen ÖLÜM yeter
 • Bu gününü düşünme Dün geçti, Yarın var mı? Gençliğine Güvenme! Ölen hep ihtiyar mi? Ya İslam`da erirsin Ya inkarda çürürsün Yol Mezarda bitmiyor Girdiğinde görürsün Ebû Tûrab Rahmetullahi Aleyh
 • Hani nerede? Gönüllerden kubbelere, Kubbelerden gönüllere Gürül gürül akan Kur'an sesleri?... Kur'an sesleri dindirilmiş, Müslümanlar sindirilmiş!... Allah-Muhammed-Hülafa-i raşidinin İsimleri kubbelerden yerlere indirilmiş!... Mabedimin göğsüne uzanan namahrem eli, Kimin elidir?!... Söyle Ayasofya, söyle. Seni puthane yapan hangi delidir?!...OSMAN YÜKSEL SERDENGEÇTİ
 • "Sadece başkaları için yaşanan bir hayat, yaşamaya değer bir hayattır." - Albert Einstein
 • "Eğer bir yaşam, tümüyle kişisel arzuları tatmine yönelmişse er yada geç, acı bir düş kırıklığına yol açar." - Albert Einstein
 • "Milliyetçilik bir çocukluk hastalığıdır. İnsanlığın kızamığıdır." - Albert Einstein
 • Bu müziğin dışındaki insanlar Rock'n Roll müzisyenlerini ve dinleyicilerini hafif kaçık olarak nitelendirir. Bu aslında pek de yanlış değil. Bütün Rock grupları ve sadık hayranları hassas ve tüm olup bitenleri sorgulayan hisli bir yapıya sahip oldukları için çabuk kafayı sıyırırlar." Ronnie James Dio
 • İnsan inanır ve inandığı gibi yaşarsa insandır yoksa bir hiçtir! KEMTER
 • Ağlayım ki göz yaşlarım kalbimi yumuşatsın.KEMTER
 • Bazı insanlar köpekten beterdir bazılarının ise köpeği olmaya değer. KEMTER
 • Tek dostum kitaplarım, tek düşmanım cahil dostlarım. Diderot
 • İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler. Montaigne
 • Son kırk yıl içinde, biyokimya hücrenin sırlarının önemli bir bölümünü ortaya çıkardı. Onbinlerce insan, bu sırları bulmak için yaşamlarını laboratuarlardaki uzun çalışmalara adadılar... Hücreyi araştırmak için gerçekleştirilen tüm bu çabalar, çok açık bir biçimde, bağıra bağıra, tek bir sonucu veriyordu: 'Tasarım' Bu sonuç o denli belirgindi ki, bilimin tarihindeki en önemli buluşlardan biri olarak görülmeli, sevinç çığlıklarına ve büyük kutlamalara yol açmalıydı... Ama hiç bir kutlama yaşanmadı, hiçbir sevinç ifade edilmedi. Peki neden? Neden bilim dünyası, keşfettiği büyük gerçeğe sahip çıkmıyor? Çünkü, bilinçli bir tasarımı kabul etmek, ister istemez Allah'ın varlığını kabul etmeyi çağrıştırıyor onlara. Michael j. Behe - Darwins Black Box: The Biochemical Challange to s. 232-33
 • Aklı sadece beyin fonksiyonu olarak yıllarca açıklamaya çalıştıktan sonra bir kişinin, varlığımızın iki önemli unusurdan meydana geldiğini savunan fikri benimsemesinin daha mantıklı olduğu sonucuna vardım. Aklı, beynin içindeki sinirsel işlemler bazında açıklamanın imkansız olacağı kesin gözüktüğü için, varlığımızın iki önemli unsuru (madde ve ruh) açısından açıklanması gerektiğini anladım. Wilder Penfield
 • İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik ER kişinin kârı.


İlk yorumu siz yazın !..

 • Yorumunuz en az 30 karakter olmalıdır. (0)
Sitede Ara
 • Çiklet (Prenses) Balıklarındaki Ürkeklik ve Korkaklık
  Ben çok uzun süre sp, bp ile frenatus besledim hiç bir sorun yaşamadım. Çok uyumlulardı. Renk katıyor a...
 • Genel İşletme 1. Dönem Vize Soruları
  soru 3 yanlıs bence"...
 • CS 1.5 ve CS 1.6 İçin Sağlam Bir CFG (cengaver.cfg)
  bozuk bu cfg kullanmayın derim ...
 • Türkiye'de Hangi Burçtan Kaç Kişi Var?
  Akrep burcu olan var mı ben akrep burcu olarak hiç akrep burcu bulamıyorum....
 • Papağan Bakımı Banyo Yaptırma Yıkama
  pakistan pağına sirkeli su ile yıkanırmı...
 • Müzik Notaları İçin A4 Kağıda Porte Çıktısı Alma
  SEN NE KRAL ADAMSIN!! VALLA ÇOK SAĞOL...
 • GTA 5 Steam’da indirime girdi - En Ucuz GTA 5 Fiyatı
  ne yazim ilk yorum milk flen dediler geldim...