B Sınıfı Çıkmış Ehliyet Soruları ve Cevapları - İlkyardım | Trafik | Motor

B Sınıfı Ehliyet Çıkmış Sınav Soruları. 3 ekim 2010 yılında yapılmış olan B sınıfı ehliyet sınavında sorulan sorular. 

İçindekiler;

 

İLK YARDIM BİLGİSİ

Soruları-Cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir?

A) Doğal olaylardan olma

B) Genellikle çevreyi etkileme

C) Önceden tahmin edilebilme

D) Önlemlere bağlı olarak azalabilme


2. Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın birinci adımı nedir?

A) Trafik ve can güvenliğinin sağlanması

B) Yaralının hemen hastaneye taşınması

C) Yaralının hemen araçtan çıkarılması

D) Tıbbi yardım istenmesi


3. Trafik kazasını gören sürücünün yasal sorumluluğu nedir?

A) Kendi isteğine bağlı olarak müdahale etmeyebilir.

B) Her durumda müdahale etmekle yükümlüdür.

C) Sadece sağlık personeli olanların müdahale etme mecburiyeti vardır.

D) Sadece olaya karışan sürücülerin müdahale etme mecburiyeti vardır.


4. Kalp, vücudumuzda bulunan hangi sisteme ait bir organdır?

A) Solunum sistemi B) Sindirim sistemi

C) Sinir sistemi D) Dolaşım sistemi


5. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Toplardamarlar, kanı kalpten vücuda taşır.

B) Atardamarlar, kanı kalpten dokulara taşır.

C) Atardamarlardaki kan basıncı, toplardamarlardakinden fazladır.

D) Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden azdır.


6. Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

A) Hızlı ve aceleci davranmaya

B) Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine

C) Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına

D) Kaza yapan araca hasar verilmemesine


7. Aşağıdaki taşıtların hangisinde ilk yardım çantası bulundurulması zorunlu değildir?

A) Kamyon B) Kamyonet

C) Motosiklet D) Otobüs


8. “Ağızdan ağıza” suni solunum yapılacak olan hastada boyun travması yoksa, verilecek

en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?


9. Suda boğulan, kalp ve solunumu durmuş yetişkinler için ilk yardımcı tek ise aşağıdakilerden hangisini yaptıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?

A) 30 kalp masajı, 2 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra

B) 30 kalp masajı, 2 suni solunum uygulandıktan sonra

C) 60 kalp masajı 1 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra

D) 60 kalp masajı 2 suni solunum uygulandıktan sonra


10. “Holger-Nielsen” (sırttan bastırma) metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?

A) Omurga yaralanmalarında

B) Kapalı göğüs yaralanmalarında

C) Boylamasına karın yaralanmalarında

D) Ağız-burun çevresinin kanamalı yaralanmalarında


11. Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek

B) Damarı genişletip kan basıncının azalmasını sağlamak

C) Yaranın çabuk iyileşmesini sağlamak

D) Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak


12. El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?

A) Kanayan yeri kalp seviyesinden aşağıda tutmak

B) Dirsekle omuz arasına turnike uygulamak

C) Omuz üzerine baskı uygulamak

D) Kanayan yere merhem sürmek


13. Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

A) Sindirime yardımcı olmak

B) Vücut sıcaklığını düşürmek

C) Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak

D) Solunumun düzenli olmasını sağlamak


14. Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?

A) Hâlsizlik B) Şok

C) Zehirlenme D) Koma


15. Aşağıdakilerden hangisinin kalp masajı uygulanabilmesi için kesinlikle olması gerekir?

A) Reflekslerin kaybolması

B) Kazazedenin bilincini yitirmesi

C) Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması

D) Solunumun durması, göğüs hareketlerinin olmaması


16. Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 1-1.5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması

B) Göğüs kemiği 4-5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması

C) Göğüs ve sırt kısmının iki elin arasına alınarak sıkıştırılması

D) Sağ elin yumruk hâline getirilerek göğüs merkezine vurulması


17. Kazazedenin naklinden önce, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak

B) Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölgeyi sabitlemek

C) Yarayı temiz pamukla kapatmak

D) Yara üzerine tentürdiyot sürüp bırakmak


18. Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Oturtulup kulağına pamuk tıkanır.

B) Sırt üstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır.

C) Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulak pamukla tıkanır.

D) Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez.


19. Kaza geçirmiş araç içindeki yaralılara, herhangi bir yangın ihtimaline karşı yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aracın çevresindeki yanıcı maddelerin uzaklaştırılması

B) Araç çalışır vaziyette iken yaralıların oradan uzaklaştırılması

C) Aracın kontağının kapatılarak yaralıların oradan uzaklaştırılması

D) İtfaiyeye haber verilip gelmesinin beklenmesi


20. Aşağıdakilerden hangisi 3. derece (ağır) yanıkların bir göstergesidir?

A) Derinin kuru ve ağrılı olması

B) Yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması

C) Kılcal damar uçları ve sinir uçlarının açık olması

D) Deri bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması


21. Kaburga kemiği kırıklarında yaralı hangi pozisyonda hastaneye sevk edilmelidir?

A) Yan yatış

B) Sırtüstü yatış

C) Yüzüstü yatış

D) Oturuş veya yarı oturuş


22. Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

A) Hareketsiz kalması sağlanır.

B) Kuvvetli masaj yapılır.

C) Sürekli buzla ovulur.

D) Turnike uygulanır.


23. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

A) Solunum yolu zehirlenmesi olan

B) Ayak kemiği kırık olan

C) Açık karın yarası olan

D) Bilinci yerinde olmayan


24. Hangi durumdaki yaralı kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?

A) Omurga kırığı olan

B) Kaburga kırığı olan

C) 1. derece yanığı olan

D) Kolunda yara ve kırık olan


25. Aşağıdakilerden hangisi egzoz gazından zehirlenen kişiye uygulanmaz?

A) Solunumu durmuşsa suni solunum yapmak

B) Temiz havaya çıkarmak

C) Kusmasını sağlamak

D) Sıcak tutmak


26. Sıcak vurması (çarpması) sonucu oluşan bitkinliğin esas sebebi, aşağıdaki durumlardan hangisidir?

A) Nabız sayısının azalması

B) Kan dolaşımının yavaşlaması

C) Sindirim sisteminin çalışmaması

D) Terleme sonucu aşırı su ve tuz kaybının olması


27. Donma vakalarında ilk yardım uygulaması olarak kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A) Soba ve benzeri ısıtıcılara yaklaştırmak

B) Donan bölgeyi ovarak masaj yapmak

C) Önce ılık sonra sıcak ortama almak

D) Elektrikli battaniyeye sarmak


28. Aşağıdakilerden hangisi gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?

A) Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez.

B) Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar.

C) Sadece gece araç kullanırken gözlük veya lens kullanabilirler.

D) Sadece şehir dışı yollarda gözlük veya lens kullanabilirler.


29. Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

A) Dinç ve zinde olma

B) Aşırı hareketli ve uyumlu olma

C) Manevra kabiliyetinde artma

D) Reflekslerinde zayıflama


30. Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri

B) Yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri

C) Trafik kurallarını davranış hâline dönüştürememiş olmaları

D) Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını yeterince bilmemeleri


İLK YARDIM BİLGİSİ TESTİ BİTTİ.

LÜTFEN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİP TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.


İLK YARDIM BİLGİSİ CEVAPLARI: Başa Dön

1. D

2. A

3. B

4. D

5. A

6. B

7. C

8. A

9. A

10. D

11. A

12. B

13. C

14. D

15. C

16. A

17. B

18. D

19. C

20. B

21. D

22. A

23. B

24. A

25. C

26. D

27. C

28. B

29. D

30. C

 

B Sınıfı

TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ Soruları-Cevapları Başa Dön

 

1. Aşağıdakilerden hangisi şehirler arası kara yollarının yapım ve bakımından sorumludur?

A) İl Belediye Başkanlığı

B) Emniyet Genel Müdürlüğü

C) Karayolları Genel Müdürlüğü

D) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı


2. Yayaların, hayvanların ve araçların kara yolu üzerindeki hâl ve hareketlerine ne denir?

A) Taşıma B) Trafik

C) Ulaşım D) Erişme


3. I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak

II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak

III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak

Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?

A) I – II B) I – III

C) II – III D) I – II – III


4. Aksine bir durum yoksa, sürücü kırmızı ışıkta ne yapmalıdır?

A) Aracını durdurmalıdır.

B) Durmadan geçmelidir.

C) Gelen araç yoksa dikkatli geçmelidir.

D) Yayalar geçebileceği için yavaş gitmelidir.


5. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir?

A) Trafik ışıkları B) Trafik görevlisi

C) Yer işaretleri D) Trafik levhaları


6. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Öndeki aracı geçmemesi

B) Aracının hızını azaltması

C) Geçiş hakkını yayalara vermesi

D) Yayaları ikaz ederek geçmesi


7. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün hangisini yapması yanlıştır?

A) Yolu kontrol etmesi

B) Aracını yavaşlatması

C) Takip mesafesini azaltması

D) O bölgeden dikkatli geçmesi


8. Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümüne konulur?

A) Kaygan B) Kasisli

C) Virajlı D) Eğimli


9. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Yola yayanın çıkabileceğini

B) Yayanın giremeyeceğini

C) Yaya geçidini

D) Yaya yolunu


10. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Araç trafiğine kapalı yolu

B) Hız sınırlaması sonunu

C) Öndeki taşıtı geçme yasağını

D) Geçme yasağı sonunu


11. Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?

A) Geri gitmeyi

B) Sola dönmeyi

C) “U” dönüşü yapmayı

D) Ada etrafında dönmeyi


12. Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?


13. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü yol trafik işaretidir?


14. Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?


15. Şekle göre hangisi sadece geçiş için kullanılır?

A) Orta şerit

B) Her iki banket

C) 1 numaralı şerit

D) 2 numaralı şerit


16. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı neyi bildirmektedir?

A) Işıklara 50 m kaldığını

B) Asgari (en az) hız sınırını

C) Azami (en yüksek) hız sınırını

D) Öndeki araca 50 m’den fazla yaklaşılmamasını


17.

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A) Az miktarda alınan alkolün sürücünün refleksini güçlendirdiği

B) Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı

C) Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği

D) Alkol tüketiminin ülkemizde çok yoğun olduğu


18. Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A) Takip mesafesine uyması

B) Takip mesafesini artırması

C) Takip mesafesini azaltması

D) Ani fren yaparak durmaya çalışması


19. Kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?


20. Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin azami hızı saatte kaç kilometredir?


21. Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç km’dir?

A) 15 B) 35 C) 40 D) 50


22. Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?

A) Geriyi görme aynasından geçilen araç görülünceye kadar

B) Geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar

C) Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar

D) Geçilen aracın boyunun yarısı kadar


23.

Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/h hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşmalıdır?

A)10 B) 20 C) 30 D) 40


24.

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

A) 2 numaralı aracın geçme yapması

B) Kamyonun geçme yapması

C) Araçların takip mesafesine uyması

D) 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçerken hızını arttırması


25. Şekle göre, geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A) Gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması

B) Uzun hüzmeli farlarını art arda yakması

C) Kesik çizgi tarafına yaklaşması

D) Hızını artırması


26.

Şekildeki gibi dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sağa dönüş lambasını yakmalı

II- Hızını artırmalı

III- Dar bir kavisle dönmeli

A) Yalnız I B) I – III

C) II – III D) I – II – III


27. Duraklanan ve park edilen yerden çıkılırken sürücülerin aşağıdakilerden hangilerini yapmaları zorunludur?

I- Araçlarını ve araçlarının etrafını kontrol etmeleri

II- Işıkla veya kolla, gerekli hâllerde her ikisi ile çıkış işareti vermeleri

III- Görüş alanları dışında kalan yerler varsa uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları

A) I – II B) I – III

C) II – III D) I – II – III


28. Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A) Şerit değiştirilmesi

B) Öndeki aracın geçilmesi

C) Aracın hızının artırılması

D) Geçiş hakkı kuralına uyulması


29. Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?

A) Görev hâli dışında

B) Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde

C) Trafiğin yoğun olduğu kara yollarında

D) Şehirler arası kara yollarında


30.

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması

B) 1 numaralı aracın hızını artırarak ana yola girmesi

C) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi

D) 2 numaralı aracın öncelikle geçmesi


31. Taşıtlarla ilgili aşağıdaki hallerden hangisi park etmeye örnektir?

A) 5 dakikadan fazla beklemek

B) 5 dakikadan az beklemek

C) Yük yüklemek veya boşaltmak

D) Yolun kapalı olması durumunda beklemek


32. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Dar yoldan önce 1 numaralı araç geçmelidir.

B) 1 numaralı araç 2 numaralı araca yol vermelidir.

C) 1 numaralı araç sürücüsü 2 numaralı araç sürücüsünü ikaz edip durdurmalıdır.

D) 2 numaralı araç geri gitmelidir.


33. Kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

A) Park ışıklarının

B) Acil uyarı ışıklarının

C) Uzağı gösteren ışıkların

D) Yakını gösteren ışıkların


34. Aşağıdakilerden hangisi arızalı bir aracı çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?

A) Her iki aracın yüklü olması

B) Her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması

C) Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması

D) Çekilen aracın yüklü, çeken aracın boş olması


35. Sürücülerin araç sürerken aşağıdaki hangi davranışları, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamında yasaktır?

I- Korkutmak veya şaşırtmak

II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak, dökmek

III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek

A) I – II B) I – III

C) II – III D) I – II – III


36. Okul taşıtının arkasındaki “DUR” ışığı hangi hâllerde yakılır?

A) Taşıtın fren lambaları arızalandığı zaman

B) Okul taşıtı arızalanıp yolda kaldığı zaman

C) Sadece sisli, yağmurlu ve karlı havalarda

D) Sadece öğrenci indirip bindirirken


37. Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücünün uyacağı kurallardan değildir?

A) İlk geçiş hakkını yayalara vermek

B) Aracın hızını azaltmak

C) Aracın hızını artırmak

D) Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymak


38. Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücüler nasıl hareket etmelidirler?

A) Uygun mesafede mutlaka durmalıdır.

B) Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmelidir.

C) Demir yolu çok hatlı ise yavaş ve dikkatli geçmelidir.

D) Hızlarını artırarak geçmelidir.


39. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması

B) Gabarinin aşılması

C) Araç dengesinin korunması

D) Trafik güvenliğinin dikkate alınması


40.

Şekildeki numaralanmış şeritlerden hangisi otoyollardan ayrılmak isteyen araçlar içindir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


41. I- Beyaz baston taşıyan,

II- Kollarında 3 siyah yuvarlaklı sarı bant bulunan,

III- Bir yayanın veya köpeğin yardımı ile yürüyen,

Yukarıda verilen gözleri görmeyen kişilerden hangilerinin taşıt yolu üzerinde bulunması hâlinde, araç sürücülerinin yavaşlamaları, gerektiğinde durmaları ve yardımcı olmaları mecburidir?

A) I – II B) I – III

C) II – III D) I – II – III


42. Ülkemizde uzun süreli tatiller öncesinde ve sonrasında ölümcül trafik kazalarında ciddi artışlar görülmektedir.

Bu durumda sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangileri kazaları azaltır?

I- Daha dikkatli olmaları

II- Trafik kurallarına uymaları

III- Araç bakımlarını düzenli olarak yaptırmaları

A) I – II B) I – III

C) II – III D) I – II – III


43. Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?

A) Sahibi değiştiğinde

B) Sigorta süresi bitiminde

C) Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında

D) Tescil belgesi değiştirildiğinde


44. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler.

Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

A) Ölümlü kazalarda

B) Yaralanmalı kazalarda

C) Maddi hasarlı kazalarda

D) Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda


45. “D” sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?

A) Motosiklet B) Çekici

C) Otobüs D) İş makinesi


46. Trafik görevlisine, ışıklı trafik işaretlerine ve diğer işaretlere uymayan sürücülere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Aracına el koyma

B) Hafif hapis cezası

C) Trafikten men etme

D) Para cezası ve ceza puanı


47. Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?


48. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?


49. Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel öğelerden oluşan dış ortama ne denir?

A) Çevre B) Erozyon

C) Atık D) İklim


50. Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.

B) Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur.

C) Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.

D) Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur.


TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ TESTİ BİTTİ. LÜTFEN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİP MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.


TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ CEVAPLARI: Başa Dön

1. C

2. B

3. D

4. A

5. B

6. D

7. C

8. A

9. B

10. C

11. C

12. A

13. A

14. D

15. A

16. C

17. B

18. B

19. A

20. D

21. C

22. A

23. D

24. B

25. A

26. B

27. D

28. D

29. A

30. D

31. A

32. B

33. D

34. C

35. D

36. D

37. C

38. A

39. B

40. A

41. D

42. D

43. C

44. C

45. B

46. D

47. B

48. B

49. A

50. B

 

 

B Sınıfı

MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ Soruları-Cevapları Başa Dön

1. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve araçta aktarma organlarına güç veren hangisidir?

A) Rot B) Diferansiyel

C) Motor D) Fren


2. Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?

A) ABS fren

B) Hafızalı koltuk

C) Otomatik hız kontrol

D) Hava yastığı (Airbag)


3. Motorlar soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılırlar?

A) Su ve yağ soğutmalı

B) Su ve hava soğutmalı

C) Yağ ve motorin soğutmalı

D) Hava ve benzin soğutmalı


4. Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır?

A) Rotil B) Şaft

C) Karter D) Aks


5. Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda sadece hava pistonla sıkıştırılır?

A) Emme zamanı B) Sıkıştırma zamanı

C) Ateşleme zamanı D) Egzoz zamanı


6. Motor çalışmazken akünün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yağlamayı sağlamak

B) Diferansiyeli çalıştırmak

C) Vites kutusunu çalıştırmak

D) Aydınlatma sistemi ve elektrikli alıcıları çalıştırmak


7. Aşağıdakilerden hangisi distribütörün görevidir?

A) Aküyü şarj etmek

B) Egzoz gazının çıkışını sağlamak

C) Ateşleme sırasına göre bujilere yüksek gerilimi dağıtmak

D) Motor suyunu soğutmak


8. Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız oluşu veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir?

A) Motorun çekişten düşmesi

B) Motorun hararet yapması

C) Motor gücünün artması

D) Motorun yağ yakması


9. Yakıt deposundaki benzini emerek karbüratöre basınçlı bir şekilde gitmesini sağlayan parça hangisidir?

A) Emme manifoldu B) Benzin otomatiği

C) Besleme pompası D) Enjektör


10. Aşağıdakilerden hangisi soğuk motorda silindire havanın az, yakıtın fazla girmesini sağlar?

A) Yakıt pompası B) Hava filtresi

C) Jikle devresi D) Rölanti devresi


11. Hangisi yakıt sistemi elemanıdır?

A) Yakıt filtresi B) Endüksiyon bobini

C) Marş motoru D) Termostat


12. Araçlarda hava filtresi kirli ise ne olur?

A) Motor az yağ yakar.

B) Motorun gücü artar.

C) Motor çok yağ yakar.

D) Motorun gücü azalır.


13. Aşağıdakilerden hangisi yakıt enjeksiyon sisteminin parçasıdır?

A) Buji B) Karter

C) Distribütör D) Enjektör


14.

Şekilde gösterilen marş motorunun görevi nedir?

A) Motoru çalışma sıcaklığında tutmak

B) Motora ilk hareketi vermek

C) Araca ilk hareketi vermek

D) Aküyü şarj etmek


15. Marş yapıldığında, marş motoru çalışmıyorsa sebebi ne olabilir?

A) Akü boşalmıştır.

B) Depoda yakıt bitmiştir.

C) Termostat arızalanmıştır.

D) Bujilere akım gelmiyordur.


16. Aşağıdakilerden hangisi alternatörün görevidir?

A) Mekanik enerjiyi ısı enerjisine çevirmek

B) Elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirmek

C) Isı enerjisini mekanik enerjiye çevirmek

D) Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmek


17. Motorda yağlama sisteminin amacını aşağıdakilerden hangisi açıklar?

A) Yakıt-hava karışımını ayarlamak

B) Motorun erken ısınmasını sağlamak

C) Sürtünmeyi ve aşınmayı azaltmak

D) Fren hidroliğini, çalışma sıcaklığında tutmak


18. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen kapaktan motora ne konulur?

A) Antifriz

B) Motor yağı

C) Fren hidroliği

D) Motor soğutma suyu


19. Seyir esnasında, aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görülüyor ise, öncelikle yapılması gereken nedir?

A) Hava filtresi değiştirilmelidir.

B) Motor rölantide çalıştırılmalıdır.

C) Motor yüksek devirde çalıştırılmalıdır.

D) Önce araç sonra motor hemen durdurulmalıdır.


20. Aşağıdakilerden hangisi vantilatörün görevidir?

A) Radyatördeki suyu soğutmak

B) Radyatördeki suyu ısıtmak

C) Kalorifer suyunu ısıtmak

D) Motor yağını ısıtmak


21. Şekilde soru işareti (?) işareti ile gösterilen motor soğutma sistemi parçasının adı nedir?

A) Kompresör B) Radyatör

C) Alternatör D) Vantilatör


22. Aşağıdakilerden hangisi, soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerden birisidir?

A) Su kaçağı B) Yağ kaçağı

C) Hidrolik yağ kaçağı D) Elektrolit kaçağı


23. Aşağıdakilerden hangisi aküyü şarj eden parçadır?

A) Endüksiyon bobini

B) Marş motoru

C) Distribütör

D) Alternatör


24.

Trafikte bulunan diğer sürücüleri uyarmak için yanmakta olan şekildeki geri vites lambalarının rengi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırmızı B) Beyaz

C) Mavi D) Sarı


25. Araçta sigorta yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?

A) Daha büyük B) Daha küçük

C) Aynı D) Önemli değildir.


26. Aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisi dörtlü flaşöre aittir?


27. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir?

A) Motor yağ basıncını

B) Fren hidrolik seviyesini

C) Depodaki yakıt miktarını

D) Motor soğutma suyu sıcaklığını


28. Aşağıdakilerden hangisi kavrama (debriyaj) sisteminin görevidir?

A) Motorun hareketini supaplara iletmek

B) Motorun hareketini kam miline iletmek

C) Motorun hareketini krank miline iletmek

D) Motorun hareketini vites kutusuna iletmek veya kesmek


29. Debriyaj bilyasının sık sık bozulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taşıt hareket hâlinde iken ayağın devamlı debriyaj pedalı üzerine temas ettirilmesi

B) Debriyaj pedalına hiç basılmaması

C) Debriyaj pedal boşluğunun artması

D) Debriyaj telinin kopması


30.

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan aktarma organı hangisidir?

A) Volan B) Diferansiyel

C) Aks D) Vites kutusu


31.

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen yere hangi aktarma organı yazılmalıdır?

A) Kavrama B) Diferansiyel

C) Volan D) Vites kutusu


32. Aracın direksiyonu zor dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lastik hava basınçları tavsiye edilen değerden fazladır.

B) Lastik hava basınçları tavsiye edilen değerden azdır.

C) İnce tabanlı lastik kullanılmıştır.

D) Arka lastikler aşınmıştır.


33. Aşağıdakilerin hangisinde balanssızlık olması, düz yolda belli bir hızdan sonra araçta titreşimlere neden olabilir?

A) Lastiklerde B) Pistonlarda

C) Alternatörde D) Eksantrik milinde


34. Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere neden takoz konulmalıdır?

A) Aracın motorunu çalıştırabilmek için

B) Aracın hareket etmesini engellemek için

C) Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek için

D) Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak için


35. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir frenleme yapılamamasına neden olur?

A) Hidrolik yağı seviyesinin yüksek olması

B) Fren pedal boşluğunun az olması

C) Balataların ve fren sisteminin aşırı ısınması

D) Rot ayarının iyi olması


36. El freni teli kopmuş ise aşağıdakilerden hangisi olur?

A) Fren pedal boşluğu artar.

B) Fren sistemi hava yapar.

C) Kampana aşınır.

D) El freni tutmaz.


37. Aşağıdakilerden hangisinin aşınması direksiyon boşluğunun fazlalaşmasına neden olur?

A) Vites kutusunun B) Pistonların

C) Rot başlarının D) Krank milinin


38. Aşağıdakilerden hangisinin bozuk olması ön tekerleklerde düzensiz lastik aşıntısına sebep olur?

A) Rot ayarının B) Buji ayarının

C) Avans ayarının D) Rölanti ayarının


39.

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri en aza indirmek üzere tasarlanmış olan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şarj B) Soğutma

C) Direksiyon D) Süspansiyon


40. Aşağıdakilerden hangisi yeni motorun alıştırılması (rodaj) zamanında yapılması uygundur?

A) Uzun yolda aynı hızla devamlı gitmek

B) Motoru yüksek devirde çalıştırmak

C) Ani duruş ve kalkıştan kaçınmak

D) Motoru tam yükte çalıştırmak


TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.


MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ CEVAPLARI: Başa Dön

1. C

2. D

3. B

4. C

5. B

6. D

7. C

8. A

9. B

10. C

11. A

12. D

13. D

14. B

15. A

16. D

17. C

18. B

19. D

20. A

21. B

22. A

23. D

24. B

25. C

26. A

27. C

28. D

29. A

30. D

31. B

32. B

33. A

34. B

35. C

36. D

37. C

38. A

39. D

40. C


Her ders kendi içerisinde 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Başarılı sayılabilmeniz için her dersten -ayrı ayrı- 70 puan almanız gerekir.

B sınıfı ehliyet sınavından geçmem için kaç doğru yapmam gerekir?

İlkyardım 30 soruda 21 doğru,

Trafik 50 soruda 35 doğru,

Motor 40 soruda 28 doğru yaparsanız; her bir testten 70 puan alarak sınavı geçmiş olursunuz.İlk yorumu siz yazın !..

 • Yorumunuz en az 30 karakter olmalıdır. (0)
Sitede Ara
 • ECA Kombi Aşırı Isınma Arızası Arıza Kodu 6 Nedir Nasıl Çözülür - Pompa Çalışmıyor Olabilir Mi?
  bu hata kodu çıkıyordu kombimizde tarif ettiğiniz şekilde pompayı harekete geçirdik ve sorun çözüldü si...
 • Çiklet (Prenses) Balıklarındaki Ürkeklik ve Korkaklık
  Ben çok uzun süre sp, bp ile frenatus besledim hiç bir sorun yaşamadım. Çok uyumlulardı. Renk katıyor a...
 • Genel İşletme 1. Dönem Vize Soruları
  soru 3 yanlıs bence"...
 • CS 1.5 ve CS 1.6 İçin Sağlam Bir CFG (cengaver.cfg)
  bozuk bu cfg kullanmayın derim ...
 • Türkiye'de Hangi Burçtan Kaç Kişi Var?
  Akrep burcu olan var mı ben akrep burcu olarak hiç akrep burcu bulamıyorum....
 • Papağan Bakımı Banyo Yaptırma Yıkama
  pakistan pağına sirkeli su ile yıkanırmı...
 • Müzik Notaları İçin A4 Kağıda Porte Çıktısı Alma
  SEN NE KRAL ADAMSIN!! VALLA ÇOK SAĞOL...