Açıköğretim Yeni Açılan Bölümler | Hangi Dersler Okunacak ?

Anadolu üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yeni açılan bölümlerin listesi ve 1. 2. 3. ve 4. sınıflarda okutulacak dersler hakkında bilgi....

İktisat Fakültesi (Lisans)

 • Uluslararası İlişkiler

İşletme Fakültesi (Lisans)

 • Konaklama İşletmeciliği *

Açıköğretim Fakültesi (Lisans)

 • Felsefe
 • Sosyoloji
 • Türk Dili ve Edebiyatı

Açıköğretim Fakültesi (Önlisans)

 • Menkul Kiymetler ve Sermaye Piyasası
 • İşletme Yönetimi
 • Spor Yönetimi
 • Adalet
 • Fotoğrafcılık ve Kameramanlık
 • Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
 • Kültürel Miras ve Turizm
 • Turizm ve Seyahat Hizmetleri *
 • Lojistik
 • Medya ve İletişim
 • Radyo ve Televizyon Programcılığı

ADALET ÖNLİSANS PROGRAMI (Açıköğretim Bölümü)

Programın amacı, çağdaş ve evrensel değerler ışığında, yargı örgütünde temel hukuk bilgisine sahip ara insan gücü gereksinimini karşılayabilecek kuramsal bilgi altyapısı olan, bu bilgiyi kullanabilen ve teknolojiyi izleyebilen öğrenciler yetiştirmektir.

Hakim ve savcılara yardımcı eleman sağlama ile birlikte ceza ve infaz kurumlarında ve adalet hizmetleri bünyesinde kamu ve özel sektörde çalışan veya çalışmak isteyen personelin uzaktan öğretim yoluyla eğitimi ve bilgi gereksinimlerini gidermek amaçlanmaktadır.

1. yıl hangi dersler var ?

 • ANAYASA HUKUKU
 • HUKUKA GİRİŞ
 • HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM
 • MEDENİ USUL HUKUKU
 • YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU
 • KALEM MEVZUATI
 • YABANCI DİL
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

2. yıl hangi dersler var ?

 • İNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ
 • CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU
 • İNFAZ HUKUKU
 • İCRA İFLAS HUKUKU
 • MEMUR HUKUKU
 • TÜRK DİLİ
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK ÖNLİSANS PROGRAMI  (Açıköğretim Bölümü)

Programın amacı, gelişen fotoğrafçılık sektörüne fotoğrafın temel teknik bilgileriyle donanmış, sayısal teknolojileri ve bunların süreçlerini bilen elemanları yetiştirmektir. Fotoğrafçılığı bir çalışma alanı olarak düşünenler ve halen bu sektörde çalışanlar için uygundur.

1. yıl hangi dersler var ?

 • UYGARLIK TARİHİ
 • SOSYOLOJİYE GİRİŞ
 • İLETİŞİM BİLGİSİ
 • GÖRSEL ESTETİK
 • TEMEL FOTOĞRAFÇILIK
 • FOTOĞRAF VE HAREKETLİ GÖRÜNTÜNÜN TARİHİ
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
 • YABANCI DİL

2. yıl hangi dersler var ?

 • SAYISAL FOTOĞRAFA GİRİŞ
 • SAYISAL FOTOĞRAF İŞLEME TEKNİKLERİ
 • SAYISAL FOTOĞRAF BASKI TEKNİKLERİ
 • KAMERA TEKNİĞİNE GİRİŞ
 • FİLM VE VİDEO YAPIMI
 • FOTOĞRAFIN VE KAMERANIN KULLANIM ALANLARI
 • TÜRK DİLİ
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

İŞLETME YÖNETİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI (Açıköğretim Bölümü)

Programın amacı, girişimcilik potansiyeli olan bireylerin girişimcilik ruhlarını açığa çıkarmak, bu alandaki öğrenilebilir davranışları kazandırmak, özellikle genç ve kadın girişimciliğin yaygınlaşmasını sağlamak, iş bulabilmek yanında iş kurabilmeyi de seçenek olarak sunmak, kamu ve sivil toplum kuruluşlarında sosyal girişimciliğin ne kadar önemli olduğunu öne çıkarmak ve bu konuda da beceri ve davranış kazandırmaktır.

1. yıl hangi dersler var ?

 • GENEL İŞLETME
 • DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ
 • İKTİSADA GİRİŞ
 • İLETİŞİM BİLGİSİ
 • HUKUKA GİRİŞ
 • PAZARLAMA YÖNETİMİ
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
 • YABANCI DİL

2. yıl hangi dersler var ?

 • GİRİŞİMCİLİK VE İŞ KURMA
 • İŞ PLANI
 • PROJE ANALİZİ VE DEĞERLEME
 • GİRİŞİM FİNANSMANI
 • ELEKTRONİK TİCARET
 • YENİLİK YÖNETİMİ
 • TÜRK DİLİ
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM ÖNLİSANS PROGRAMI (Açıköğretim Bölümü)

Programın amacı; Türkiye'nin arkeolojik varlıklarının, kültürel miras ve sanat birikiminin özenle korunması, bu varlıkların ulusal ve uluslararası turizme açılarak turizm açısından çekim alanına dönüştürülmesi ve bu yolla sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunacak ve Turizm sektöründe fark yaratabilecek elemanlar yetiştirmektir. Günümüzde turizm sektöründeki gelişmeler, bu alanı popüler hale getirmiştir. Bununla birlikte bu alanda faaliyet göstermesine karşın akademik eğitim almamış çok sayıda çalışan bulunmaktadır. Kültürel miras alanlarının dikkatle incelenmesine ve tanıtılmasında eğitimli personele duyulan gereksinim karşılanacaktır. Program, uzaktan öğretim yoluyla bu kişilere ulaşarak bilgi gereksinimlerini gidermeyi ve Kültürel Miras ve Turizm konusuna ilgi duyanlara da gerekli eğitim olanağını sağlamayı amaçlamaktadır.

1. yıl hangi dersler var ?

 • GENEL İŞLETME
 • DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ
 • İKTİSADA GİRİŞ
 • HUKUKA GİRİŞ
 • İLETİŞİM BİLGİSİ
 • UYGARLIK TARİHİ
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
 • YABANCI DİL

2. yıl hangi dersler var ?

 • GENEL TURİZM BİLGİSİ
 • TURİZM COĞRAFYASI
 • ANTROPOLOJİ
 • ANADOLU ARKEOLOJİSİ
 • KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ
 • ORTAÇAĞDAN GÜNÜMÜZE ANADOLU UYGARLIKLARI
 • TÜRK DİLİ
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI (Açıköğretim Bölümü)

Uluslararası standartlarda yerli ve yabancı havayolu şirketlerinin biletlerini düzenleyebilen, yolcu için en uygun parkuru belirleyebilen, ücretlendirme yapabilen, insan ilişkilerinde başarılı, iletişimi güçlü, İngilizce bilgisini aktif olarak kullanabilen ve bütün bu özellikleri IATA (International Air Transport Association) şartlarına uygun bir şekilde, uygulayabilen profesyonel bilet satış uzmanına ihtiyaç vardır. Bu gerçekten hareketle, programın amacı, turizm sektörüne sayılan bu özelliklere sahip tam donanımlı uluslararası standartlarda bilgiyle donanmış elemanlar yetiştirmektir. Program, uzaktan öğretim yoluyla bu kişilere ulaşarak bilgi gereksinimlerini gidermeyi ve tur operatörlüğü ve bilet satış konusuna ilgi duyanlara gerekli eğitim olanağını sağlamayı amaçlamaktadır.

1. yıl hangi dersler var ?

 • GENEL MUHASEBE
 • GENEL İŞLETME
 • İKTİSADA GİRİŞ
 • HUKUKA GİRİŞ
 • DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ
 • UYGARLIK TARİHİ
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
 • YABANCI DİL

2. yıl hangi dersler var ?

 • GENEL TURİZM BİLGİSİ
 • SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ
 • TURİZM ULAŞTIRMASI
 • TUR PLANLAMASI VE YÖNETİMİ
 • BİLET SATIŞ
 • TURİZM COĞRAFYASI
 • TÜRK DİLİ
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

LOJİSTİK ÖNLİSANS PROGRAMI (Açıköğretim Bölümü)

Lojistik Önlisans Programı, lojistik sektörünün ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi ve becerilere sahip, etik ilkelere saygılı, elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

1. yıl hangi dersler var ?

 • GENEL İŞLETME
 • DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ
 • İKTİSADA GİRİŞ
 • GENEL MATEMETİK
 • GENEL MUHASEBE
 • HUKUKA GİRİŞ
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
 • YABANCI DİL

2. yıl hangi dersler var ?

 • LOJİSTİK YÖNETİMİ VE UYGULAMA
 • ULAŞTIRMA HUKUKU
 • LOJİSTİK İLKELERİ
 • LOJİSTİKTE TEKNOLOJİ KULLANIMI
 • DEPO VE ENVANTER YÖNETİMİ
 • ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ
 • TÜRK DİLİ
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

SPOR YÖNETİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI (Açıköğretim Bölümü)

Spor yönetimi bir uzaktan eğitim ve ön lisans programıdır. Spor yönetimi programı işletme yönetimi ile ilgili kavram ve yaklaşımları kapsayan bir interdisipliner bir alan olup, aynı zamanda spor yönetimi, spor pazarlaması ve spor ekonomisi gibi alanları kapsamaktadır. Bu programın amacı öğrencilere organizasyonlarda rekabet avantajı kazandırmak için geniş bir perspektifte kuramsal ve uygulamalı konuları sunar ve potansiyel orta kademe spor yöneticilerini ya da çalışanlarını yetiştirir. Bu program yönetim süreci, sponsorluk yönetimi, spor pazarlaması, insan kaynakları, etkinlik yönetimi ve finans gibi konularda mesleki becerilere sahip öğrencilerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Spor yönetimi ön lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar özel ve kamu sektöründe çalışma fırsatı elde eder. Bu programın mezunları spor kulüpleri ve gençlik ve spor müdürlüklerinde istihdam edilebilmektedir. Ayrıca, bu program mezunları pazarlama, halkla ilişkiler, insan kaynakları, finans, yönetim, sponsorluk ve etkinlik yönetim departmanlarında çalışabilmektedir.

1. yıl hangi dersler var ?

 • GENEL İŞLETME
 • SPOR TESİSİ İŞLETMECİLİĞİ VE SAHA MALZEME BİLGİSİ
 • İKTİSADA GİRİŞ
 • SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ
 • İLETİŞİM BİLGİSİ
 • GENEL MUHASEBE
 • YABANCI DİL
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

2. yıl hangi dersler var ?

 • SPOR PAZARLAMASI
 • SPOR FİNANSMANI
 • SPORDA SPONSORLUK
 • ÇATIŞMA VE STRES YÖNETİMİ
 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • TÜRK DİLİ
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

MEDYA VE İLETİŞİM ÖNLİSANS PROGRAMI (Açıköğretim Bölümü)

Medya ve İletişim Programının genel amacı, öncelikle yerel medya sektöründe; iletişim becerilerine sahip doğru ve etkili iletişim kurabilen, halka doğru ve dürüst haber ileten, gazeteciliğin temel ilkelerine ve etik kurallarına uyan, etkin hizmet verebilecek yerel medya çalışanı yetiştirmektir.

1. yıl hangi dersler var ?

 • GENEL İŞLETME
 • DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ
 • İKTİSADA GİRİŞ
 • HUKUKA GİRİŞ
 • İLETİŞİM BİLGİSİ
 • HABERCİLİĞİN TEMEL KAVRAMLARI
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
 • YABANCI DİL

2. yıl hangi dersler var ?

 • İLETİŞİM HUKUKU
 • İLETİŞİM ORTAMLARI TASARIMI
 • HABER YAZMA TEKNİKLERİ
 • RADYO TELEVİZYONDA PROGRAM YAPIMI
 • BASIN FOTOĞRAFÇILIĞI
 • MEDYADA ÇALIŞMA HAYATI
 • TÜRK DİLİ
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

RADYO-TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI ÖNLİSANS PROGRAMI (Açıköğretim Bölümü)

Radyo-Televizyon Programcılığı Önlisans Programı, öğrencilere radyo-televizyon haberciliği ve yayıncılığı formasyonunu kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, Programda radyo-televizyon yayıncılığından haberciliğine, radyo-televizyon tekniğine ve yasal konulardan yeni iletişim teknolojilerinin yayıncılıkta yarattığı değişimlere kadar geniş bir yelpazede dersler sunmayı amaçlamaktadır.

1. yıl hangi dersler var ?

 • GENEL İŞLETME
 • DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ
 • İKTİSADA GİRİŞ
 • HUKUKA GİRİŞ
 • İLETİŞİM BİLGİSİ
 • HABERCİLİĞİN TEMEL KAVRAMLARI
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
 • YABANCI DİL

2. yıl hangi dersler var ?

 • RADYO TELEVİZYON HABERCİLİĞİ
 • HABER SUNUM TEKNİKLERİ
 • RADYO TELEVİZYON TEKNİĞİ
 • RADYO TELEVİZYON YAYINCILIĞI
 • RADYO TELEVİZYONDA PROGRAM YAPIMI
 • İLETİŞİM HUKUKU
 • TÜRK DİLİ
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

MENKUL KIYMETLER VE SERMAYE PİYASALARI ÖNLİSANS PROGRAMI (Açıköğretim Bölümü) Sermaye piyasaları hızlı değişim göstermektedir. Bu alanda çalışacakların; sermaye piyasasının yapısı, sermaye piyasasının araçları ve finansal kurumların artan önemi konusunda sağlam bir bilgiye ihtiyaçları vardır. Bu programın amacı, finansal aracı kurumlarda veya organize menkul kıymet borsalarında çalışabilmeye yönelik özgüven düzeyini sağlayacak sermaye piyasaları ve menkul kıymetler bilgisine sahip öğrenciler yetiştirmektir. Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasaları programında öğrencilerin; sermaye piyasaları ve menkul kıymetlerin matematiksel, yönetimsel, hukuki ve ekonomik yönlerine, finansal kurumların işlevlerine ve günümüz küresel piyasalarıyla ilgili güncel konulara ilişkin bilgi düzeylerinin artırılması hedeflenmektedir.

1. yıl hangi dersler var ?

 • GENEL MUHASEBE
 • GENEL İŞLETME
 • DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ
 • İKTİSADA GİRİŞ
 • GENEL MATEMATİK
 • HUKUKA GİRİŞ
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
 • YABANCI DİL

2. yıl hangi dersler var ?

 • İŞLETME FİNANSI
 • FİNANS MATEMATİĞİ
 • SERMAYE PİYASASI MEVZUATI
 • MENKUL KIYMET YATIRIMLARI VE ANALİZİ
 • MAKRO İKTİSAT TEORİSİ
 • FİNANSAL KURUMLAR
 • TÜRK DİLİ
 • ATATÜRK İLK. İNK. TARİHİ

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIMI ÖNLİSANS PROGRAMI (Açıköğretim Bölümü) Hızla gelişen sanayisi ve artan nüfusuyla orantılı olarak ülkemizin elektrik enerjisine olan gereksinimi her geçen gün artmaktadır. Ülkemizdeki enerji kaynaklarının kısıtlı olması ise gerekli ihtiyacı karşılama konusunda dışa bağımlılığımızı ortaya çıkarmaktadır. İşte bu nedenlerle, üretiminden tüketimine kadar geçen süreç içerisinde elektrik enerjisinin verimli ve tasarruflu bir şekilde harcanmasına dikkat edilmelidir. Bu durumda ülkemizin elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı, iletimi ve verimli bir şekilde kullanımı aşamalarında hizmet verecek olan iyi yetişmiş ara eleman gücüne gereksinimi gün geçtikçe artmaktadır. Bu program elektriğin üretiminden tüketimine kadar geçen her alanda, EİE, TEİAŞ, EÜAŞ, TETAŞ gibi kamu kurumlarında, elektrik enerjisinin dağıtım ve pazarlamasından sorumlu tüm kuruluşlarda ve elektrik enerjisini kullanan tüm sanayi kuruluşlarında görev alabilecek ara eleman gereksinimini karşılamak üzere 2009- 2010 yılından başlamak üzere uzaktan öğrenim sisteminde öğrenci almaya başlamıştır. Bu programdan mezun olanların Enerji Yöneticisi çalıştırma zorunluluğu olan işletmelerde, bu kişilere yardımcı eleman olarak da istihdam edilmeleri mümkündür.

1. yıl hangi dersler var ?

 • GENEL MATEMATİK
 • TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ
 • GELENEKSEL ENERJİ KAYNAKLARI VE KULLANIMI
 • GENEL İŞLETME
 • İKTİSADA GİRİŞ
 • HUKUKA GİRİŞ
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
 • YABANCI DİL

2. yıl hangi dersler var ?

 • YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE KULLANIMI
 • ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ VE DAĞITIMI
 • ENERJİ TASARRUFU VE ÇEVRE
 • YÖNETİM ORGANİZASYON
 • ENERJİ EKONOMİSİ
 • ENERJİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ
 • TÜRK DİLİ
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

SOSYOLOJİ LİSANS PROGRAMI (Açıköğretim Bölümü)

Bu program, sosyolojiye ilgi duyan ve örgün öğretime devam etme olanağı bulamayan öğrencilere sosyoloji eğitimini alma olanağı sağlamaktadır. Dolayısıyla bu program uzaktan eğitim yoluyla sosyoloji eğitimi almak isteyen öğrencilere yönelik olarak hazırlanmıştır. Dört yıllık lisans eğitimi süresince sosyoloji eğitimi alan öğrenciler uzman sosyologlar olarak mezun olacaklardır. Uzaktan eğitim yoluyla sosyoloji bölümlerini tercih eden öğrenciler yerel ve küresel düzeydeki toplumsal değişmeleri anlayabilecek ve temel sosyal problemleri çözümleyebilecektir. Sosyoloji lisans programında çağın gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler öğrencilere aktarılarak düşünen, sorgulayan, eleştiren ve toplumsal refahın gelişimine katkıda bulunan uzman sosyologlar yetiştirilecektir. Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji lisans programını bitiren öğrenciler, sosyoloji ve ilgili alanlarda yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilir. Mezun öğrenciler başta araştırma şirketlerinde araştırmacı ve büyük şirketlerde insan kaynakları uzmanı olmak üzere özel ve kamu sektöründe çalışabilir.

1. yıl hangi dersler var ?

 • SOSYOLOJİYE GİRİŞ
 • TÜRK SİYASAL HAYATI
 • İKTİSADA GİRİŞ
 • PSİKOLOJİYE GİRİŞ
 • SOSYAL POLİTİKA
 • SOSYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

2. yıl hangi dersler var ?

 • İSTATİSTİK
 • SOSYOLOJİ TARİHİ
 • TOPLUMSAL DEĞİŞME KURAMLARI
 • SİYASET BİLİMİ
 • ANTROPOLOJİ
 • FELSEFE
 • SOSYAL PSİKOLOJİ
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

3. yıl hangi dersler var ?

 • ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI
 • EKONOMİ, ENDÜSTRİ VE TOPLUM
 • TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE EŞİTSİZLİK
 • AİLE SOSYOLOJİSİ
 • KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ
 • TOPLUMSAL CİNSİYET SOSYOLOJİSİ
 • YABANCI DİL

4. yıl hangi dersler var ?

 • KENT SOSYOLOJİSİ
 • YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER VE KÜRESELLEŞME
 • TÜRKİYE'DE SOSYOLOJİ
 • DİN SOSYOLOJİSİ
 • MEDYA SOSYOLOJİSİ
 • HUKUK VE SUÇ SOSYOLOJİSİ
 • TÜRK DİLİ

FELSEFE LİSANS PROGRAMI (Açıköğretim Bölümü)

Felsefe Lisans Programı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde 2009 yılında açılan bir programdır. Felsefe Lisans Programı Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile öğrenci kabul etmektedir. Program, felsefeye ilgi duyan ve örgün öğretime devam etme olanağı bulamayan öğrencilere felsefe eğitimini alma olanağı sağlamaktadır. Bu bölümde okutulan dersler yıllıktır ve bölümün öğrenim süresi 4 yıldır. Uzaktan Eğitim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, yılda üç kez oturumlu olarak sınavlara katılmaktadırlar. Ara, yılsonu ve bütünleme sınavı olarak gerçekleştirilen bu sınavlara öğrenciler bağlı oldukları büronun bulunduğu ilde katılırlar. Bölümden mezun olan öğrenciler, felsefe ve ilgili alanlarda yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilir, kamu ve özel sektörde düşünsel yaratıcılığa dayalı işlerde başarılı olabilirler. Bu programda çağdaş yaşama uyum sağlayabilecek, kavramsal ve akılcı düşünebilen bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Programda felsefi mirası tanıtan derslerin yanı sıra temel felsefi sorunsalların ele alındığı ve eleştirel düşünmenin amaçlandığı dersler bulunmaktadır. Felsefe Lisans Programında öğrenim gören öğrencilerin temel öğrenme materyali ders kitaplarıdır. Uzaktan öğretim sistemi ile alınan derslerin kitapları uzaktan öğretim sisteminin bir gereği olarak kendi kendine öğrenme ilkelerine göre ve konularında uzman öğretim üyeleri tarafından hazırlanmıştır. Öğrencilerimiz için ayrıca derslerle ilgili televizyon programları hazırlanmakta ve internet üzerinden destek hizmeti verilmektedir.

1. yıl hangi dersler var ?

 • SEMBOLİK MANTIK
 • İLKÇAĞ FELSEFESİ
 • UYGARLIK TARİHİ
 • SOSYOLOJİYE GİRİŞ
 • PSİKOLOJİYE GİRİŞ
 • SOSYAL BİLİMLERDE TEMEL KAVRAMLAR
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

2. yıl hangi dersler var ?

 • METAFİZİK
 • EPİSTEMOLOJİ
 • ORTAÇAĞ FELSEFESİ
 • TOPLUM VE İLETİŞİM
 • YURTTAŞLIK VE ÇEVRE BİLGİSİ
 • ANTROPOLOJİ
 • FELSEFE
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

3. yıl hangi dersler var ?

 • BİLİM FELSEFESİ
 • ETİK
 • MODERN FELSEFE
 • ZİHİN FELSEFESİ
 • MANTIĞIN GELİŞİMİ
 • SİYASET FELSEFESİ
 • YABANCI DİL

4. yıl hangi dersler var ?

 • FELSEFİ YÖNTEM
 • DİL FELSEFESİ
 • ÇAĞDAŞ FELSEFE
 • TÜRKİYE'DE FELSEFENİN GELİŞİMİ
 • TARİH FELSEFESİ
 • SANAT FELSEFESİ
 • TÜRK DİLİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI LİSANS PROGRAMI (Açıköğretim Bölümü)

Programın amacı, Türk dilinin tarihî dönemlerinden günümüze kadarki bir süreç içinde meydana gelen yazılı ve sözlü metinleri okuyup anlayabilecek, bu metinler üzerinde fonetik, morfolojik, sentaktik, semantik ve edebî incelemeler yapabilecek uzman elemanlar yetiştirmektir.

1. yıl hangi dersler var ?

 • TÜRKİYE TÜRKÇESİ SES VE BİÇİM BİLGİSİ
 • HALK EDEBİYATINA GİRİŞ
 • OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ
 • ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ
 • BATI EDEBİYATINDA AKIMLAR
 • YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

2. yıl hangi dersler var ?

 • ORHON VE UYGUR TÜRKÇESİ
 • TÜRKİYE TÜRKÇESİ CÜMLE BİLGİSİ
 • XI XV. YÜZYILLAR TÜRK EDEBİYATI
 • TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
 • OSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ
 • HALK HİKÂYELERİ VE MASALLAR
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

3. yıl hangi dersler var ?

 • XI XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ
 • XVI XVII. YÜZYILLAR TÜRK EDEBİYATI
 • SERVET İFÜNUN VE MİLLÎ EDEBİYAT
 • ELEŞTİRİ TARİHİ VE KURAMLARI
 • GENEL DİLBİLİM
 • TÜRK HALK ŞİİRİ
 • YABANCI DİL

4. yıl hangi dersler var ?

 • XVI XIX. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ
 • XVIII XIX. YÜZYILLAR TÜRK EDEBİYATI
 • CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRİ
 • CUMHURİYET DÖNEMİ NESRİ
 • ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ
 • ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARI
 • TÜRK DİLİ

İKTİSAT FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER LİSANS PROGRAMI (Açıköğretim Bölümü)

Bu program bölgesel ve küresel düzeydeki siyasi, tarihi, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri; devletlerin ve uluslararası organizasyonların birbirleriyle olan ilişkilerini; uluslararası işbirliklerini ve uluslararası sorunları analiz etmektedir. Bölümün amacı, küreselleşmenin ve uluslararası ilişkilerin karmaşık dinamiklerini çok boyutlu değerlendirme yeterliliğine sahip mezunlar yetiştirmektir. Bu bağlamda, öğrencilere diplomatik hizmet kurumlarında, uluslararası organizasyonlarda, sivil toplum kuruluşlarında, çokuluslu şirketlerde ve kamu kurumlarının uluslararası birimlerinde görev alabilmek için gerekli donanımı sağlayabilecek bir öğretim programı sunulmaktadır.

1. yıl hangi dersler var ?

 • DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ
 • İKTİSADA GİRİŞ
 • GENEL MATEMATİK
 • UYGARLIK TARİHİ
 • HUKUKA GİRİŞ
 • TÜRK SİYASAL HAYATI
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

2. yıl hangi dersler var ?

 • SİYASİ TARİH
 • ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ
 • İSTATİSTİK
 • SİYASET BİLİMİ
 • TÜRKİYE EKONOMİSİ
 • KAMU YÖNETİMİ
 • TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

3. yıl hangi dersler var ?

 • ULUSLARARASI İKTİSAT
 • İDARE HUKUKU
 • ANAYASA HUKUKU
 • KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL SİSTEMLER
 • GÜVENLİK VE STRATEJİ
 • ULUSLARARASI ÖRGÜTLER
 • YABANCI DİL

4. yıl hangi dersler var ?

 • TÜRK DIŞ POLİTİKASI
 • ULUSLARARASI HUKUK
 • KÜRESELLEŞME VE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM
 • ULUSLARARASI ÇEVRE POLİTİKALARI
 • AVRUPA BİRLİĞİ
 • İNSAN HAKLARI VE DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİ
 • TÜRK DİLİ

İŞLETME FAKÜLTESİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ LİSANS PROGRAMI (Açıköğretim Bölümü)

Bölüm, konaklama endüstrisinde artan kalifiye eleman talebini karşılamaya yönelik güncel, dünya ölçeğinde düşünen ve kurumlarını ülkenin koşullarına uygun yönetebilen yönetici adaylarını yetiştirmeyi amaçlarken, örgün eğitime girme olanağı bulamayan kişilere konaklama işletmeciliği gibi dinamik ve özgün bir çalışma alanında eğitim fırsatı da vermektedir.

Bu bölümde uygulanan eğitim modeli, üniversite çağındaki gençler için olduğu kadar, bir işte çalışıp örgün öğretimi izleme olanağı bulamayanlara, ön lisans diploması olan ve bunu lisans derecesine yükseltmek isteyenlere önemli bir fırsat sunmaktadır.

1. yıl hangi dersler var ?

 • GENEL MUHASEBE
 • GENEL İŞLETME
 • DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ
 • İKTİSADA GİRİŞ
 • GENEL MATEMATİK
 • HUKUKA GİRİŞ
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

2. yıl hangi dersler var ?

 • GENEL TURİZM BİLGİSİ
 • SEYAHAT ACENTELİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ
 • KONAKLAMA HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ
 • OTEL İŞLETMELERİNDE KONAKLAMA HİZMETLERİ
 • OTEL İŞLETMELERİNDE DESTEK HİZMETLERİ
 • YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

3. yıl hangi dersler var ?

 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
 • TURİZM EKONOMİSİ
 • FİNANSAL YÖNETİM
 • PAZARLAMA YÖNETİMİ
 • OTEL YÖNETİMİ
 • YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
 • YABANCI DİL

4. yıl hangi dersler var ?

 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • MUHASEBE DENETİMİ VE MALİ ANALİZ
 • HİZMET TASARIMI
 • STRATEJİK YÖNETİM
 • GİRİŞİMCİLİK
 • KÜLTÜR VE KENT
 • TÜRK DİLİ


Etiketler: Açıköğretim aöf

489 yorum

 • Yorumunuz en az 30 karakter olmalıdır. (0)
  Tüm Yorumlar
  • mehmet

   İŞLETME FAKÜLTESİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ LİSANS PROGRAMI na kayıt yaptırmayı düşünüyorum yalnız uzaktan eğitim olup olmadığını anlayamadım bilen varsa yazarsa sevinirim

   Yanıtla

  • Tugba

   Acikogretim lojistik bolumunn staj yapma zorunlulugu var mi ?

   Yanıtla

  • karanlık

   burak7, bende lojistik okudum iki yıl şu an uluslararası ilişkilere geçiş yaptım ikinci üniversite olarak
   bence sen onu aöf büro ile görüşüp bir sor
   açıktan diyorsan eğer...

   Yanıtla

  • sarajevo Kayıtlı Üye Yorum: 2

   Merhaba arkadaşlar uzun bir aradan sonra isletme 3. sınıfa kayıt oldum birinci taksiti yatırdım ikincisi beklemede simdi kaydımı dondurmak durumundayım. Çünkü sınava giremeyeceğim. bu durumda 2. taksiti yatırmazsam ne olur ?
   İnternetten kayıt dondoruam işlemleri nasıl yapılır?

   Yanıtla

  • burak7 Kayıtlı Üye Yorum: 2
   Merhaba arkadaşlar 2 sene meslek yüksek okulunda - lojistik bölümü okudum açık öğretim 3. sınıftan devam etme şansım var mı acaba ?

   Yanıtla

   ayse

   3. sınıfa devam etme gibi bir şansın yok...

  • Zehra ZeZe

   arkadaşlar merhaba ben insan kaynakları yönetimi 2. sınıf öğrencisiyim.4 dersimin (çalışma ilişkileri,örgütlerde i.k. yönetimi,eğitim ve geliştirme,performans ve ücret yönetimi) 2009 öncesi çıkmış sorularını bulamıyorum.sanırım o tarihlerde ders isimleri farklıymış.bu konu hakkında bilgisi olan varsa bana yardımcı olabilir mi?

   Yanıtla

  • nurse''

   merhaba ben turk dılı ve edebıyat lısans bolumune kayıt olmayı dusunuyorum..bu bolumde okuyan arkadaslar bıtırdıgımde ogretmenlık yapabılırmıyım?formasyon alabılınıyor mu? bu konuyla ılgılı bılgısı olan arkadaslar lutfen yazarsanız sevınırım tesekkurler..

    

   Yanıtla

  • mfhayranı
   @ hakan: Anadolu üniversitesinde okuyorsunuz herhalde. Bunun için anadolu üniversitesinin iletişim bölümündeki numarayı arayıp sormanız bence siizn için daha yararlı olabilir..

   Yanıtla

  • hakan
   iii aksamlar ben geçen sene vizelere girdim sonra askere gittim.askerde oldugum ıcın finallere girmedm.şimdi kayıt yenileme şansım var mı ?yardımcı olursanız sewınırım...

   Yanıtla

  • mfhayranı
   @ SELDA: Ne yapıcaz çok merak ediyorum bu bölüme puanı yüksek olupta giren çok arkadaşım var. Bunun nedeni de şehir dışına gidemediğimizden dolayı. Şimdi örgündekilerle aynı puanı alıpta şehir dışına gidemediğimiz için alamadığımız formasyonun hakkını kim vericek çok merak ediyorum.! =/ =(

   Yanıtla

  • SELDA
   @ mfhayranı: bnde bu soruya yanıt arıyorum ..

   Yanıtla

  • mfhayranı
   iYİ gÜNler. Size bir sorum olacaktı.. Tarih bölümü öğrencilerine kayıt yaptırmadan önce 3.ve 4. sınıfta ek ders olarak formasyon eğitimi verileceği söylendi. Ve buna bakarak birçok öğrenci kayıt yaptırdı. 2010da bir karar ile bunun böyle olduğu yani formasyonun verileceği söyleniyor. Ama bunu inkar edenlerde var. formasyon eğitmi verilmeyecek diyenler yani.. Yaa lütfen yardım edin. Ben tarihi çok seviyorum şehir dışı gidemediğim için o yzden bu bölümü tercih ettim. Ben 3. ve 4. sınfta formasyon eğitimi alabilecek miyiim? =((((

   Yanıtla

  • mfhayranı
   İyi günler arkadaşlar. Size bir sorum olacaktı. Anadolu üniv tarih bölümünü kzandım. Aralıkta sınavım var. Derslerde nereye kadar sorumlu olacağım hakkında tam olarak bilgi edinemedim. Yardımcı olabilr misiniz? BEN BU İLGİYE NEREDEN BAKABLİRM.

   Yanıtla

  • ali toker
   @ sezayi: kardeşim selamünaleyküm 1056274 sosyoloji kodu hakkında hayırlısı olsun

   Yanıtla

  • leyla
   slm ben leyla ack edb okuyorum bu yıl 3 gecmem gerekiyodu 1 sınıftan dersim var geciyomuyum acil cevap lutfen:(

   Yanıtla

  • sezayi
   merhaba arkadaşlar ben bu sene sosyoloji yazmak istiyorum fakat kitapçıkta tercih kodunu bulamıyorum lütfen yardım edermisiniz

   Yanıtla

  • zeliha
   @ esra: @ esra: Esra bildiğim kadarıyla işletme ve iktisat war ama bu sene geçişler değişmiş.. ben sosyal bilimler okumuştum aöf.de.. benmde işletme we iktisata geçiş hakkım wardı .. fakat bu sene bölümümle bağlantılı olduğu için sosyolojiye geçiş hakkı tanındı.. seninde bağlantılı başka bi bölüme geçme hakkın olabilir.. 444 10 26 bu aöf nin nosu.. öğrenci bilgilendrme sana yardımcı olacaktr.

   Yanıtla

  • Nadir Sacar
   Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümünü kazandım kayıt yaptırdım fakat sadece ingilizce kitabı verdiler, diğer kitaplar 3 ekimde dağıtılacakmış aralık ayında da sınavlar başlıyor ne saçma bir eğitim sistemidir bu arkadaş, bu arada e öğrenme portalı diye birşey var oradan ders notlarını alabileceğimizi söylediler tc kimlik numarası ile giriş yapılıyormuş sistem beni kabul etmiyor, ders notlarını nasıl bulabilirim paylaşım yapabilecek arkadaşlar yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler.

   Yanıtla

  • sunayy
   @ esra: işletme ve iktisat ayrıca hazırlık sınıfı var.

   Yanıtla

  • esra
   ben 2 yıllık lojistik mezunuyum açıköğretim hangi bölümlere geçebilirim bilgisi olan cevap verebilir mi?

   Yanıtla

  • olcay
   @ busee: busee slm..Üniversiteyi kazandığığın için tebrik ederim,Anadolu Üniversitesinde okumak bir başka güzeldir,alışanlık yapar,okul bittiğinde bile ruhun oralarda kalır,tersini söyleyende çıkmamaıştır zaten,Eskişehir tam bir öğrenci şehri,okula başladıktan sonra anlayacak ve başka bir yere gitme istemeyeceksin bence..yaşamak ve görmek gerek hak verip,vermemek için...başarılar:)

   Yanıtla

  • zeyneb
   Size çokk teşekkür ederim Aylin hanım. Çok yardımcı oldunuz sagolasınız. Bu arada bir yerde yanlış bir hitap kullanmışım ben farkındayım ama siz belirtmemişsiniz hayırlı günler=))

   Yanıtla

  • AYLİNNN
   @ busee: ilk sorunu yanıtlayım : Diğer ünv lere geçiş yapman için belli bir zaman YOKTUR. 2 yıl şartı aranmaz! Benim arkadasım 1. sınıfta 1. dönemin SONUNDA başka bir ünvye geçiş yapabildi. ŞİMDİ SENİN YAPMAN GEREKEN ŞU,: Ders notlarını olabildiğince Yüksek tutmaya çalışacaksın... Sen ANADOLU dan , İTÜ yada MARMARA'ya geçiş yapmak istiyorsun diyelim. 1. dönem sonunda senin not ortalaman belli olduğunda o istediğin ünv leri takip edeceksin SENİN BÖLÜMÜNDE GEÇİŞLE ÖĞRENCİ ALINIYORMU...(çünkü bazı ünvler sadece dönem sonunda öğrencileri alırlar..) 2. soruna gelince.. geçişle ilgili pek zorluk yok aslında. DERS notun olabildiğince yuksek olmalı. 100 üzerinden 100 DİPLOMA NOTUN olursa neden seni kaçırayım ki?.. (not: zorluk şöyle olabilir, belki okuduğun ünv senin baska bir ünv ye geçiş yapmanı istemeyebilir. onaylamaz falan.. o da sonra ki ihtimaller çok takılma böyle şeylere.. hayatta kolay bişey yok! ) 3. sorun hakkında bir fikrim yok.

   Yanıtla

  • AYLİNNN
   @ derya: ünv den mezun olunca, ikinci ünv olarak seçtiğin felsefe bölümüne ELBETTE sınavsız geçiş yapabilirsnn.. http://www.anadolu.edu.tr/ogrenci_isleri/sinavsiz_ikinci_universite.aspx BU LİNKTE SINAVA GEREK KALMADAN SECİLEBİLEN BÖLÜMLER VAR. İLGİLENENLERE DUYURULUR...

   Yanıtla

  • busee
   merhabalar ben Anadolu Üniversitesi tarih öğretmenlğini kazandım. Yalnız benim merak ettiğim birkaç soru var. İlk olarak 2 yıldan sonra diğer üniversitelere geçiş yapılabiliyor mu? Yani ben puanlarımı çok yüksek tutsam 2 snee boyunca başarılı olsam İstanbul yada herhangi bir yere geçiş yapabiliyor muyum? 3. sınıfta formasyon dersleri ek ders olarak verilecekmiş. Ben 3 ve 4 ü başka ünivde okuabilr miyim? böyle bir şansım var mı? 2. olarakta Geçiş haklarının zor olduğusöyleniyor bunun için benim puan ortalamasına bakıldığında eğer ki böyle bir imakanım varsa ne kadar yapmam gerekli. 3. olarakta Osmanlıca nın görüleceği olduğu söyleniyor ve İngilizce yi de istersen eğer Osmanlıcanın yanında ek dil oalrak alabiliyormuşsun bu doğru mudur? Lütfen Cevap vermenizi istiyorum. Ben tarihi çok seviyorum ve elimden elen herşeyi yaparım bu bölüm ne kadar benim için avantajlı... =/

   Yanıtla

  • seda
   açıköğretimde tarih yok mu ya bilgilendirebilir misiniz?

   Yanıtla

  • senem
   ya tarih bölümü dersleri niye yok.

   Yanıtla

  • duygu
   @ derya: felsefe yok sadece iktisat ve işletme okuyabılırsın

   Yanıtla

  • derya
   ya ben tarih ikinci sınıftayım açıköğretimin 4 yıllık diplomalarında aöf yazmayacağını duyduğum için açıktanda felsefe okumak istiyorum ama bu sene sınava girmedim. şu üniversite öğrencilerine sınavsız bölümlerin içinde 4 yıllık felsefede var mı?

   Yanıtla

  • majezik Kayıtlı Üye Yorum: 2
   merhaba arkadaşlar ben hazırlık dahil 5 yıllık uluslararası okuyorum 2 senem kaldı bu senede açıköğretimden üniver. sınavlarına grdim ama tercihime karar veremedim lojistik sizce nasıl benim mesleğime ? cvplarsanız çok sevinirim

   Yanıtla

  • pervin
   açıköğretimin 2 yıllık adalet bölümünden mezun olunca nerelerde ne olarak çalışılıyor önü açık bir bölümmü bilgisi olan varsa açıklayabilir mi?

   Yanıtla

  • tarık
   açıköğretim tarih bölümünü okumak istiyorum. mezun olunca iş olanakları neler? hangi dersleri göerceğim? bilgi veren olursa sevinirim.

   Yanıtla

  • senem
   @ leman: gelmez ttlm

   Yanıtla

  • eda
   ben kız meslek lisesi kadın giyim modelistliği mezunuyum ygs 4 ten 258 aldım ama açıköğretimden türk dili ve edebiyatı için kaç puan gerekiyor yani okuyabilir miyim

   Yanıtla

  • Hakan
   @ hande: Aöf Okul Öncesi 380 Felandı Tercih Etsen Gelirdi Hayırlısı olsun Bu Sene dene Şansını

   Yanıtla

  • fırat
   slm arkadaşlkar 2 yıllık açık öğretşm bölümüne yerleşmek istiyorum güzel bölümler hakkında bilgi verebilecek varmı

   Yanıtla

  • emre
   ösym 2011 kılavuza göre okuyabilirsin@ leman:

   Yanıtla

  • leman
   @ semiha: ben çocuk gelişimi meslek lısesi mezunuyum ygs 240 aldım açıköğretim okulöncesi istiyorum acaba gelirmi bilen varsa cevap yazsın lütfen

   Yanıtla

  • özgül
   ya ben bu konulardan hıç bısey anlamıyorum ya kıme ne danışıcamı şaşırdım artık.benı aydınlatıcak kımse yok mu?????

   Yanıtla

  • ebru
   slm ben seracılık 2 yıllık mezunum.lise kızmeslek çocuk gelişim mezunuyum.okulumu 4 yıla çıkarmak istiyorumen yakın aldığım derslerden muaf olucam bir bölüm hangisi olur yardımcı olursanız mutlu olurum

   Yanıtla

  • hande
   bende geçen yıl ygsden terçh puanm 410 du ama anadolu lisesi çkışlym aöf den okl öncesi iştiorm olur mydu

   Yanıtla

  • aydan
   slm... ben şuan ordu üniversitesinde okuyorum fakat açıkögretimden de bir bölüm okumak istiyorum. iki bölüm hakkında bilgi almak istiyorum. Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı ile Laborant ve Veteriner Sağlık Programı .bölümlerde hangi dersler okutuluyor ve alınan derslerde muaf olunabiliyor mu. tşk ederim...

   Yanıtla

  • Ercüment
   AöL mezunuyum.Spor Bölümü okuyabilirmiyim açıktan ? Lütfen yardımcı olurmusunuz

   Yanıtla

  • sezer
   ben ne yapacam yawwwwwww

   Yanıtla

  • ruken
   slm benm bi sorum olcak aol de okuyom ana sınıf öğretmenliğini okucaam ama hangi ders ler var bilmiom bana yardımcı olabilirmisiniz bi sorum daha olcak meslek lisesine gecebilirmiyim

   Yanıtla

  • semiha
   slm ben açıköğretim lisans mezunuyum açıköğretim okul öncesi öğretmenliği istiyorum olabilme şansım nedir merak ediyorum?

   Yanıtla

  • zehra
   slm ben düz lise ögrencisiym aöf okul öncesi ögretmnliği okuyabilirmiym ve puanım 307 kazanabilrmiym sizce lütfen cvp verin geçen sene 385 le almş :((

   Yanıtla

  • mustafa
   mrb ben lisans mezunuyum açık ögretim için sıava girmemiz gerekiyor mu ygs yeterli micevap yazarsanız sevinirim

   Yanıtla

  • defne
   ben düz lise mezunuyum spor hocası olmak istiyorum.hangi bölüm okumam gerek bilgi sıfırım şuana

   Yanıtla

  • seda
   ben ticaretm meslek lisesi mezunuyum okul öncesi öğretmenliğini hedefleyebilirmiyim?kız meslek lisesi olması şart mı?

   Yanıtla

  • filiz
   selam ben ygsye girdim ama 2 yllık barajı aşabildim aöf 2 yıllık seçme hakkım var değil mi.?

   Yanıtla

  • yusuf
   selam ben düz lise 11. sınıftan terk ettmek zorunda kaldım ve ayrıldım okuldan şimdi okulu devam etmek istiyorum ama tasdiknamemı aldım die olmuomuş acaba acıköğretmden saglık meslek lisesine nasıl geceblrm acil tıp teknısyeni olmak istiyorum dışardan geçiş yapabilmem mümknmü acaba beni bilgilendiriseniz çok sevinirm ... teşekürler

   Yanıtla

  • rukiye
   selam ben kız meslek lisesi bilgisyar meznuyum ana sınıfı açıktan yazmak istyrm puanım ek puanla 335 oluyor puanım kesilirmi yerleşeblrmiyim açığına

   Yanıtla

  • yasemn
   AYŞEGÜL aöf edebiyat bölümünde daha önceki senede kotenjan yoktu fakat 2010 da 10.000 kontenjan aldı..bu bakımdan kontenjansız bir bölüm değil...sınırlı sayıda öğrenci alıyor..ben geçen sene yerleştim ygs 5 280,498 en yüksek puanımdı ....bu bölümü okuyan kişi farklı bir ünide ikinci bir bölüm okuyamaz ..bölümü kazanıp gitmessen ikinci yıl puanın kesilir bilginde olsun ..başarılar ,, OSMAN aöf den önlisans tercih etmen için barajı aşman yeterli..baraj 140 ...AZRA aöf de almanca öğretmenliği bölümü malesef yok ...

   Yanıtla

  • SONAY ACAR
   Ben çocuk gelişimi mezunuyum.Açıköğretimde bu bölümün 2 yıllık MYO varmı?

   Yanıtla

  • sevgi kahraman
   @ sevda: taban geçen sene385 ti bu sene aldığın en yüksek puana ve bu yüksek aldığın puana okulun sana verdiği puanı ekle bu puana yakınsa olur inşaallah

   Yanıtla

  • sevgi kahraman
   okul öncesi öğretmenlik en aşşağı 385 ti şimdi kaç olur tahmin varmı

   Yanıtla

  • ceylan
   aöf türk dili edbytı için puan yok puansz ve kontenjansz

   Yanıtla

  • ceylan
   sevda anaokulu öğretmi olman için meslek lisesi çıkışlı olman lazım malesef olamıosn ama ygsdn çooook yüksek puan alırsn aöf den okul öncesi öğrtmnlğni yazabilirsn

   Yanıtla

  • sevda
   ben düz lise öğrencisiyim bu sene 2011 ygs ye grdm ana okulu öğretmenliği aöf yazmak istiyorum acaba en az kaç puan gerekli bilgi alabilir miyim?

   Yanıtla

  • osman
   açıköğretim önlisans tercih edebilmek için kaç puan gerekli ???

   Yanıtla

  • ayşegül
   açık öğretim türk dili edbiyatı kazanmam için kaç puan almalıyım

   Yanıtla

  • ayşegül
   ben ygsden 266 aldım okul puanm 75 türk dili istiyorum ygs ye girmelimiyim açık öğretimde puanım kesilir mi

   Yanıtla

  • azra
   açıköğretimde almanca öğr.okumak istiyorum varmı acaba?

   Yanıtla

  • duygu
   @ ebru: açıköğretimde grafik tasarım yok maalesef birkaç güzel bölüm geldi onun haricindeki bölümler de işe yaramaz

   Yanıtla

  • duygu
   @ deniz: artık edebiyat bölümü de kontenjanlı ayrıca ing öğretmenliği 2 yıl açıköğretim 2 yıl örgün öğretim şeklınde eğitim veriyor karar senin

   Yanıtla

  • nazimem
   ya ben ana sınıfı ögretmeni olmak issstiyom dersler içinde o yok

   Yanıtla

  • deniz
   ya ben meslek lısesi mezunuyum ygsye grdım ama aöfden ing ögretmenliği okmak istyrum sanırım kontnjan snrlıyms ve meslek lisesi oldgm icin alınma sansım cok dusuk.peki edebiyat bolmnu seceblr mym

   Yanıtla

  • deniz
   ben meslek lisesi ögrencisiyim acıkoğretimden edebiyat bolümünü secebilir miyim. aslında ing ögretmenliği istiyorum ama onun gelme sansı cok düsük cünkü kontenjan sınırlı diye duydum.yardımlarınızı rica ediyorum.

   Yanıtla

  • ayşegül
   düz liseden sonra 2. bir dibloma aldım kız mslk lisesi çocuk gelişimini bitirip meb onaylı diblomam var açık öğrtmden lisans programı okumak istiyorum acaba kaç puan almam lazım.bide bu 2. dibloma elden ankaraya ulaşması gerekiyor diye duydum ne kadar dogru.bunları örenmek istiyorum bilen varmı arkadaşlar.tşkrler.

   Yanıtla

  • ebru
   ben meslek lisesi 12.sınıf öğrencisiyim. grafik tasarım bölümündeyim.27 martta ygs ye giricem.ama 2yıllık geçiş yapmak istiyorum.ve aynı anda da açıköğretim okumak istiyorum.yani 2 okul birden bitirmek istiyorum.ama çok araştırmama rağmen açıköğretim bölümlerinde grafik tasarım göremedim.acaba varda ben mi göremiyorum yoksa grafik tasarım bölümü açıköğretimde yok mu ??? cevap verirseniz sevinirim .. :D

   Yanıtla

  • duygu
   @ yılmaz: bildiğim kadarıyla yeniletebilirsin ben de o bölümü okuyordum ve sınıfta kaldım kayıt yenilettikten sonra kaldığım dersleri vermem gerekiyordu ben de bölüm değiştirmek için yenıden ygs ye başvurdum aöf burosundan ayrıntılı bilgi alabilirsin

   Yanıtla

  • duygu
   @ tanem: evet ama kontenjansız bölümlerde yerleşme şansın daha yüksek ve kendi alanının devamı niteliğinde bir bölüm seçersen ösym tarafından ek puan alırsın

   Yanıtla

  • abdullah
   slm ben sımdı acık ogretımde uluslararası ılıskıler okusam allttan der almam gerekıyor mu acaba gecıs yaparsam ıkı yıllık dan acık ogretıme

   Yanıtla

  • yılmaz
   mrb ben 2009 yılında Kamu Yönetim bölümünü okuyodum fakat sınıfta kaldığım için 2010 yılında tekrar başvurdum daha sonra askerlik dolayısıyla bırakmak zorunda kaldım şimdi tekrar aöf'ye başvursam kayıt yenileyebilirmiyim mi yoksa sınava tekrar girecekmiyim?

   Yanıtla

  • neslihan
   merhaba ben açık öğretim 2.sınıf öğrencisiydim manevi nedenlerden dolayı bırakmak zorunda kaldım.Şimdi af çıkmış.tekrar devam edebilir miyim.2. sorum örgün eğitime geçip okuyabilir miyim?yada bölüm değiştirsem spor yönetimi önlisans programına geçebilir miyim?bunun için ne yapmalıyım.Bilgilendirirseniz sevinirm....

   Yanıtla

  • tanem Kayıtlı Üye Yorum: 4
   @ duygu: 140 taban puan mı oluyor yani

   Yanıtla

  • tanem Kayıtlı Üye Yorum: 4
   ben lise son sınıf oğrencısıyım 4 yıllık okumak ıstıyorum muhasebe bolumu okuyorum, ama bıldığınız uzere lıse yanı meslek oğrencısı ıçın 4 yıllık çok zor çunku alt yapı yok

   Yanıtla

  • ebrar
   meraba arkadaslar kız meslek lisesinden mezunum ygs ye gircem ama kendi bransımda okumak istemiyorum bunun için de hangi bölümü okumak için karar veremedin sizce ne yapabilirim kaç puanla nereye yerlesebilirim yardımcı olursanız sevinirim

   Yanıtla

  • nuray
   SLM DAMLA AF ÇIKTIGINI ÖGRENDİM AMA ACIK ÖGRETİMİDE KAPSADIGINI BİLMİYODUM SINAVSIZ GEÇİŞ HAKKININDA KALDIRILACAGINI DUYMUŞDUM KESİN KALDIRILDIMI BİLMİYODUM BUYUZDEN SORDUM COK TEŞEKKÜR EDERİM HEPİNİZE ARKADEŞLAR BİLİYORUM BİRAZ FAZLA OLDUM AMA ALANIM DIŞINDA BİR BÖLÜME TERÇİH YAPMA SANSIM VARMI ??? ? YARDIM ETTİGİNİZ İÇİN SAĞOLUN

   Yanıtla

  • EGEMEN A
   merhaba arkadaşlar ben 30 yaşındayım aöf de okumak istiyorum ama hangi bölüm yazsam karar veremiyorum.Acaba bu yaştan sonra bana en uygun bölüm hangisi olur.yardımcı olursanız sevinirim

   Yanıtla

  • damla
   NURAY arkadaşım 25 şubatta üniversitelere af çıktı, istersen atıldığın bölümden devam edebilirsin, ayrıca artık okuldan atılma diye bişey yok biraz araştırırsanız öğrenirsiniz :) yeniden sınavsız değiş hakkınıda kullanabilirsin canım

   Yanıtla

  • duygu
   @ ertan: lys ye girmene gerek yok sadece ygs ye girmen yeterli ve 140 barajını geçmen lazım

   Yanıtla

  • duygu
   @ huseyin: aöf sosyal bilimlerden aöf (iktisat veya işletme bölümlerinden başka) herhangi bir bölüme geçiş hakkı yok sadece örgün eğitim için geçiş yapabilirsin bunun için de dgs ye girmen gerekir

   Yanıtla

  • duygu
   @ musti35: 140 puan senin için yeterli 4 yılık istediğin bölümü seçebilirsin

   Yanıtla

  • duygu
   @ bahadır: şu anda açılma ihtimali yok ama ilerde olabilir

   Yanıtla

  • duygu
   @ derya: açıköğretim için ygs ye girmen ve 140 barajını geçmen yeterli

   Yanıtla

  • duygu
   @ bilal: türk dili ve edebiyatı ya da felsefe seçebilirsin diğer bölümlerin ilk yılında sayısal var

   Yanıtla

  • NURAY
   slm arkadaşlar ben NERDEN YARDIM ALMAM GEREK BİLMİYARUM YARDIM EDERSENİZ SEVİNİRİM 2005 tiçaret meslek lisesi mezunuyum sınavsız acık ögretim muhasebe bölumune yerleş miştim okuldan atıldım YENİDEN CINAVSIZ GECİŞ HAKIMI KULNANARAK FARKLI BİR BÖLÜM SECEBİLİRMİYİM BİR BİLGİSİ OLAN VARMI YARDIM LÜTFEN ACIL ŞİMDİDEN TESEKÜRLER

   Yanıtla

  • ertan
   merhaba, bir sorum olacak. yaklaşık 40 gün sonra ygs'ye gireceğim, açıköğretim sosyoloji bölümünü düşünüyorum. ygs'den 140 veya 160 baraj hangisiyse, barajı geçmem yetiyor mu yoksa bir de lys'ye mi girmem gerekiyor ygs'den sonra?

   Yanıtla

  • huseyin
   ben aöf sosyal bilimler 2.sınıftayım acaba bitirdikten sonra sosyolojiye 3. sınıftan devam etme imkanım varmi* lütfen bilen varsa söylesin

   Yanıtla

  • musti35
   arkadasla acıkögretımın herhangı bır bölumune gitmek istorum 4 yıllık olacak en az kaç puanla gırılebılıyor

   Yanıtla

  • ugur
   @ aslı: slm ben ugur bende acik ögretm sosyal hizmetler okumak istiyorum.ben suan baska bir bölüm okuyorum sınavsiz gecis hakkımı kullanmayi düsünüyorum .. acaba sosyal hizmetler bölümü nasıl iş konusun da

   Yanıtla

  • bahadır
   @ duygu: duygu hanım tarih veya sanat tarihi bölümü açılacakmı bilginiz varmı yada açılma ihtimlai vrmı siz<ce?

   Yanıtla

  • tarık
   açıköğretim sosyolog veya felsefe öğretmenliğine girmek istiyrum ancak lys yemi girmem gerek ve kaç puan istiyorrlar

   Yanıtla

  • derya
   merhaba ben açıköğretim sosyoloji bölümünde okumak istiyorum. sadece ygs ye girip 140 barajını geçmem yeterli mi? lgs ye girmek gerekiyor mu?

   Yanıtla

  • merym
   iyi günler lisans son sınıf öğrencisiyim. son sınıfta başvurulduğu takdirde aöf de istediğimiz bölüme devam edilebileceğini duydum. araştırdım ama bulamadım. bu konusa bir bilgisi oln varsa bana yardımcı olabilir mi lütfen. teşekkür ederim

   Yanıtla

  • bilal
   sayısal bişey olmadan sözelle okumk istiyorum hangi bölümü secebiliirm.bilgilerinize arz ederim

   Yanıtla

  • aslı
   ben açıköğretimden sosyal hizmetler okumak istiyorum acaba okul harçları ne kadar ve bitirnce iş imkani var mı ve nerelerde var kpss var mı

   Yanıtla

  • zeynep inci
   @ duygu: çok teşekkür ederim benım için süper olur çok çok sağolun bilgilendirdiğiniz için.

   Yanıtla

  • duygu
   @ zeynep inci: (Sosyologlar, Devlet Planlama Teşkilatı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Köy İşleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi kamu kuruluşları ile özel sektör kurum ve kuruluşlarının ilgili birimlerinde ve yayın kuruluşlarında çalışabilmektedirler. Bu meslekte çalışan bayanların oranı fazladır. Özellikle, sosyolog olarak iş bulma olanakları oldukça sınırlıdır. Sosyologlar, eğitimleri süresince edindikleri bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını, herhangi bir işsizlik durumunda halkla ilişkiler ve tanıtım alanlarındaki araştırma çalışmalarına yönlendirebilirler. Ayrıca insan kaynakları faaliyetleri ile de ilgilenirler. Ülkemizde, sosyal bilimler alanında daha çok, gelişmiş ülkelerin bulgularından yararlanma yoluna gidilmiş, ülkemiz için, çok sınırlı düzeydeki araştırma ve çalışmalarla yetinilmiştir. Ancak, Türkiye gibi çok hızlı bir toplumsal değişme ve gelişme sürecinde bulunan bir ülkede, toplum planlaması ve yapılan hizmetlerin sonuçlarının izlenmesi için, sosyologların çalışmalarına gereksinim olduğu anlaşılmıştır. Bu gereksinim çerçevesinde, çok yönlü mesleki gelişmelerin söz konusu olacağı ve ayrıca, verilerin istatistiksel olarak düzenlenmesinde bilgisayar kullanımının yaygınlaşacağı düşünülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/ açılacak olan Ortaöğretim alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayan sosyoloji mezunları öğretmenlik yapabilirler) sanırım bu bilgi işine yarar

   Yanıtla

  • duygu
   @ kenan: önemli değil inşallah açılır sen yine de takip et

   Yanıtla

  • kenan
   duygu yazmış:
   @ kenan</ seni yanıltmak istemem araştırdım ama açılacağına dair bir bilgiye ulaşmadım
   ilginiz için teşekkür ederim ama umarım inşallah açılır benim istediğim bölümler

   Yanıtla

  • zeynep inci
   mrb arkadaşlar bu sene açıköğretim sosyoloji okumak istiyorum iş imkanı nedir bilen varmı yardımcı olursanız sevinirim.

   Yanıtla

  • duygu
   @ döne: edebiyatta ilk sene osmanlı türkçesine giriş ikinci sene orhon ve uygur türkçesi var yabancı diyerek o dersleri kastetmiş olmalılar bu derslerde zorlanabilirsin üniversiteler bazı seçilen dersleri uygun gördükleri kampüslerde tarih ve saat belirleyerek akademik danışmanlık hizmeti kapsamında eğitim veriyorlar bazı üniversitelerin belirledikleri yer ve tarihleri biliyorum öğrenmek istersen yardımcı olurum

   Yanıtla

  • döne
   mrehaba arkadaslar bn bu sene terch yapacagım edebıyat bolumu ıstyrum edebyetı sewyorum derslerı sımdılk lıse derslerı yanı kolay gelıyo aof de bu kolaylıgı bkmıyorum ama bna yabancı dıl derslerı oldgunu syledıler ve zor tk basıma ypılmyacak kadr zr dedıler o yabancı dıllr grcekten zrmu yardım edersınz sevınırım ve bu akademık danısma derslerı nasıl oluyoo derslere grecgmızı nasıl hber alıyoruz

   Yanıtla

  • kenan
   kenan yazmış:
   kenan yazmış: 1.Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü/Anabilim Dalı2. Psikoloji Bölümü  bu 2 bölümün açılıp açılmayacağını bilen var mı acaba_? soruma cevap verebilecek var mı ?

   Yanıtla

  • duygu
   @ Serap Tiryaki: inş kazanırsın açıköğretimden 4 yıllık işletme için 165 barajını geçmen yeterli Ankara üniversitesi nde akademik danışmanlık hizmetleri kapsamında bazı seçilmiş derslere girebilirsin

   Yanıtla

  • Serap Tiryaki
   mrhba. ben şuan son sınıf ögrencisiyim. meslek lisesinde muhasebe bölümündeyim. eger olrda sınvı kazanamzsam açıkögretimden 4 yıllık işletme bitirmek istiyrum mümkn mü acaba büyk ihtmal ankarada olrum o zmn gidebilecegim ünv.ler hangileri olr sizce

   Yanıtla

  • aylin
   bu sene sınava hazırlanıyorum. kazanamazsam edbiyat ya da sosyoloji okuyacağım açıköğretim. edebiyat bölümünün kapanma olasılığı nedir? açıkögretimden edebiyat okuyup bir yandan tekrar sınava hazırlanmak zor mudur? yardımcı olursanız sevinirim

   Yanıtla

  • duygu
   @ osman: osman bölüm değiştirmek için tekrar ygs ye girmen gerekıyor başvuru için iki gün kaldı

   Yanıtla

  • duygu
   @ done: türk diline kontenjan konuldu öğrendiğim kadarıyla 50 kişi alacak ve yerleşme şansın olması için 300 üzeri alman gerekıyormuş

   Yanıtla

  • Fatih
   Merhaba ben bu sene Uluslararası İlişkiler bölümüne başladım Vize konuları nereye kadar oldugunu tam buulamadım bunu hakkında bilgi verebilirmisiniz ???????

   Yanıtla

  • karince
   @ gul: yooo hiç zor olmaz önceki dönemlerin sınav soruları ve yardımcı kitapşar sayesinde bitirebilirsiniz aöf yi

   Yanıtla

  • osman
   @ duygu: bolum degıstırme oluyor mu yha farklı bolume gecmek ıcın napabılırım yardımcı olursanız memnun olurum:-(

   Yanıtla

  • osman
   mrb.ben bu yıl acık ogretım kamu yonetımı yazdım ama baska bır bolume gecmek ıstıyorum acılll yardımcı olabılır mısınız?

   Yanıtla

  • buket kaya
   mrb. ben bu sene açık ögretim sosyoloji bölümü okumak istiyorum fakat hakkında hiç bi bilgim yok kaç puan gerekir bunun için

   Yanıtla

  • hazel
   slm suanda önlisan okuyorum bundan oncede aöf de işleme okuyodum ama 1 sınıftan gecemedım bıraktım orgun egıtıme basladım sımdı okulum bıtınce ıktısat okumak ıstıyorum ıktısatı okuyup daha sonra işletmeye devam edebılırmıyım .. tesekkurler sımdıden.

   Yanıtla

  • çiçek
   Merhaba...Ben, 2002 yılında Anadolu Üniversitesi'nin dört yıllık İşletme Açık Öğretim Fakütlesinde iki yıl okuyarak önlisans aldım. Şimdi, sosyoloji ya da felsefe bölümüne sınavsız girme hakkım var mı? Ben de bu ikinci üniversite hakkından yararlanabilir miyim?Teşekkürler...

   Yanıtla

  • neriman
   hayır diplomada açık öğretim yazmıyo @ gül:

   Yanıtla

  • enginm
   2 yıllık yıyecek içecek işletmeciliği mezunuyum 4 yıllığa devam etmek istiyorum bölümümle alakalı hangi alanda okuyabilirım

   Yanıtla

  • aytun
   @ Özlem Tokgöz: Selam Özlem eğitim özgeçmişimiz ve bu konudaki vizyonumuz aynı. Sanırım hayatı yorumlamamız da öyle... vaytun@hotmail.com benimle kontak kurar mısın lütfen...

   Yanıtla

  • xemrez
   mrba bn kameraman bölümüne kaç puan istiolar ve kameramanlık ile ile ilgili en iyi tawsiye edilen ünüverstler  le ilgili bilgiler verblrmisinz _?

   Yanıtla

  • kenan
   kenan yazmış:
   1.Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü/Anabilim Dalı2. Psikoloji Bölümü  bu 2 bölümün açılıp açılmayacağını bilen var mı acaba_?
   soruma cevap verebilecek var mı ?

   Yanıtla

  • kenan
   1.Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü/Anabilim Dalı2. Psikoloji Bölümü  bu 2 bölümün açılıp açılmayacağını bilen var mı acaba_?

   Yanıtla

  • pakize
   ben düz lise mezunuyum aof okul öncesi istiyorum puanlı ve kontenjanlı bir bölüm meslek liseli olma şartı yok sanırım daha geniş bi bilgi verebilir misiniz

   Yanıtla

  • funda
   slmm..ben aöf işletme 3. sınıf öğrencisiyim... bu yıl yeni bölümler eklenmş.tekrar sınava girp çocuk gelişimi okumak istiyorum ya da türk dili edebiyatı...acaba açıktan 2 ünv okumam mümkün mü??ya da birini dondurup daha sonra devam etmem mümkün mü??? cevaplarsanız çok sevinirim..teşekkürler...

   Yanıtla

  • gül
   geçen yıl sınava girdim 4 yıllık bir bölüme yerleşemedim ama oldukça iyi bir puan almıştım..ve açık öğretimde Türk dili ve edebiyatı bölümü olduğunu bilmiyordum :((bu yıl yine şansımı denemek istiyorum sırf bu bölüm için..ama çok endişeliyim..bu bölümün kaç puanla öğrenci aldığını ve kontenjanı hakkında bilgim yok..çok üzgünüm hayatım hep böyle kaçırılan fırsatlarla dolu :((

   Yanıtla

  • buse
   arkadaşlar ALLAH hepimize kolaylık versin. İşimiz zor, sadece bizim için değil oluyan herkes için.

   Yanıtla

  • sedat
   slm arkadaşlar ben bu sene ygs sınavına gireceğim aöf den medya ve iletişim okumak istiyorum ygs den kaç puan almam lazım ve aöf den 4 yıllık örgün eğitime geçebilirmiyim ? bana bilgi verirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler...

   Yanıtla

  • elaaa
   mrb ben sosyal hizmetlere kayıt yatptm bu yıl acaba bu bölümün geleceği hakknda bilgsi olan var mı

   Yanıtla

  • aysegül
   mrhaba.. ben 2yıllık bil.programcılıgı okumaktayım ama okulu 1 yıl dondurdum şimdi aöf den sözel bir bölüme kayıt yapmak istiyorum aceba mümkün mü?ve önceki okulumdaki kayıtım silinecekmi? lütfen acil cvp kayıt süresi bitmeden cevaplayabilirmisiniz?

   Yanıtla

  • halime
   ikinci üniversite olarak okul öbcesi öğretmenliği bölümü var mı?

   Yanıtla

  • halime
   açıköğretimde radyoloji teknikerliği diye bir bölüm var mı?

   Yanıtla

  • zehra
   ya ben uluslararası ilişkilere kayıt yaptırdım 4 yıllık başka bir bölüme geçiş yapmam mümkünmüdür???*

   Yanıtla

  • sevgi
   ADMİN NEREDESİNİZ MİLLET CVP BEKLİYOR ...

   Yanıtla

  • gizem
   @ gül: hayır aöf yazmıyor. normal 4 yıllık okumuşsunuz gibi lisans diplomanız olacak.

   Yanıtla

  • sofia
   yazıyor arkadasım yazıyor, eski mezunlarda yazmıyordu ama şimdi yazıyor arkadasım ben 2009 mezunuyum yeni diplomalarda hep yazıyor açık öğretim fakültesi diye,bilmeyen boşuna yanlış bilgilendirme yapmasın lütfen bu sayfada

   Yanıtla

  • cansu
   2 yıllık adalet mezunu olduktan sonra örgün eğitimde hukuk fak. geçme şansım varmı bilgi almak istiyorum e_postama gönderirseniz sevinirim

   Yanıtla

  • aykut
   merhaba... ben gazi üniversitesinde seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği öğretmenliği okuyorum açık öğretimden uluslararası ilişkiler okumak istiyorum bane ne gibi yararları olur. yoksa aöfden baska bi bölüm mü seçmeliyim? Şimdiden teşekkür ederim.

   Yanıtla

  • deniz
   mrb kuaförlük iki yıllık bitirdim önlisansım bu bölümün açık öğretimi warmı

   Yanıtla

  • sezer kurtkan
   mrb ben polis meslek yuksek okulunu ve acikogretim isletme fakultesini bitirdim. suan acik ogretim ozel guvenlik ve koruma yuksek okuluna kayit yaptircam acaba hangi derslerinden muaf olurum bilgi verirseniz sevinirim tskler.

   Yanıtla

  • haydar
   gitmek şart değil ama eskişehire gidersen çok iyi bir eğitim alırsın :)

   Yanıtla

  • ceren
   aöf tiyatro bölümü var mı varsa puanı ne kadar baraj puanı yeterlimi yoksa özel sınavlamı alıyorlar

   Yanıtla

  • ceren
   BEN AÖF EDEBİYAT BÖLÜMÜNÜ OKUMAK İSTİYORUM 10 000 KONTEJAN SINIRLAMASI VARMIŞ KAÇ PUAN ALMAM GEREKİYOR? İLLA YGS NİN Mİ YÜKSEK PUAN OLMASI LAZIM? YGS DEN BARAJI GEÇİP LYSDEN DAHA YÜKSEK PUAN ALDIYSAM LYS İLE ALIYORLAR MI? YA DA YGSDEN BARAJI GEÇEMEDİM DİPLOMA PUANI İLE ALIYORLAR MI?

   Yanıtla

  • sibel
   merhaba ben acıköğretimden hemşirelık okumak ıstıyorum ama hemsırelığı secınce hemen devlet kabul etmıyormus oncelıgı lıseyı bıtıren saglık mezunlarına verıyorlarmıs ne yapmam lazım.acaba hemsırelıge yakın baska meslek varmı.bır de hemsırelık ıcın 145 puan almam yeterlı mı?şimdıden teşekkürler

   Yanıtla

  • yasmin

   Açıkçası bende örgün olarak kamu yönetimi mezun oldum ve gerçekten çok ama çok zorlandım benim gördüğüm dersleri açıköğretimde ki arkadaşlar görmüyor bu da haksızlık en zor dersleri görmediler bende inat olarak felsefe okuyacağım işte. Biraz diğer bölümler çeksin ben zor zahmet okudum bir sürü iibf (iktisadi ve İdari Birimler Fakültesi) mezunu oldu ne kadar zor bir durum hem çok çalış hem onlarlar yarış şimdi diğer bölümlerde iibf acısını çeksin. Ben sevindim açıkçası ki iibf bu şekilde eğitim verilebiliyorsa hayli hayli eğitim fakültesi de verilir ben derslere baktım çok zor değil keşke edebiyata geçiş hakkımız olsaydı geçen sene vardı bu sene olmuyor galiba, keşke edebiyat okuyabilseydim üstelik neden kontenjana bağlı kaldı o zaman iibf kontenjan olsun.

   Yanıtla

  • seda_06
   merhabalar aöf de isletme ve iktisat fakültelerindeki hangi bolum daha cok işime yarar bilgisi olan var mı? Ben kamu yonetimi ile iktisat arasında kararsız kaldım yardımcı olursanız cok sevınırım

   Yanıtla

  • zeyneb
   çocuk qelişimi için kaç puan qerekiyo bilqisi olan varmı? sözelden mi qiriliyo sınava?

   Yanıtla

  • minee
   açık öğretim diplomasında iktisat fakültesi/ iktisat yazar mesela örgünde ise iktisadi ve idari bilimler fakültesi / iktisat bölümü yazar diye biliyorum fark bu aynı olmaz yani.

   Yanıtla

  • can
   bırakın arkdaşlar 140 puanla öğretmenmi olunur adamlar dünyanın parasını harcasın bi sürü sıkıntıya katlansın siz 140 puanla ögretmen olun hem diplomanızda kapı gibi açık öğretim fakültesi yazacak bu açıkögretim sistemi örgün okuyanların emeklerini çalmaktan başka bi işe yaramaz örgün okuyan tde mezunları atanamıyo açık tde mezunlarımı atanacak

   Yanıtla

  • aslı
   merhabalar önlisans bölümü olarak tıbbi dökümasyon ve sekreterlik bölümü açılmamışmı bilgisi olan arkadaşlar cevaplarsa sevinirim .....

   Yanıtla

  • Mine
   merhabalar. ben marmara üniversitesinde mütercim tercümanlık okuyorum. yandal olarak uluslar arası ilişkiler istiyorum ama burdan çok zor. bir lisans programında okunuyorken açık öğretim programında da okunabilir mi? bu yeni sınav sisteminde hangi sınava girip hangi bölümden kaç soru yapmak gerekir uluslar arası ilişkilere kayıt için? bir de açık öğretimde uluslar arası ilişkiler okursam diploma aldığımda diplomada açık öğretim yazar mı? cevabınız için şimdiden teşekkürler.

   Yanıtla

  • done
   yaa bu sene edebıyat bolumu kontjanlı olmuss ve bu sene edebıyat bolumune gren arkadaslar varsa kac puanla grdıler hber verırsenız sevınırım acıl cevap ygs kac puan alıp grdınız edebıyat bolumune

   Yanıtla

  • dj
   ya arkadaşlar sizden yardım istiyorum ben adalet bölümüne kayıt yaptım eskişehirde derslerine giriliyor dediler sınav yerini ora verdim bazı arkadaşlarda yok ya verilmiyor hiç gitme eskişehire diyor giddip ders gören arkadaşlarım yadA Bİlgisi olan varsa bana ltf yardım etsin belki dersler başlamışta kafamda ki soru işaretlerine cvp ltfnnnn

   Yanıtla

  • cemre
   bn trakya unı trk edebıyatı bolumu okuyorum. aynı zamanda bu sene snawa gırıp acıktan bolum yazmak ıstıyorum,adalet, medya ve ıletısım arasında kaldım sızce hangısını yazmalıym???

   Yanıtla

  • emel Kayıtlı Üye Yorum: 2
   ben grafik mezunuyum ve ilk yerleştirmede olmadı ek tercih yaptım oda olmadı açıktan devam etmek istiyorum ek tercihleri yaparken açıktan tercih yapmadım direk açıktan oluyomuş dıye duydum ve yapmadım.ama şimdi bu sene açıktan okuma şansım varmı kayıt olabılırmıyım cevaplarsanız çok sevinicem :(

   Yanıtla

  • kardelen_tk
   fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümü 1. sınıf vizede kaçıncı üniteye kadar sorumluyuz?

   Yanıtla

  • arzu
   ben birşey soracaktım,rahatsız etmezsem.ben işletme mezunuyum.şimdi ikinci üniversite olarak edebiyat okuyabilir miyim?sınava girmem gerekiyor mu yani?mezunlar da ikinci üniversiteden yararlanabiliyor mu?şimdiden çok çok teşekkür ederim.

   Yanıtla

  • zafer
   slm arkadaşlar ben açık ögretime yeni kayıt oldum genel kültür olarak derslerden hangisi kolay bilen varsa söyleyebilirmi_?

   Yanıtla

  • güneş
   Türk Dili ve Edebiyatı, (Açıköğretim Fakültesi)kodunu bulamdım yardmc olrmsnz:(((((((((:=(( arkadslar

   Yanıtla

  • güneş
   Türk Dili ve Edebiyatı, (Açıköğretim Fakültesi) kodu neyyy ya bulamdm yardmcı olrmsnz

   Yanıtla

  • emre
   uluslar arası ilişkiler bölümüne dair duşuncelşeriniz ve bölümü bitiren insanın siyasette görev alımı nasıl görev derken siyatte kolay görev alabiliyormu bölümü bitirdigimiz zaman

   Yanıtla

  • unique
   selam bi sorum olucak ben uluslararası ilişkiler okuyorum 2.sınıfa gectım murat yayınlarının bu bolum 2. sınıf kıtabını bulamadım nereye baktıysam hep su an 1. sınıfın war. acaba henuz kıtaplar hazırlanmadımı yoksa ne yapmam gerekıyo yardmcı olurmsnz ?

   Yanıtla

  • Birtan
   @ yiğit demirtaş: Sosyoloji diyebilirim

   Yanıtla

  • Birtan
   @ Hilal: Güzel de İstanbul Üniversitesi ile AÖF bölümünü aynı derecede eğitimiş gibi düşünmen yanlış, isim çok şey fark ettiriyor. Bu bölümleri okuyorsan eğer 4 yıllık bölümler sana kariyer açısından hiç bir şey kazandıramaz. Öte AÖf öğrencilerinin işi de kolay değil, devlet üniversitelerinde doktora yapabilmek için yüksek puan almak şart..

   Yanıtla

  • kamil turhan
   ben 4 yıllık üniv.mezunuyum.tekrar öss ye girmeden açık öğretimden herhangi bir bölüm okuyabilirmiyim.bir de dış ticaret bölümüyle ilgili bilgi verirsenin sevinirim.teşekkür ederim.

   Yanıtla

  • NLY
   AÖF 2 YILLIK HALKLA İLİŞKİLER VE 4 YILLIK İŞLETME MEZUNUYUM.AÖF BİR BÖLÜME ÜNİVERSİTE SINAVINA GİRMEDEN SINAVSIZ GEÇİŞ YAPABİLİRMİYİM.

   Yanıtla

  • goccia
   2 yıllık kültürel miras ve turizm bölümünü bitirdikten sonra kpds sınavını geçip rehberlik yapma şansımız var mı*??

   Yanıtla

  • murat
   @ admin: meraba admin ben murat izmirden açık öğretime kayıt olcam nasıl olmam gerektiğini tam bilimiorum yaşım ise 17 bu konuda bilgilendirirmisin beni bide puanımı tam olarak bilmiorum ama 155 veya 165 arasındaydı galiba bu punla hangi bölüme girebilirim veya hangisini tercih edersin bu konudada bilgilendirirsen sevinirim acaba mesajını msn adresime atarmısın çok sık giremiorum da bu siteye msn adresime atarsan sevinirim crazy_fenerli_1905@hotmail.com yardımcı olursan sevinirim. . .

   Yanıtla

  • murat
   arkadaşlar puanımı tam olarak bilmiorum ama 155 le 165 in arsı ydı acaba bu puanla hangibölümü seçebilirim ve ya hangisini tercih edersiniz acaba yardımcı olurmusunuz

   Yanıtla

  • elçin
   mrhba..ben düz lise sözel bölümü çıkışlıyım ve okul öncesi öğretmenlık okumak istıyorum acık ögretımden okuyabilirmiyim acaba sözel cıkışlı olmam sorun yaratırmı lütfen bana acılen cvp verırmısın

   Yanıtla

  • burcu
   mrhabaa ben bu sene ticrt meslek lisesi bitirdimmm özel üniversiteye yerleştim ama gitmedem açıköğretim halkla ilişkiler bölümüne kayıt yaptırblrmymm ltfn yrdmcı olun

   Yanıtla

  • yakamoz
   @ ESRA: Öncelikle hayırlı uğurlu olsun kardeşim bende geçen sene yerleştşm soyoloji bölümüne üniverstede bizim derslerden sadece İktisada giriş dersleri verildiğini biliyorum .Bu sene ne olur bilemem AQçıköğretim bürosuna telefonla danışırsan daha net bir cevap alırsın sanırım.Selametle...

   Yanıtla

  • songül
   merhaba ben aöf sağlık kurumları işletmeciliği 2.sınıf öğrencisiyim..bu bölümü 4 yıllığa tamamlamak istiyorum ..sınavsız olarak hangi bölümlere geçme imkanın var acaba?bu konuda bilgi verirseniz çok sevinirim..iyi günler..

   Yanıtla

  • güzin
   merhaba.4senelık aöf grmek ıcın gereken sartlar nelerdır bı bbılgınız warmı

   Yanıtla

  • kadir
   ii gnler arkadaslar ben anadolu üni örgün iktisat ikinci oretm brnci snf orencsym ve ikinci uni imkanı eşliinde uluslararası ilişkler bolumune kayt yaptrmayı dsnyorm ders verilecek mi yoksa yalnz ktaplara mı calıscaz brde bolum terchm doru mu bana avantaj sağlar mı deilse hangi bolumu terch etmelym teskrler

   Yanıtla

  • gözde
   yaa ben duyunca çok sewindimm bi nebzee çıkışş gibi oldu bana bende şöyle birşey duydum 2 yıl yada 1 yıl boyunca dışardan okuyon sonra üniye geçiş yapılıyomuş normal üniwersite okuyomuş gibi doğrumu bilgilerinize şimdiden teşekkürler.

   Yanıtla

  • elif
   @ gül: hayr canım yazmıyo açık öğretim die normal üniwersite okuynların diploması gibi

   Yanıtla

  • melis
   ya arkdaşlarr ben sosyoloji veyaa felsefe yazıcam kac puan gerklii:(((((((((((((((((

   Yanıtla

  • elbi
   ben 2 yıllık işletme mezunuyum kafkas ünv tesinden şimdi devam etmek istiyorum 3 ten ne zaman kayıt yapmam gerekli birde harcı ne kadar olacak birde iktisattan devam edebilirmiyim 3 e inşaallah kayıt zamanı geçmemiştir bişey daha 2 yıldır mezunum devam etme hakkım varmı lütfen cvplayın tşk

   Yanıtla

  • ecrin
   slm arkadaslar kayıtlar basladı ben medya iletişimi kazandım fakat suan kayıt yaptırmasam ek yerlestırmede edebıyata gecebılırmıyım cunku son anda yanlıs tercıh yaptım sımdı pısmanın yardımcı olurmusunuz

   Yanıtla

  • berfin
   merhaba ben şunu öğrenmek istiyorum.ben aöf türk dili ve edbiyatı öğrencisiyim.ve bu sene 2. sınıfa gectim.acaba bu bölümden işletme gibi bölümlere geciş yapabilirmiyim.

   Yanıtla

  • ozlem
   @ gül: dıplomada yazmıyacakmış normal unıverste mezunu sayılacakmısız.fark olmuyacakmış

   Yanıtla

  • esra
   merhabalar, Psikoloji bölümü açılacak mı? Bilgisi olan var mı? Teşekkürler

   Yanıtla

  • berfin yılmaz
   arkadaşlar açık öğretimden okumanın zor olduğunu söylüyr çoğu kişi söyledikleri kadar var mı bilgi verirmsnz

   Yanıtla

  • yasemin
   2 yıl dışardan bitirdi.DGS ile 4 yıla tamamladım lys ve lgs ye girmeden başka bir 4 yıllık bölüm okuyabilirmiyım

   Yanıtla

  • büşra
   @ gul: merhaba ben önlisans tekstil mezunuyum.bu yıl açıköğretim 3 sınıfına kayıt yaptıracam.bize açık olan bölümlerde iktisat ve işletme var.edebiyatı çok istiyorum seçme hakkımız varmı gerçekten tşk.

   Yanıtla

  • halil
   @ gül: yazmaz....

   Yanıtla

  • Gülay
   ben 2 yılık organik tarım mezunuyum öss'ye girmeden açık öğretimden edebiyat öğretmeni bölümüne kayıt yaptıra bilirmiyim

   Yanıtla

  • nurcan
   yhaa arkadaslar ben sızden bı bılgı almak ıstıorum ben grafıkerlık uzerıne kendımı gelıstırdım ama acık ogretımde sanırım bu bolum yhok dıye duydum dogrumu ?

   Yanıtla

  • yalçın
   merhaba ben bu sene trakya unv. harita kadastro bölümünü kazandım kayıt yaptırmadım ek kontenjandan aöf yazma şansım varmı teşekkür ederim

   Yanıtla

  • ecem
   açık öğertimde sıtaj görülüyor mu?

   Yanıtla

  • ASLI
   ya açık öğratimde çocuk gelişimi yok mu ?varsa okul numarasını yazar mısınız:!

   Yanıtla

  • MERYEM
   MRB BEN ACIK MESLEKİ LİSEDE OKUYORUM VE ACIKÖĞRETİMDEN DEVAM ETMEK İSTYORUM LİSEDE BÖLÜMÜM GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ ACIK ÖĞRETİMDE DE BU BÖLÜME YAKIN Bİ BÖLÜM OKUMAK İSTİYORUM .HANGİ BÖLÜMÜ SEÇMELİYİM ???

   Yanıtla

  • kısmet
   slm bende açık öğretime geçmek istiyorum acaba çok zormudur yaaa

   Yanıtla

  • reyhan
   ben anadolu üniverstesi kamu yönetimi (açık öğretm) bölümüne yerleştm.kayıtda yaptıracağım. açık öğretm programı olduğum içn ek yerleştrme terch hakkım var bunu da yapacağım ve yine kontenjansız olan bankacılık ve sigortacılık bölümüne terch yapacağım byk ihtimalle çıkacak.. bunada kaydımı yaptırıp ikisini birden okuyablme şansım var mı? bilen brilernden acil cvp bekliyorum...

   Yanıtla

  • burcu
   slm ben 2007de 2 yıllık aöf halkla ilişkilerden mezun oldum..daha sonra 4yıllık diploma için iktisat okumaya kalktım ama yabancı dil mezunu olduğum içinağır geldi ve hamile kaldığım için finallerde doğumuma denk geldiği için sınavlara girmedim..şimdi tekrar kayıt yaptırmak istiyorum.ancak dondurmadım çünkü arkadaşım artık dondurmaya gerek kalmadığını söyledi ve benimde bidaha arkasını aramaya vaktim olmadı..tekrar kayıt yaptırsam yeni açılan bölümlerden faydalanabiliyor muyum? faydalanıyorsam hangilerinden? bana yardımcı olursanız çok sevinirim çünkü evde çocuk bakan boş bir ev hanımı olmak istemiyorum :D şimdiden çok teşekkür ederim..

   Yanıtla

  • betül
   merhaba.ben önlisans muhasebe mezunuyum bu sene açıköğretime devam edicem fakat ben türk dili ve edebiyatı bölümüne direk kayıt olabilirmiyim edebiyat böümü diye bişimi var ikisi ayrımı öğretmenlik mümkünmü sonrasında veya sadece iktisat ve iletme fakültelerinde iletme yada iktisat mı okuyabiliyorum ben başka bölüm istiyourum ama hakkım varmı net bilgiyi nerden alabilirmm acilllll..tşklerr

   Yanıtla

  • fatih
   mrblar.ben 2006 da uzaktan ögretim bilgisayar programcılıgını kazandım ve bu sene ocak ayında bitti.ackögretimden 3 . okuma sansım varmı ve okuma sansım varsa bölümüme göre bilgisayar alanında hangi bölümler vardır?

   Yanıtla

  • mona
   türk dili ve edb kaldırıldığı söylenmişti.Doğrumu acaba

   Yanıtla

  • hatice
   slm ben ilk tercihlerde yerleştim ama kayıt yapmadım ek yerleştirmelerde açıköğretm adalet yazabiliyormuyum

   Yanıtla

  • nilay
   arkdslar ben ilk sınavda 2 yıllık bi bölüm kazandım ama gitmiycem kadrosuz aö bölümüne kayıt yaptırıcam yaapbilirim dimi bide türk dili edebiyat kayıt olabilrmiyim bide zamnları ne zamn oluyo bunlarınn bana bi cewap lütfen

   Yanıtla

  • Hilal
   @ gulcan: sınavsız ıkıncı universite tarıhlerını soruyosan, * İnternet Başvuru Tarihi: 25 Ekim 2010 – 26 Kasım 2010 * AÖF Bürosundan Kayıt Tarihi: 25 Ekim 2010 – 23 Kasım 2010 * AÖF Bürosundan Mazeretli Kayıt Tarihi: 24 – 25 – 26 Kasım 2010 gec kalmadın merak etme:) ben de radyo televizyon yada medya ve iletişim okumayı düşünüyorm. ama hala kararsızım hngisi dha cok işime yarar acaba fikri olan varsa yazsn ltfn.

   Yanıtla

  • gulcan Kayıtlı Üye Yorum: 2
   ben örgün eğitim programında türk dili ve edebiyatı bölümünü okuyorum.3.sınıfa geçtim.bu yılda lys ye girdim.aynı zamanda açık öğretim fakültesinden önlisans programı olan radyo ve televizyopn programcılığını okumayı düşünüyorum.tercih yapmak için geç mi kaldım? bu konuyla ilgili bir ilde başvurduğum açık öğretim bürosu tam olarak bilgilendiremedi beni.harç durumalrını da tam olarak bilmiyorum.yan dal olarak mı geçecek okuduğum program.? bu konuda beni bilgilendirirseniz sevinirim

   Yanıtla

  • Hilal
   Merhaba. Ben İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde okuyorm. Bu yıl 3.sınıfa geçtm. Açıktan bir çok yeni bölüm açıldı. Örgün öğretim sansı olamayanlar ıcın bişey dyemem ama ben bu bölümü bu okulu kazanmak için çok uğraştım. Şmdi benım uğraştıgımın yarısı kadar uğraşmayanlar benımle aynı bölümü okuma şansı kazandılar. Mezun olunca hepimiz 4yıllık sosyoloji diploması alıcaz. Ben bunu haksızlık olarak görüyorum ve çok karşı çıktım. Sosyoloji gibi, edebiyat gbi, felsefe gbi bölümler açıktan okunamaz.bizlerin inek gbi çalışıp girdiğimz bölümlere ve sınavlarda akıttıgımz terlere yazık. madem öyle ben de bu sene açık öğretime başvuruyorum önce iki yıllık bir bölüm okuyup sonra dikey geçişle işletmeyi bitirip 3 diploma almaya karar verdim. sistem bunu gerektiriyorsa eğer..

   Yanıtla

  • uğur
   slm ben 2yıllık dış ticaret mezunuyum dgsden hiç bi yer gelmedi ygs ye girmiştim a.ö uluslararası ilişkiler geldi kayıt olsam 3.sınıftan başlayabilirmiyim? cevabın için şimdiden teşekkür ederim iyi bayramlar

   Yanıtla

  • ibrahim
   @ gülden:ewet aynı anda iki üniversite okuyabilirsin ama bu senin için maddi ve manevi zor olabilir

   Yanıtla

  • deniz
   4 yıllık kamu yönetimi bölümünü bitirdim..tetrar devam etmek için sosyoloji veya felsefe bölümüne kayıt yaptırabiliyormuyum acaba?

   Yanıtla

  • alise
   herkes uzaktan okuyup öğretmenlik peşinde formasyonla bitmiyo iş kusura bakmayın ben öğretmenim ve 4 yıl canımız çıktı sadece teorik değil yüz yüze uygulamalı eğitim şart zaten eğitim fakülteleri ne için var.formasyon al hadi öğretmen ol o zaman doktorda olalım avukatta olalım mühendiste niye sadece öğretmenlik.hani hiç bişey olamıyorsan öğretmen bari ol der gibi kimse alınmasın ama kızıyorum.

   Yanıtla

  • alise
   zaten edebiyat öğretmenliği diye bölüm yok sadece edebiyat var..

   Yanıtla

  • benn
   2 yıllık elektrik mezunu olanlar 3.sınıftan aöf hangi bölüme devam edebilir dört yıla tammlama durumu olabilirmi sınava girmeden devam edebileceği bi bölüm 3 yıl önce mezun oldu lütfen acil cevap verirmisiniz

   Yanıtla

  • merve
   arkadaşalr yabancı dilde 4 yıllık yazıyodu ama bilgi yok açılımını yaparmısınız ve ayrıca taban ve taban puanları nelerdır ben dil bölümü mevzunuyum_? acele cwp gelırse çok evınırım saygılar

   Yanıtla

  • yıldız d
   sevgili arkadaşlar cevap alabilme ümidiyle soruyorum 1993 de önlisans örgün eğitim bitirdim şu an lisans tamamlamaya devam ediyorum uzaktan eğitim.sınavsız sosyolojiye kayıt yaptırabilirmiyim tekrar sınava girmelimiyim mezun olur formasyon alırsam şu an 657 devlet memuruyum kurumlararası geçiş imkanım varmı sağlık bakanlığından milli eğitime geçebilecekmiyim aöf mezumlarına formasyonda zorluk çıkarıyorlar mı teşekkürler

   Yanıtla

  • ahmet
   selam admin ben geçen sene türk dili ve edebiyatı yazdım sadece 1. sınava girdim ondan hiçbir sınavına girmedim ve kaldım bütlere girmeyi düşünmüyorum ben bu sene ygs yi girdim tekrar şimdi ben iki yıllık başka bi açık öğretim bölümü tercih edebiliyormuyum şimdiden teşekkürler.

   Yanıtla

  • arin
   Ben mimari dekoratif sanatlar ögrencısıyım son senem seneye tekrardan sınava gırıp aöf den okul öncesı ögretmenliğini yazmayı düşünüyorum acaba geçiş yapma şansım varmı ayrıca çocuk gelsıımı meslek lısesı mezunuyum lıse mezunuyetımın etkısı olurmu acaba aöf okul önc ögretmenlıgıne...? ve bu bölüme geçiş yapamassam eger hangı bölümlere geçiş yapabılırım altını çiziyorum geçiş dedım geçiş oldugu takdırde türk dılı tarıh ıngılızce temel bılgı tek vsvsv muhaf olacagım soylendı dogrumudur yada geçiş yapmassamda dırek aldıgım puanla gırsem yıne 3 sınıftanmı okucam hangı bölümu okucaksam .... ben bu yenı acılan bölumlerın kpss ile atama durumlarınıda ogrenmek ıstıyorum mesela sosyal hızmetlerı ya<dık atanma durumum nedır ıhtıyac varmıdır yokmudur yanı ben bır ısletme yımı okusam ıkıncı unıversıte olarak daha cdabuk atanırım yoksa sosyal hızmetlerımı okusam daha cabuk atanırım ARKADASLAR BILGISİ OLAN VARSA LÜTFEN CEVAP VERSIN TEŞEKKÜREDERIM SIMDIDEN....

   Yanıtla

  • elif_drn
   ben açıköğretim işletme bölümünü bitirdim.yeni bölümler açıldıgı için aklım türk dili edebiyatında kaldı.acaba bir tane daha açıköğretim bölümü okuyabiliyormuyum??

   Yanıtla

  • ESRA
   ya ben bu sene sosyoloji bölümüne kayıt yaptıracam allahın izniyla kayıt yaptırırsak biz eskişehir ünv baglı oluyoruz baglı oluyorsak gidim orda okuma şansımız var mı lütfen net cvp bekliyorum

   Yanıtla

  • EMİN
   ya sosyoloji aömak istiem

   Yanıtla

  • esmaa
   mine.hala cvp bulamadıysan ben kaldırılmadı diye biliyorum arladasıma hocaları hala tercih yap diyorlarmıs cünkü.gazi üni. nin hocaları

   Yanıtla

  • esmaa
   selam ben celal bayar ünide işletme okuyorum.bu yıl bırakıp acık ögretimden devam etmek istiyorum acaba 2nci snıftanmı devam ederim direk.birde bu sene sınava girmedim.sınava girmedende üni okuyalar tercih yapabilir diyorlar acıkögretim icin doğrumudur

   Yanıtla

  • yasmin
   slm.ben bu sene bana 4 yıllık iktisat geldi ben burda pek okumak istemiyom.acaba bi 4 yıılk açıkögretim prog. yerleşebilirmiyim.bilgi veririseniz sevinir.özellikle türk dili edebiyat yada uluslararası ilişkiler düşünüyom beni bilgilendirirseniz sevinirm

   Yanıtla

  • saadet
   @ gul: slm ben bu sene aöf adalet bölümününe gidecegım ama eskişehirde okumayı istiyorum dersleri varmı orda yardımcı olurmusun?

   Yanıtla

  • almash
   slm ben açık ogretme kayt yaptrmak istyorum ve kaytlar nezaman başlyor ve 4 yıllık universite bittrdm bu sene acaba drek sinavsz kayt yapdrma şansm varmi?

   Yanıtla

  • çiğdem
   selam arkadaşlar ben lisans öğrencisiyim ama aynı zamanda açıköğretimdede okumak istiyorum ..açıköğretim harcları ortalama ne kadar oluyo kitap parası harca dahilmi?

   Yanıtla

  • rıza
   ben sağlık kurumları işletmeciliği önlisan okuyorum okul bittiğinde açıktan 4 yıllığa çıkara biliyormuyum.........

   Yanıtla

  • sofist
   arkadaşlar eskişehirde açıköğretim felsefe dersleri weriliyormu acil cwp lütfen..

   Yanıtla

  • didem
   merhaba ben bu sene acık ogretım fakultesı Lojıstık bolumunde okucam fakat bu kayıt klavuzunu bız nerdne tehmın edıcez ve lojıstık 2 yıllık bır bolummu ?

   Yanıtla

  • ayşin
   mrb arkadaşlar ben açıköğretim sosyal hizmetleri kazandm fakat 2 yıllıkmı yoksa 4 yıllıkmı hiç bi bilgim yok cvp verirseniz sevinirim...

   Yanıtla

  • asse
   Merhabalar ! Ben myo mezunuyum. Açıköğretimde yeni açılan sosyoloji bölümü için öss ye girmek ve barajı geçmiş olmak şart mı? Ben bu sene öss ye girmedim. Ne zaman bu bölüme başvurabiliyoruz? Cevaplar için şimdiden teşekkürler ..

   Yanıtla

  • Fatma
   merhbalar,açıköğretimde büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölümünde hangi dersler va ve ben ikamet ettiğim şehir dışında başka bi şehirde kayıt olabilir miyim ve nasıl? sanırım burs ve kredi verilmiyo..

   Yanıtla

  • natlus68
   mrblar duydum ki aöf de edebiyat kontenjansz olmuş doğruluğu yanlşlğnı nedir birde edebiyat bölümünü okuyanlar eskişehr ünv de ders görebiliyormu.?

   Yanıtla

  • gamze sultan
   Merhabalar her şeyi yazdım ama bir rehber hocasına gösteremedim bu nedenle kılavuz dahi alamayıp tercih yapamadım. İkinci bir tercih hakkı var mı? Evliyim ve yeni mezunum. Uzaktan eğitimde bana hangi bölüm denk gelir? Mesela sosyoloji olur mu ya da seneye tekrar mı denemem gerek keşke okul öncesi okusam ama düz lise çıkışlıyım lütfen yardım edin edebiyat istemiyorum. 4 yıllık bir bölümüm kazanmam gerek! Yardımınıza ihtiyacım var bu arada bu ay herkese bereket rahmet getirsin.

   Yanıtla

  • gamze sultan

   ygs 1puan 189.598 başarı sıram 0810711 ALANİÇİ(sayısal) başarı sırası ygs 2puan 175.447 başarı.......0907380 ygs 1den:244.554 0601092 ygs 3puan 219.168 .............0978920 ygs 4den:267.277 0739954 ygs 4puan 209.490..............0973493 !!ygs 5den:279.999 0698918 ygs 5puan 222.978 .............0909880 ygs 6dan:268.343 0670661 ygs 6puan 211.322..............0870495 MERHABALAR HERŞEYİ YAZDIM ALANDIŞI AMA BİR REHBER HOCASINA GÖSTEREMEDİM YGS1 233.563 BAŞARI SIRA:0743297 BUNEDENLE KLAVUZ DAHİ ALAMAYIP TERC YGS2 219.412 0816037 CİH YAPAMADIM.İKİNCİ BİR TERCİH HAK YGS3 265.394 0923920 KI VAR MI.EVLİYİM VE YENİ MEZUNUM.UZ YGS4 255.720 0916904 AKTAN EĞİTİMDE BANA HANGİ BÖLÜM DENK YGS5 268.595 0850232 GELİR MSELA SOSYOLOJİ OLUR MU YADA YGS6 256.939 0806513 SENEYE TEKRAR MI DENEMEM GEREK KEŞKE OKUL ÖNCESİ OKUSAM AMA DÜZ LİSE ÇIKIŞLIYIM LÜTFEN YARDIM EDİN EDEBİYAT İSTEMİYORUM.4YILLIK BİR BÖLÜMÜM KAZANMAM GEREK !!!YARDIMINIZA İHTİYACIM VAR BU ARADA BU AY HERKESE BEREKET RAHMET GETİRSİN..

   ALANİÇİ(sayısal) başarı sırası ygs 1den:244.554 0601092 ygs 4den:267.277 0739954 !!ygs 5den:279.999 0698918 ygs 6dan:268.343 0670661 ALANDIŞI YGS1 233.563 BAŞARI SIRA: YGS2 219.412 0816037 YGS3 265.394 0923920 YGS4 255.720 0916904 YGS5 268.595 0850232 YGS6 256.939 0806513

   Yanıtla

  • hikaye
   Osmanlıca ve Eski Türk Edebiyatı için üniversitelerde eğitim var. Bence araştırınız..

   Yanıtla

  • canan
   cevabınızı ımeilime gönderirseniz çok sevinirim mutlaka cevap yazmanızı rica ediyorum

   Yanıtla

  • canan
   slm ben bu yıl üniversiteyi kazandım tercihimde AÖF nin adalet bölümü olarak yaptım inşallah kazanacağım. sormak istediğim sınava girerken başka bir ildeydim orada kazandım tercihimide internetten yaptım. yalnız o ilden şimdi taşındım adres değişikliğini internetten yapamıyorum bana gelen belgelerin ulaşması için ne yapmam gerekiyor teşekkür ederim

   Yanıtla

  • leylaa
   bn yeni lise mezunuyumm.aöf kayıt yaptrmak istiyormm sadce ygs ye grdmm hepndenn 140 barajını geçtim ama puanımm çoq yüksek diil.aöf tercihlerini tarihi geçtimi hala yaptrabilirmiyim we hangi bölümü okuyabilirm türk dili we edebiyat istiyorm puanım yeter mi bilen birinden bi cwp bekliyorum lütfen.......

   Yanıtla

  • arzu
   ya ben 1993 doğumluyum tüm yorumları okudum ama emin olmak için bende bi soru sorcam lütfen bana da yardımcı olun ben şimdi diyelimki açıköğretim okucam da baraj puan kaç almam gerekiyo türk dili ve edbiyat bölümü için.vede ben bu yıl gircem sınavlara bölüm kalkarmı yada bana da vurabilir mi

   Yanıtla

  • Deniz Güneş
   MErhabalar benim bir sorum olucaktı 2 yıllık dış ticaret okuduğumda diplomamda açıköğretim fakultesi yazıcak mı??

   Yanıtla

  • tek sans
   ben e.meslek mezunuyum vede 13 sene araverdiğim halde tek sans dedim dene dim 312 almışım ygs den 2 çocuk var örgüne gidemem ama okul öncesi öğretmenliğini çok çok istiyorum oda çocuk gelişimi okumuşlara geçerliymiş öylemi bu puan kendime güvenimi geri kazandırdı. ama klavuzda boğuldum ii bi fikir istiyorum evde dersanesiz yürüte bile ceğim bölümler türkçe ve matematik seviyorum bugün son tercihler sesimi duyan cvp lütfen

   Yanıtla

  • mine
   SLM BENDE Bİ AÖF MAGDURUYUM ACABA BİDE BENİM SORUMA CEVAP ALABİLİRMİYİM 2010 DA T.D BÖLÜMÜNÜN KALDIRLDIGINI DUYDUMDA ACABA DOGRUMU Tekrar aynı soru belki bir bilen olur.....

   Yanıtla

  • efeimge
   merhabalar ben daha önce üniversite bitirdim şimdi ise açıköğretim okul öncesi öğretmenliği okumak istiyorum fakat meslek liselerinin ilgili bölümlerinden değil de düz lise çıkışlıyım bu bölümü okuyabilmem için illa lisede çocuk gelişiminden mi mezun olmam gerekiyordu yoksa düz lise çıkışlı biri olarakta bu bölümü tercih edebilirmiyim konu hakkında hiç bir bilgim yok aydınlatırsanız çok sevineceğim şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar...

   Yanıtla

  • mine
   SLM BENDE Bİ AÖF MAGDURUYUM ACABA BİDE BENİM SORUMA CEVAP ALABİLİRMİYİM 2010 DA T.D BÖLÜMÜNÜN KALDIRLDIGINI DUYDUMDA ACABA DOGRUMU

   Yanıtla

  • Erkan
   Arkadaşlar 4 yıllık açıköğretim fakültesi işletme istiyorum fakat bu verdikleri tercih klavuzunda göremedim.Lütfen biri yardımcı olabilirmi?

   Yanıtla

  • TUBA
   açıkögretim 4 yıllık uluslarası ilişkiler diye bir bölüm varmı yoksa kalktımı kılavuzlarda bu bölümü göremiyorum ama bütün sitelerde bu bölüm var 2 yıllık dış ticaret mezunuyum tekrar sınava girdim ve uluslarası ilişkiler okumak istiyorum ama bir türlü kılavuzda bulamıyorum yardımcı olursanız sevinirim :)

   Yanıtla

  • ismail dığrak
   Açık öğretim bölümlerinde yabancı dil olmayan bölümler varsa bana bildirmenizi önemle rica ederim.

   Yanıtla

  • ömer
   uluslararası ilişkiler nasil bir bölüm önerir misiniz ? tşkrler.

   Yanıtla

  • dogan
   Bu 4yıllık işletme bölümü ile 2 yıllık işletme yönetimi bölümü birbirinden farklı bölümler mi ???

   Yanıtla

  • mehtap
   @ nurşen babrak bu bölüme sınırsız öğrenci alınmazz çünkü ilk açıldığı dönemde kontenjan yoktu onun için puan önemli değildi bu sene kaç puanla bu bölüme girilirr bilinmez bu sene öğrenilir ama yüksek olmasıı gerekir keza neden bu bölüme kontenjan konulsuun türk dili edebiyatı bölümüne toplamda 10 000 kişi alınacak ve açıköğretim bölümlerinde ilk defa kontenjan sözkonusu bende bu bölümü istiorum 310 aldımm iinş oluurr tabi seninde

   Yanıtla

  • hatice
   yha arkadaslar bnmde sorum olcak bn imam hatip mezunuyum edebiyatı cok seviyorum ama ilerde başım açık öğretmenlik yapmak istemyorum bu yüzdn ilahiyatı seçicem 2 yıl okuduktan sonra 4e geçiş yapıcam bitirdkten sonra türk dili gbi öğretmenlik yapma şansım varmı formasyon eğitimi veriyolar mı bilgi verirseniz çok sevinicem teşekkrler...

   Yanıtla

  • yiğit demirtaş
   Merhaba arkadaşlar, ben örgün eğitimden tarih okumayı planlıyorum ; bunun yanı sıra açık öğretimden felsefe yada sosyoloji arasında bir seçim yapıp, bu bölümlerden birtanesini de bitirmek istiyroum sizce hangisi daha iyi gider tarih le birlikte. şimdiden teşekkür ederim.

   Yanıtla

  • bünyamin
   selam arkadaşlar 2010 adalet önlisans yazmak istiyorum ygs 3 puanım 255 yazsam gelirmi acaba bilen varsa bana yardımcı olsun lütfen

   Yanıtla

  • zeki
   @ gül: hayır yazmıyo hepsinde eskişehir üniv. yazıyo

   Yanıtla

  • nurşen babrak
   slm bu yıl türk dili ve edebiyatı bölümü sınırsız öğrenci alıyormu alıyorsa 180 barajını geçtim tercih yaparsam gelirmi lütfen cevap

   Yanıtla

  • mehmet
   bıde uluslar arası yazmayı dusunuyorum bıtrdığım bana ne gıbı yararı olur bu bolumun

   Yanıtla

  • mehmet
   acıl cwp atan olursa sewınırım tşkler

   Yanıtla

  • mehmet
   ben adanada ıkamet edıyorum aö yazacam 4 yıllkı fakat muğlada yasıyorum buradan sınavlara nasıl gırebılırım.... bı soru daha sımdı bı tercıh yaptım dıyelım sora o tercıhı değıstırebılırmıyım

   Yanıtla

  • ibrahim
   açıköğretimin normal üniversitelerden farkı yok dimi

   Yanıtla

  • kübra
   mrb ben menkul kıymetler ve sermaye piyasaları okumak istiyorum ama daha sonrasında 4 yıllığa geçiş imkanı varmı acaba varsa hangi bölüm cevaplarsanız sevinirim şimdiden teşekkürler...

   Yanıtla

  • selmani
   merhaba ben iki bölüm arasında kaldım felsefe ve sosyoloji acaba hangisi daha iyi daha kolay ve ilerisinde iş imkanı daha çok.çevaplarsanaız sevininir.teşekkür ederim

   Yanıtla

  • elif
   merhabalar acaba türk dili ve eebiyatı bölümü kalktımı ? bilgisi olnalar yazsın lütfen

   Yanıtla

  • SELİN
   slm arkadaşlar. ben aöf işletme 2. sınıf öğrenciyim. bu sene ön lisans diploması alıp uluslararası ilişkilere geçme olasılığım var mı ?

   Yanıtla

  • şükran
   arkadaşlar 2010 da yine türk dili ve edbiyatı bölümü var mı

   Yanıtla

  • burak
   mrb. ben aöf muhasebe okumak istiyorum kısa bir bilgi verebilirmisiniz

   Yanıtla

  • gonul celen
   hayır yazmaz onlısansta aöf yazıyor lısansta yok

   Yanıtla

  • ARZUM
   kılvuzda açıköğretim programları bulamadım.çocuk gelişimi mezunuyum 351 puan aldım ..acaba açıköğretim çocuk gelişimi ne girebilir miyim ? yardımcı olacak var mı? lütfen............

   Yanıtla

  • Gulsum
   merhabalar,ben iki yıllık bilgisayar programcılıgı mezunuyum... aynı zamanda bu sene öss ye gırdım ve farklı bır bölum olrak açıkk ögretımden bölum secmek istıyorum.sormak ıstedıgım su,hem iki yılımı 4 yıla tamamlayan,hemde öss puanımla 4 yıllık bır açıkögretımı aynı anda okumam mumkun mudur?

   Yanıtla

  • sevinc
   arkadaslar bn bu sene 445 puan aldım pdr yazacaqm extradan acık ögretim yazabiliyor muyum. yazabiliyorsam nasıl olcak. ikisi bir arada zor olur mu? cvplayablecek war mı ?

   Yanıtla

  • alper şengül
   @ Eda: uluslararası ilişkiler cok güzel bölüm ama dersleri cok zor siyasete dayalı hep ben 2.sınıfa gectim bu sene derslere eskişehirde giriyorum dersanede.dersanenin cok etkisi oluyor.7 dersden sadece matematiğim kaldı altdan.bide ing gerekiyor mezun olduktan sonra .eger yoksa ing hiç okuma bu bölümü daha iyi.bende başka bölümlere bakıyorum geçiş için cunku bendede ing yok...:)

   Yanıtla

  • alper şengül
   mrh arkadaşlar ben bu sene ululararası ilişkileri yazdım ve sadece altadan matematigim kaldı acaba 2.sınıfta başka bir bölüme geçiş yapabilirmiyim birde o bölümler hangileri cvplarsanız cok sevinirim.cünkü uluslararası bölümünde ingilizce şart buda beni başla bölümlere yöneltiyor...

   Yanıtla

  • seda
   meraba acıkogretım kayıtları 16 ağustosta mı başlıyor?

   Yanıtla

  • Eda
   Arkadaşlar rahatsız ediyorum kusra bakmayın ben bu yıl açık öğretime kaydolacağım ama benim bir seçim yapmam lazım ben işletme , iktisat ve uluslararası ilşkiler arasında bir ikilemde kaldım bu bölümlerde okuyan yada bitirmiş olan arkadaşlar sizce hangi bölüm daha kolay yardımcı olabilirmisiniz ?

   Yanıtla

  • hatice
   merhaba ben iki yıllık halkla ilişkiler okuyorum.dört yıla tamamlamak istiyorum.açıköğretimden dört yıllığının açılma olasılığı yok mu? yoksa hangi bölümden devam etmemiz gerek? teşekkürler...

   Yanıtla

  • sevil
   mrb .ben 2.ogretım ogrencısıyım 4 yılık .acık ogrenımden lısans yada onlısans programlarına basvurabılırmıyım???*?

   Yanıtla

  • ersin
   slmunaykum editör ben suan uludag üniversitesi yerel yönetimler bölünün ü okumakatayım bu sene 1. sınıf bitti seneye okul bittiginde açık ögretim kamu yönetimi bölümünden 3. sınıftan devam edebilirmiyim cvplarsanız sevinirim:?

   Yanıtla

  • sanem
   hayir yazmiyo sadece anadolu fakültesi diye yaziyor.@ gül:

   Yanıtla

  • tugce
   bn b sene acıkogretım yazmak ıstıyorum barajları fazlasıyla gectım fakat 350 alırım en fazla gıremıyorum bır yere ben tercıhlerımde acıkogretım yazsam tutturma ıhtımalı kesın mı gırebılırmıyım yanı we dıger unı mezunlarından farkım ne olur cwplarsanız sewınırım

   Yanıtla

  • fatih
   ben 2 yıllık radyo ve tv yayımcılığından mezun oldum. açıköğretim den sadece işletme ve iktisat bölümlerinden devam edbieceğim söylendi. acaba radyo tv den devam etme imkanım yok mudur.

   Yanıtla

  • esra
   ii geceler aöf de bu yıl edebiyat bölümü kapatıldı diye duydum bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz?

   Yanıtla

  • ayhan
   ben aof harclarının kaldırılıp insanca okuyabilmek istiyoruz sayın bakanımız nimet çubukçudan bu harçların kaldırılmasını arz ve talep ediyoruz 460 tl bizim gibi garibanlara çok ilgilenirseniz seviniriz saygılar.

   Yanıtla

  • hale
   sözel 210 1 sınvda bu puanı aldım ben şimdi felsefe yada sosyoloji dötr yıl seçebilirmiyim kafama takıldıda bu konu bide kimya bölümünde hangi dersler var acaba...ve kaç yıllık...cevabınızdan dolayı şimdiden tşk ederim...

   Yanıtla

  • mahmut
   slm ark.ben yeni örgun öğretim önlisansdan mezun oldum.aöf de hangı bölümlere gidebilirim.

   Yanıtla

  • ELİF ÖZBY
   @ Özlem Tokgöz: senin adına sevindim özlem.inatla tekrar okumana.ben okuyamadım ama bu sene girmeye karar verdim ve istediğim bütün bölümler var.bana verilen en büyük şans bu:)

   Yanıtla

  • naz
   büte kalınınca ayrıca bır ucret verılıyormu?bilen varsa soyleyebılırmı acaba???

   Yanıtla

  • deniz
   slm. ygs 5den 163 6 dan 161 aldım eskişehir anadolu üniversitesi aö çocuk gelişimi bölümüne yada okulöncesi öğretmenliği böümüne kayıt olabilirmiyim...

   Yanıtla

  • 123
   ben aöf işletme mezunuyum.bu yıl açıköğretimin yeni açılan bölümlerine 2.üniversite olarak sınavsız başvurabilirmiyim ????bi de bu yıl türkdili edebiyatı ve felsefe bölümü kalkacak deniyor doğru mu????

   Yanıtla

  • dilek
   merhaba, açıköğretim bölümlerine baktığımda bazı sitelerde okulöncesi öğretmenliği bölümü var olarak gözüküyor güncel olarak böyle bir bölüm var mı halen emin olamadım yardımcı olabilirseniz sevinirim. iyi akşamlar..

   Yanıtla

  • melis
   mrb.2010 ygs ye girdim bu sene a.ö.f psikoloji bölümü açılacak mı?

   Yanıtla

  • tuğba
   ben sorunum 4 yıllıkmı 2 yıllıkmı karar veremdim mesele bu sene 4 yıllık türk dili edebiyat bölümğne kaydmı yaptırsam seneye bu bölümü okurken laborant veterinerlikte okuyabilirmiyim açıköğretimden

   Yanıtla

  • sedef
   felsefe bolumu 1. yıl derslerını eksık yazmıssınız turk sıyasal hayatı ve sosyal politıkada var

   Yanıtla

  • gülşen
   slm..ygs den yeterli bir puan aldım fakat birkaç bölüm arasında kararsız kaldım ama radyo televizyon programcılığını çok istiyorum.fakat bu bölümü uygulama gerektiren bir bölüm olduğundan staj.imkanı tanınıyormu ve bu bölümü bitirdikten sonra kolay iş bulma olanağımız oluyormu bu bölümü okuyan arkadaşlar varsa yardımcı olurmusunuz..bu konuda beni aydınlatırsanız çok sevinirim çok karasızım.........teşekkür..

   Yanıtla

  • kararsızZz
   merhabalar... felsefeyle edebiyat arasında ikilemdeyim.hangisinin iş olanakları daha yaygındır acaba?? bi de iş maddiyata döktüğümüzde hangisi dershanelerde felan daha çabuk ve çok para kazanır.. son olarak bu felsefecilere dershanelerde pek ihtiyaç duyulmuyomuş diye duydum acaba doğrumudur saddece okullarda mı iş bulabilirizzzzz?? ileriye baktığımızda feldfe mi daha güncel olur edebiyat mı?? cevaplar için şimdiden tşklerR.

   Yanıtla

  • recep
   ben ygs3ten:217 ygs4ten:225 aldım sözelciyim 4 yıllık ne gelir yoksa 2 yıllık en iyi bölüm??

   Yanıtla

  • özge
   slm.. ya ben halkla ilişkiler ve tanıtım sosyolojı bı de işletme yönetimi programları arasında cok kararsızım :S:S ne yapmalıyım bılmıyorum yeterlı blgıye de ulaşamadım.. yardımcı olabileceklere şimdiden teşekkürler..

   Yanıtla

  • hasan
   @ gul: mrb gül hiç bir bölüm için eskişehre gitmeye gerek yok ben de şu an maliye bölümünü okuyrum eskişehire gittim ama hiç bi fark yoktu eger buludğun ilde üniversite varsa zaten c.tesi günleri aöf dersleri verilio zaten haftada bi gün 6 ders işlenio eşehirde ise haftada 3 gün ders var fakat günde 2 saat ders vereilio aynı sey yani benden size abi tavsiyesi eskişehire gitmenize hiç gerek yok... başarıllar...

   Yanıtla

  • aslı
   mrb ben aöf uluslararası ilişkiler bölümünü okumaktayım 1. sınıftaym acaba su anda staj yapma imkanım var mı varsa nerelerdenasıl we ne zaman ?? ilginiz için şimdiden teşekkürler..

   Yanıtla

  • dilek
   edebiyat bölümü için bu sene de aynımı puan barjı geçtikten sonra yazabilecek miyizz;??

   Yanıtla

  • sinan
   bu sene edebitat olacakmı adminim

   Yanıtla

  • serpil
   @ nihal: ya gercekten böyle bişi varmı acaba... benim için cok güzel bi haber inşallah acılır bilgilendirirseniz cok sevinirim

   Yanıtla

  • caner
   iyi günler ben ön lisas bu sene bitiyor bölümüm ise elektirik bu duruma göre ben hangi bölüme geçebilirim? benim istegim bölümler elektronik haberleşme.

   Yanıtla

  • gülden gönültaş
   Selamlar,ben açıköğretim lisans programından felsefe okumayı düşünüyorum.Fakat meslek lisesi mezunuyum.Öss de ne kadar puan almam gerekiyor.Yeni sistemi bilmiyorum.Yardımcı olursanız sevinirim.

   Yanıtla

  • ilknur
   kadir yazmış:
   selam admin bir konuda yardımına ihtiyacım çok araştırdım ama bulamadım ben 2002 yılında iktisat fakültesine kayıt yaptırmıştım 2 sene sonunda maddi ve manevi durumdan kayıt yeniletmesi yapamadım ve sonucunda kayıdım silindi şimdi tekrardan bir bölüme girmek istiyorum fakat bu yeni olan ygs sistemi aklımı karıştırdı nasıl tekrardan başvurabilirim?? birde eski kayıdım silindiği için bana engel çıkartır mı?? yardımcı olursan çok sevinirim

   Yanıtla

  • ilknur
   merhaba admin ben bu sene aöf türk dili edebiyatı yapmak istiyorum ygsye girdim ve barajı geçtim açıktan tercih yapabiliyorum acaba bu sene edebiyat bölümü kalktımı ya nolur cevap yaz çok istiyorum bu bölümü varmı yokmu

   Yanıtla

  • NUR
   mrb ben bu yıl lise'den mezun oluyorum açıköğretim okumayı düşünüyorum ama bana uygun bölümleri bulamadım. Ticaret Meslek Lisesinde okuyorum ve Muhasebe Finansman bölümündeyim. Bana uygun bölümler hakkında bilgi verirmisiniz? Çok kararsızım lütfen yardımcı olun :(

   Yanıtla

  • ferhat
   ben bilgisayar bölümünü bu yıl bitirdim. 2 yıllık açıköğretim okumak istiyorum.bu iki yıllık bittikten sonra başka bir bölüme geçiş

   Yanıtla

  • nihal
   4 yıllık açıköğretim de bu yıl ziraat fakültesi olucak deniliyo warmı böle bişey gercekden merak ediyorum...ona göre tercih yapıcam net bisey solermısınız?

   Yanıtla

  • gülden
   mrb arkadaşlar ben meslek lisesi mezunu oluyorum bu sene ygsden 180 puan aldım açıköğretim 4 yıllığa yazılmak istiyorum ygs puanıyla kayıt olunabiliyormu yani illa lys ye girmek zorundamıyız...birde 2 yıllık geçiş hakkı var onumu kullansam yoksa açıköğretimemi kayıt olsam karar veremedim bana yardımcı olursanız çok sevinirim:)

   Yanıtla

  • hüsniye
   ben sağlık meslek lisesi ebelik bölümü mezunuyum şu anda çalışıyorum fakat matematik öğretmeni olmak istiyorum :) açık öğretimde matematik bölümü yok acaba açılacakmı admin cvp bekliyorum :)şimdiden teşekkür ederim.saygılarımla :D

   Yanıtla

  • canan
   @ admin: ben açıköğretim halkla ilişkiler mezuunuyum diplomamda kocaman harflerle açıköğretim diploması yazıyo mezun olduğum bölüm küçücük yazıyo. açıköğeretim belirtiliyo muhakkak yanii

   Yanıtla

  • hicran
   mrb aöf tarım bölümünü bitirdiğinizde diplomada teknik Eleman yada teknik bir bölümden mezun ibaresi bulunuyor mu?

   Yanıtla

  • Recep
   Merhaba Üstadım, Ben geçen sene açıköğretim çalışma ekonomisinden terkim. Birkaç sebepten ötürü terkettim ve dilekçemi verdim kaydımı sildirdim. Şimdi bu sene ygsden en yüksek 244 almışım. Bu puanlarla tekrar 4 yıllık çekoya girebiliyor muyum? Eğer girebiliyorsan tekrar çeko yazsam geçen sene terk etmeden önce verdiğim 4dersten muaf sayılır mıyım? Yoksa bu sene tekrar o dersleri görür müyüm? Saygılarımla

   Yanıtla

  • SEVCAN
   merhaba admin ya ben açıköğretim tercih verecem de türk dili edebiyatı kapanmışmı yani 2010 da yokmu ne olurr biriii acil cvp yazsın birde örgün eğitime herhangi bir bölümden geçebiliyormuyuz acill

   Yanıtla

  • tugba
   merhaba.bende bu sene aöf den türk dili ve edebiyatını yazmak istiyorum fakat kararsızım,bitirmenin çok zor olacağını söylüyorlar.tabi birde bitirdikten sonra öğretmen olabilme olanağı ne kadar?? aslında sosyoloji ve felsefe arasındada kaldım. birde bu TERCİHLER NE ZAMAN YAPILIYOR.....

   Yanıtla

  • sevil
   merhaba.ben aslında meslek lisesi çocuk gelişimi çıkışlıyım fakat puanım korkarım okl öncesi için yetmicek.türk dili yada sosyolaji veyahutta sosyal himetleri de yazıp şansımı denicem.sırayla puanlarım sırasıyla ygs1-178, ygs2-175, ygs3-245, ygs4-221, ygs5-236, ygs6-219 lütfen bu konuda bilgi verin yurtdışında bulunduğum için etrafımdan gerekli bilgileri alamıyorum...

   Yanıtla

  • melek
   Arkadaşlar,2010 AÖF.Sosyoloji bölümünü için,,LGS'ye girme zorunluluğu varmı??bilgilendirirseniz sevinirim teşekkürler..

   Yanıtla

  • qurkann
   orda kimse warmııı???? :S:S:S:S

   Yanıtla

  • qurkann
   ben 200 puan aldım türk edebiyatına gidebilirmiyim kardesler? bide kapanacak falan diolardı doqrumu?

   Yanıtla

  • rıfat
   ordu üni. fatsa myo gemi makineleri işletme okuyorum... benim bölümümün açıktan devamı var mı? şimdiden teşekkürler !

   Yanıtla

  • Ömer
   Merhaba arkadaşlar, Ben Meslek Lisesi Bilgisayar-Yazılım mezunuyum. Bu sene YGS Sınavına girdim ve puanlarım YGS-3 190 YGS-4 185 YGS-5 185 Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne yerleşebilir miyim ?

   Yanıtla

  • gülden
   ya ben bu öss den 221 aldım ve yabancı dil bölümü ögrencisiyim iki üniversite okumak istiyorum ve uluslar arası ilişkileri cok istiyorum acaba acık ögretim mi var mı bu senede merak ettim kalkmadı inş ve puan var mı kontejyan var mı sınırlımı bilen beni bilgilendirise cok sevinirim bide yazsam kesin gelme ihtimali var mı şimdiden teşekkürler

   Yanıtla

  • nagihan
   @ ede: evet arkadasım ben çevre teknikerligi okuyorum bu sene fotografcılıga kayıt yaptırıcam mesela.

   Yanıtla

  • erman
   mrb ben ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIMI ÖNLİSANS PROGRAMI yada ADALET okumak istiyorum bu bölümler uzaktan eğitimlemi oknuyor? ve uzaktan eğitim ne demek ?

   Yanıtla

  • orhan
   saol canm iyi bilgi vermissin bende acık ogretım edebıyat yazmayı dusunuyorum neyse hayırlısı puanım ygs 318 bu yıl iyi geldi ama unıversıte okuma nıyetım yok cunku iş hayatına atılmdım evlendım :D:D

   Yanıtla

  • elifcan
   2010 yılı edebiyat ögretmenligi hala gecerliligini koruyacakmı? kimi insanlar edebiyat bölümünün kalkacagını söylüyorlar...??

   Yanıtla

  • inci
   merhaba ben üniversitede matematik bölümünde okuyorum 2 sınıftayım ve bu sene ygs ye girdim açıköğretimide yan dal olarak okuyabilir miyim

   Yanıtla

  • ede
   slm ön lisans diplomam var her hangi bölüme kayıt yaptırabiliyormuyum ? ögrenmek istiyorum tesekkür ederim

   Yanıtla

  • çağrı
   iyi günler fotografcılık kameramanlık okuyunca 2 yıllık sonucta bu alan dıger alanlar gıbı değil bir uygulamalı stajlı alan bu ımkanları nasıl saglayacagız?

   Yanıtla

  • ugur
   slm arkadaslar ben bu yil acik öqretim vermek istiyorum ama 4 yillik oolursa ii olur. ya neye verecegime karar veremdim bana yardim edbilirmisiniz? önemli olna isime yariycak bölüm olsa ii olur simdiden tsk.

   Yanıtla

  • ali can
   selamlar ben popiler olan ve en çok iş imkanı olan açıköğretim bölümleri hakkında bilgi almak istiyorum en çokta sağlık alanında olan bölümleri şimdiden teşekkür ederim...

   Yanıtla

  • polat
   mrb bu sene aöf 4 yıllık bölümlerde en düşük puan kaç olur lisans programlarından

   Yanıtla

  • didem
   1. arkadaşlar ben 4 yıllık biyoloji bölümüne girmek istiyorum (mf3) ile alıyor.Yalnız ben 2010 ösys kılavuzunda ‘lys de en az 1 puan türünden 180 geçildiği taktirde tüm programların tercih edilebileceği yazısını okudum ve kafam çok karışık. yani ben ts den 180 alırsam mf 2 deki programları tercih edebilir miyim. ya da hepsine girip ts den 180 alıp mf 2 den mesela 150 de kalırsam mf2 programlarını tercih edebilir miyim? cevabınız için şimdiden teşekkürler

   Yanıtla

  • didem
   @ beren: beren ben açıköğretim türk dili ve edebiyatı okuyorum.msn adresimi eklersen yardımcı olabilirim. didem_1231@hotmail.com

   Yanıtla

  • beren
   ben bu sene acık ogretımden cocuk gelısımı tercıhlerı yapmak ıstıyorm lutfen bana yardım edın kazanabılmem ıcın kac puana ıhtıyac var bu bolumu okumayı coook ıstıyorm

   Yanıtla

  • Alpaslan dinç
   @ betül: evet betül. dgs ye girerek geçersin.Ama seninle birlikte büssürü insan gireceği için iyinin de iyisi olmalısın.

   Yanıtla

  • mustafa
   admin merhaba bu elektrik enerjisi üretim iletim ve dağıtım bölümüne kayıt yaptırdım.Ayrıca meslek lisesi elektrik mezunuyum.Kamuda teknisyen olarak çalışıyorum. Bu bölümden mezun olanlar tekniker oluyorlarmı? Bu bölümden mezun olanlar dikey geçişle mühendislik okuyabilirmi?

   Yanıtla

  • mipek74
   admin merhaba bu elektrik enerjisi üretim iletim ve dağıtım bölümüne kayıt yaptırdım. Bu bölümden mezun olanlar tekniker oluyorlarmı? Bu bölümden mezun olanlar dikey geçişle mühendislik okuyabilirmi?

   Yanıtla

  • gülen
   @ gül: hayır dıplomada aöf yazmaz sadece anadolu unıv. yazar

   Yanıtla

  • remzi
   arkadaşlar myo dan açıköğretime geçişte bölümümüz farkediyormu ben 2 yıllık elektrik bölümü okuyorum türk dili yada çalışma ekonomisi okumak istiyorum yoksa sadece iktisat ve işletmeye mi geçebilirim okuduğumuz bölümle ilgisi varmı

   Yanıtla

  • hilal
   slm hilal ben bende 2 yıllık pazarlma mezunuyum ve bu yıl sosyoloji tercih verdim sos. 1. sınıf öğrencisiyim inş. bitirir ve mezun olurtum

   Yanıtla

  • mehtap
   ben açıköğretimde öğretmenlik okumak istiyorum ama bunun ilk 2 yılını yüzyüze öğrenim görmek zorundaymışız ve de eskişehirde okumak lazımmış eğer böle yapılacaksa ozaman buna neden açıköğretim üniversitesi deniliyor bu saçma bir uygulama lütfen bu uygulama değişsin 4 yılı oturduğum şehirde okumak istiyorum bu maili dikkte alın

   Yanıtla

   Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295

   Açıköğretim bölümleri için öğretmenlik yok. Bu bahsettiğiniz konuyuda ilk kez duyuyorum.

  • hatıce
   ya bu yıl 2010 aöf edebiyat yokmuş öle mı

   Yanıtla

  • seref Kayıtlı Üye Yorum: 4
   @ kübra:arkadaşım söylediğin konularda bi söylenti var ama rektörlük tarafından kesin bi açıklama yapılmamış daha konuyu takip ediyom açıklanırsa en kısa sürede sizi bilgilendiririm allaha emanet ol ii çalışmalar....

   Yanıtla

  • seref Kayıtlı Üye Yorum: 4
   @ rıdvann:as kardeş bak şu sölediğin konuda rektör bi açıklama yaptı doğru ama aöf bürolarına bunula ilgili daha bi yazı gelmemiş oke kardeşim onun için geçiş notunu bilmiyoruz en kısa sürede açıklanırsa inş. sizi bilgileendiririz aeo kib .....derslerinide ihmal etme arkadaşım sen çalış gerisi allah kerim inş. geçersin örgün eğitime..........

   Yanıtla

  • kenan
   admin merhaba bu elektrik enerjisi üretim iletim ve dağıtım bölümüne kayıt yaptırmayı düşünüyorum. Bu bölümden mezun olanlar tekniker oluyorlarmı? Bu bölümden mezun olanlar dikey geçişle mühendislik okuyabilirmi?

   Yanıtla

  • ilayda
   merhaba ben örgün öğretim okuyorum önlisans işletme.benim sorum şu ben dgs sınavlarına girmeyi düşünüyorum yine örgün olarak aynı zamanda da açıköğretimin ön lisans programlarından tıpla ilgili bölümleri vardı sınava girip onlardan birini tercih etmek istiyorum fakat dgs olmazsa önlisansı açıktan lisansa tamamlamak istersem iki bölüm birden okuyabilme gibi bir olanağımız var mı? teşekkürler..

   Yanıtla

  • rıdvann
   slm ben aof 2.sınıf kamu yönetimi okuyorum örgün öğretime yatay geçiş hakkı tanınacakmış.olursa nasıl olur geçiş notu kaç olur şimdiden teşekkür ederim.

   Yanıtla

  • kübra
   açıköğrerim edebiyat bölümü 2010 yılında tercih edilmeyecek,kaldırılmış diye duydum.lütfen cevaplayın.

   Yanıtla

  • erdogan
   mrb arkadaşlar benim kafamda bi çok soru var yardımcı olabilirmiisniz.şimdi durum şu ; Ben 2 yıllık myo da bankacılık bölümü okudum yeni mezun oldum.Açık öğretim 3 sınıftan başlamak istiyorum.Ben kayıt olurken benden 2 yıllık diplomamı alcaklarmı ve 3 sınıfa başlarken hangi bölümleri yazabilirim,3 sınıftan başlarken en az ne kadar puan almamız gerekiyo bana yardımcı olursanız seviniirm iyi güler başarılar

   Yanıtla

  • ümit
   hayır yazmaz anadolu üniversitesi olarak yazar seninle o okuldaki ögrenciden farkın olmaz..

   Yanıtla

  • ümit
   açık ögretimde 2010 yılında harita ve kadastro varmı ögrenmek istiyorum cevap yazarsanız çok sevinirim..

   Yanıtla

  • burcu
   merhabalar ben burcu.ben açık lise mezunuyum.AÖF de okumak istiyorum başvuru kayıtları başladımı yoksa geçmi kaldım arkadaşlar.acil cevap bekliyorum yardım ederseniz sevinirim geç kalmamışsam hemen kaydımı yapayım arkadaşlar.saygılar

   Yanıtla

   Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295

   ÖSS'ye girip barajı geçip kaydolman gerekiyordu. Bu yıl olmaz artık. Önümüzdeki yıl başvurursun.

  • sema
   admin bey benide msnden eklermisinz ordan sorim surularımı

   Yanıtla

  • sema
   slm arkadaslar bende bu sene sınava hazirlanıorm son sınıftayım bu yeni açılan bölümlere girmem için kac puan gerekio ve harç paraları tahminen ne olur admin bey lütfen banada bilgi verin

   Yanıtla

  • hilal
   merhba ben işletme yönetimi önlisans 2.sınıf öğrencisiym eğitimime aöf den devam etmek istiyorum psikolojı ya da edebiyat okumak istiyorum bu bölümler yeni olduğu için geçiş var mıdır kesin bir bilgi istiyorum teşekkür ediyorum lütfen yardımcı olun

   Yanıtla

  • dilek
   mrb ben lise çocuk gelişimi mezunuyum bu yıl önlisans açıköğretim anaokulu öğretmenliği diye bi bölüm açıldığını söylüyolar bu ne kadar doğru bi bilginiz varmı yardımcı olursanız sevinirimm..

   Yanıtla

  • kadir
   selam admin bir konuda yardımına ihtiyacım çok araştırdım ama bulamadım ben 2002 yılında iktisat fakültesine kayıt yaptırmıştım 2 sene sonunda maddi ve manevi durumdan kayıt yeniletmesi yapamadım ve sonucunda kayıdım silindi şimdi tekrardan bir bölüme girmek istiyorum fakat bu yeni olan ygs sistemi aklımı karıştırdı nasıl tekrardan başvurabilirim?? birde eski kayıdım silindiği için bana engel çıkartır mı?? yardımcı olursan çok sevinirim

   Yanıtla

  • eda
   bende açköğretime gitmk istiyom ama babm izin vermiyo ama çok istiyorum inşlah babamı ikna edrim dua edin ne olur bunu paylaşmk istedim sadece

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295
   beysa yazmış:
   slm arkadaşlar bende açıköğretmden lisei okumak istiorm bu dersler lisenn mi yoksa ünv. tnn mi acil cvp bekliorm
   Üniversite ...

   Yanıtla

  • beysa
   slm arkadaşlar bende açıköğretmden lisei okumak istiorm bu dersler lisenn mi yoksa ünv. tnn mi acil cvp bekliorm

   Yanıtla

  • özlem
   ya niye edebiyat bölümü için sadece 42 şehirde yüz tüze egtim veriliyor van yyü fakültesindede verilsin tşk

   Yanıtla

  • nurcan
   merkaba ben 1981 doğumluyum bu sene açık öğretime başvurucam benim merak ettiğim bir konu var benim yaşım çokmu geç açıköğretim bitirdikten sonra öğretmen olma şansım varmı yaş sorunu varmı öğretmenlik yapmak için bana yardımcı olursanız çok sevinirim iyiy günler

   Yanıtla

  • elif
   yani açik ögretım lise!

   Yanıtla

  • elif
   ben açık öğretıme işletme bölümüne kaydolmak ıstıyorum.bunun için ne yapmalıyım?ne lazım?

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295
   duyguduygu yazmış:
   memeemerhabalar ben bu sene edebıyat bolumune kayıt yaptrdım kıtaplarımı da aldım ama nasıl calışcagmı nereye kadar calışcagmı(unıte olarak)bılmıorum bana yardmcı olursanız cok sevınırım iyi akşamlar..
   Adresinize gelecek olan kitapçıkta hangi ünitelere kadar sorumlu olacağınız yazıyor. İncelemenizde fayda var. naz yazmış:
   ya seneye aöf edebiyat kalkacak diye duydum doğrumu? herhengi bir bilginiz var mı?
   Resmi bir açıklama yok.

   Yanıtla

  • duyguduygu
   kımse cevap wemıcek miii?????

   Yanıtla

  • naz
   ya seneye aöf edebiyat kalkacak diye duydum doğrumu? herhengi bir bilginiz var mı?

   Yanıtla

  • duyguduygu
   memeemerhabalar ben bu sene edebıyat bolumune kayıt yaptrdım kıtaplarımı da aldım ama nasıl calışcagmı nereye kadar calışcagmı(unıte olarak)bılmıorum bana yardmcı olursanız cok sevınırım iyi akşamlar..

   Yanıtla

  • esra
   @ dlek: akademik dersler 26 aralıkta belli olacakmış

   Yanıtla

  • tuğba
   mrb. ben türk dili ve edbiyat aof bölümünde okuyorum acaba akademik danışmanlık dersleri varmı bu bölüm için

   Yanıtla

  • sana
   arkadaşlar deneyim açıköğretim yayınları aralık ayının ilk haftası türk dili yardımcı kitaplarını çıkarıyormuş haberiniz olsun.

   Yanıtla

  • aofburo
   @ nuray: malesef açıköğetim sisteminde üst sınıftan ders alma ve kredili sistem sözkonusu olmadığı için 4 yıldan kısa bi sürece bitirme şansınız yok.

   Yanıtla

  • aofburo
   @ Berceste: açıköğretim ile örgün eğitim arasında hangi bölüm mezunu olursanız olun bir fark yok eşit şartlarda ve konumdasınız.

   Yanıtla

  • Berceste
   mrb..her nekadar çok sıkı we werimli bi şekilde çalıştıysamda,puanım 4 yıllık normal bir ünw ortalamasına yetmedi..bende elimdeki şansımı kullanarak,Açıköğretim-Türk Dili ve Edb bölümünü yazdım..zaten istediğim bir bölümdü ama,Açıköğretim olarak değildi!!..yalnız bi konu hakkında aydınlatılmak istiyorum.eğer ki bu bölümden mezun olduktan sonra,normal ünv'lerde okuyup bu bölümü bitiren kişiler gibi mi hak kazanıcaz? yani bizim durumumuz,normal ünvlerde okuyanlardan çok daha zor...4 yıllık çok ama çok zor bi çalışma temposunun ardından,formasyon alırsak,eğitim fakültesi çıkışlı konumunda olabilecekmiyiz ?? bu konu hakkında en kısa zamanda bilgi werebilirseniz çok sewinirim...

   Yanıtla

  • nuray
   merhaba bende onlısans mezunuyum busene turkdılı ve edebıyatı bolumunu yazmayı dusunuyorum 4yıldan daha kısa bırsure zarfında bıtırme şansımız varmı acaba

   Yanıtla

  • merve
   @ esin: beneim bi arkadaşım marmara üni.den derslerine girebiliodu sende ona başwur

   Yanıtla

  • öznur
   slm.ben işletme 1.sınıf öğrencisiyim ama derslerimi veremedim.bölüm değiştirmek istiyorum.sınava girmedim fakat sınavsız geçiş yaptım.ek tercihlerde aöf edebiyat okumak istiyorum.geçiş yapabilirmiyim.seneye puan koyulcağını söylüyorlar yeni bölümler için bu konuda aydınlatırmısınız bizi.şimdiden teşekkürler...

   Yanıtla

  • mustafa
   bu açık ögretim halka ilişkiler için doldurma formunu ööf bürosundan mı alcaz?

   Yanıtla

  • özlemözlem
   ben acıköğretim türk dili ve edebiyatı bölümünü kazaddım kaydımıda yaptırdım.acaba ders kitaplarını ne zaman alabilirim veya verebilirler

   Yanıtla

  • yeşim
   @ deniz: Osmanlıca,farsça ve arapça dillerinin eğitimlerini veren ücretsiz gençlik merkezleri var.

   Yanıtla

  • kürşatkürşat
   admin ben kaymakam olmak istiyorum bunun için aöf den hangi bölümü bitirmem gerek yardımcı olurmusun

   Yanıtla

   Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295

   Anadolu Üniversitesinin “İktisat Fakültesi” bünyesindeki Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim), İktisat (Açıköğretim), Kamu Yönetimi (Açıköğretim), Maliye (Açıköğretim) bölümleri ile “İşletme Fakültesi” bünyesindeki İşletme (Açıköğretim) bölümü mezunlarının müracaatları kabul edilmektedir. Diğer Şartlar İçin Alttaki Linke tıklayın... Kaymakam Olmak İçin Aranan Şartlar | Nasıl Kaymakam Olurum ?

  • deniz
   nedir bu yaa edebiyat okumak çok zor derslere giriş olmalı osmanlıcayı kendi kendimize nasıl öğrenicaz ki,ve bölüm yeni olduğu için kursda yok...bilgisi olan yardımcı olabilir mi lütfen...

   Yanıtla

  • esin
   açıköğretim fakültesi adalet bölümünü kazandım.istandul da oturuyorum ama eskişehire gidemeyeceğimden buradaki hangi üniversitelerde derse girebilirim.ya da adalet bölümü dersleri buradaki üniversitelerde verilecek mi?lütfen bilgi verin..

   Yanıtla

  • hülya
   arkadaşlar 2003 lise mezunuyum.6 sene sonra tekrar sınava girmeme yeni bölümlerin açılması sebep oldu.felsefe öğrencisi oldum.kayıt işlemlerimide bitirdim.hepimiz için hayırlısı olsun.

   Yanıtla

  • ali
   @ dilek: var açık öğretim fakültesine gir

   Yanıtla

  • ali
   @ seren: hayır ingilizce yok kardeş

   Yanıtla

  • ali
   @ ezgi: slm vardır dersler ocak ayında başlıyor ezgi ocak 5

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295
   Sorulan soruların çoğu forumda konuşuldu, lütfen forumu inceleyin...

   Yanıtla

  • ccccemil
   mrb admin bey spor yönetimini yazdım eskişehirde eğitim verliyormu bu bölümde???

   Yanıtla

  • akademi
   ayrıca formasyon zaten kalktı.nun yerine tezsiz yüksek lisans yapılıyor.ondan sonra öğretmen olabiliyorusunuz(aynı fen-edebiyat fakültesi mezunları gibi)tezsiz yüksek lisansın kaldırılması da daha muamma görüşülüyor.fakat şu durumda mezun olursanız öyle hemen eğitim mezunları gibi atanamazsınız.tezsiz yapamanız ve kpssye girmeniz gerekli..başarılar...

   Yanıtla

  • akademi
   arkadaşlar yanlış bilgi verilmiş..sosyoloji,felsefe ve türk dili edebiyatı açıköğretim fakültesinde.uluslararası ilşkiler de iktisat fakültesinde(kamu,işletme,maliye,çeko)iktisat fakültesinde açıköğretim yazmıyor diplomada.ama açıköğretim fakültesi olunca yazıyor.yani felsefe,sosyoloji,edebiyat gibi bölümlerden mezun olunca diplomanızda açıköğretim fakültesi yazacak dolayısıyla...başarılar...

   Yanıtla

  • dilek
   admin ya her bölümün akademik danışmanlık dersleri var mı yoksa sadce iktisat ve işletme mi

   Yanıtla

  • vedat
   Slm yha aslında ben tercih ettim aöf felsefe bölümünü bu yıl kayıt yapmazsam gelecek yıl yapabilme sansım oluyormu yda katıt siliniyor mu bilgilendirirseniz sewinirim

   Yanıtla

  • oğuzhan
   slm formosyon kaktı diyolar eğitim fakültesi gibi dört yılda bitirip kpss girip öğretmen olabiliyomuşuyuz bilgilendirirseniz sevinirim...

   Yanıtla

  • betül
   eğer adalet seçersem ve mezun olduğumda hukuk fakültesine geçiş yapabilrmiyim eğer yapabilirsem nasıl olcak nasıl bir sınava gireceğim sınavın içeriği nedir cevabınızı beklorum teşekkür ederim:)

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295
   ceylan yazmış:
   bildiğiniz gibi bugün bütünleme sınavı vardı ben sadece 1 dersten geçtim 6 dersten kaldım bugün bütünlemeyede giremedim ama zaten ben yeni açılan bölümlerden sosyoloji okumak istiyorum bunun için ne yapmalıyım aöf den kaydımı silip yeniden sınava girip tercih mi yapmam lazım?
   Evet, sınava girmeniz, kaydınızı sildirmeniz ve yeni kayıt yaptırmanız gerekiyor. ceylan yazmış:
   he birde bugün olan bütünlemeye giremedim ama yarınki bütünlemeye girmemin bir anlamı var mı?
   Sınavların birbiriyle bağlantısı olmadığı için yarınkilere mutlaka girmelisiniz. En azından yarınkilerden geçme ihtimaliniz olur. Başarılar...

   Yanıtla

  • ceylan
   he birde bugün olan bütünlemeye giremedim ama yarınki bütünlemeye girmemin bir anlamı var mı?

   Yanıtla

  • ceylan
   bildiğiniz gibi bugün bütünleme sınavı vardı ben sadece 1 dersten geçtim 6 dersten kaldım bugün bütünlemeyede giremedim ama zaten ben yeni açılan bölümlerden sosyoloji okumak istiyorum bunun için ne yapmalıyım aöf den kaydımı silip yeniden sınava girip tercih mi yapmam lazım?

   Yanıtla

  • Özlem Tokgöz
   Bu arada son zamanda açılan bölümlerin içeriği harika.Gençler çok şanlısınız kıymetini bilin. Derslere asılın.Keşke coğrafya ve antropoloji de olsaydı.Hatta iki bölümü birden okuma imkanı da olsaydı.

   Yanıtla

  • Özlem Tokgöz
   Ben 1992 yılında Anadolu Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldum.Binbir zahmetle kazandık bir okadar maddi manevi emek verdik. Gün oldu bazı arkadaşlarımız yurt bulamadı istasyonda bankların üstünde yattı. Yine binbir emekle işe girdik. Bir de baktık ki liseyi bitirip oturduğu yerden yardımcı kitaptan testusulü soru ezberleyerek açıköğretim de okuyup mezun olan arkadaşlar var.Üstelik benimle aynı kadroya sahip. Kendimi mütiş bir haksızlığa uğramış hissediyorum.Açık öğretimden O kadar çok işletme iktisat mezunu var ki mesleğin değeri düştü. Şimdi yeni açılan bölümlere itiraz eden arkadaşlar var. Bence çok iyi oldu. Biraz da diğer meslekler bu sıkıntıyı çeksin. Bizim üstümüzdeki aşırı mezun baskısı belki daha adaletle paylaşılır.Bu arada ben de sosyolojiye kaydolacağım. Zor yıllara inat oturduğum yerden diploma alacağım.

   Yanıtla

  • esra_
   bişi sorcam ben acıkögretım kamu kazandm ama ıkıncı tercihde felsefe yazsam olur mu :(:(

   Yanıtla

  • seren
   @ admin: telekkür ederim:)

   Yanıtla

  • zübeyde
   @ "emelll": nası seneye kapatırlar mı bize bişey olmaz dır inş.yani biz yine devam edebiliriz mi emel

   Yanıtla

  • esra
   ya arkadaslar ben sosyal hizmet bölümünü kazandm ama dersleri var mı yardımcı olursanz cok sevinrm lütfen tesekkürler simdiden

   Yanıtla

  • dilek
   :)

   Yanıtla

  • Tarık ATEŞ
   slm uluslar arası ilişkileri kazandım aöf.bitirdikten sonra benim bu diploma işe yararmı yada nerelerde kullanırım ne olabilirim teşekkürler

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295
   dido yazmış:
   arkadaşlar bu bölümler seneye kalkacakmı..bilgi veririmisinzi?
   Böyle bir duyuru yapılmadı. Tamamen uydurma olduğunu düşünüyorum. Resmi olarak bir yazı okumadıysanız inanmayın okuduysanız paylaşın bizde inanalım :D seren yazmış:
   arkadaşlar aöf türk dili ve edebiyatı bölümünde ilk sene ingilizce hazırlık olacak mı yardımcı olur musunuz?
   Edebiyat bölümünde hazırlık yok. Direk yazıyosunuz 4 yıl okuyosunuz formasyon alıyosunuz kpss ye giriyosunuz manyak bi puan alıyosunuz sonra bide bakıyosunuz ki çiçeği burnunda bir öğretmensiniz. Herkes size hocam diyor sizde keyfini sürüyorsunuz. Yani inşallah :D

   Yanıtla

  • seren
   arkadaşlar aöf türk dili ve edebiyatı bölümünde ilk sene ingilizce hazırlık olacak mı yardımcı olur musunuz?

   Yanıtla

  • dido
   arkadaşlar bu bölümler seneye kalkacakmı..bilgi veririmisinzi?

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295
   dlek yazmış:
   rica etsem admn msn adresini verimiisn vrsa çk sevnrm
   buradaki mail adresini ekledim.

   Yanıtla

  • dlek Kayıtlı Üye Yorum: 20
   rica etsem admn msn adresini verimiisn vrsa çk sevnrm

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295
   dlek yazmış:
   hmm tşk ederim
   rica ederimmm :)

   Yanıtla

  • dlek Kayıtlı Üye Yorum: 20
   hmm tşk ederim

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295
   dilek hoca olabiliyor demişse sorun olacağını sanmıyorum.

   Yanıtla

  • dlek Kayıtlı Üye Yorum: 20
   admin bişey sorcam ya ben istanbulda marmara ünvs hocalardan iizn alıp bazı derslere gierbilrmiyim hocama sormustum o girebilrsin demişti imzalı bi kağıt alıp ole olabiliyor mu

   Yanıtla

  • dlek Kayıtlı Üye Yorum: 20
   teşkkür ederm :D

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295
   dlek yazmış:
   admin bişey sorcam harc falan ne zmaan yatırılıyor ne kadar bi de nasıl oluyolar yaa kayıt yaptrmaya giderken dekondu mu götürüyorsun
   Bu yılki kayıt ve kayıt yenileme ücretlerinin miktarları henüz duyurulmadı. Ücretler belirleniyor ve yatırılması gereken tarihler veriliyor, o zaman zarfında yatırıyorsunuz bir gün sonrasında kayıt işlemini internetten yada bürodan gerçekleştiriyorsunuz. :)

   Yanıtla

  • dlek Kayıtlı Üye Yorum: 20
   admin bişey sorcam harc falan ne zmaan yatırılıyor ne kadar bi de nasıl oluyolar yaa kayıt yaptrmaya giderken dekondu mu götürüyorsun

   Yanıtla

  • ece
   arkadaşlar yani hepiniz eskişehir diye tuturmuşsunuz varsayalım ki eskişehirde ders veriliyor herkesin oraya gidemezki biraz mantıklı düşünüp yazın ben vanda oturuyorum eskişehire gidememki mantıklı olan herkesin oturdugu merkezin üniversitesinde hafta sonu veya hafta içi bir iki gün ders verilsin rektörden veya bu işten kim sorumluysa öyle yapıp oygulamasını rica ederim.

   Yanıtla

  • sevhak
   yaaa bu kayıtlar nezaman başlior ne zaman bitior bilgisi lan warsa yardımcı olunursa sewinirim şimdiden tesekkurler

   Yanıtla

  • seren
   ben bu yıl açık öğretim fakültesi türk dili ve edebiyatı bölümüne kayıt yaptırdım merak ettiğim bişey var ilk sene ingilizce hazırlık görcekmiyiz yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler.

   Yanıtla

  • ezgi
   sagol admın ama artık beklemek benı cok uzuo :(

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295
   ezgi yazmış:
   admin eskısehırde dersler olurmu turk dıl edebıyat bolumun noluq yardım ettt
   Herkes bir şey söylüyor. Aöf net bir açıklama yapmadığı için birşey diyemicem arkadaşım. Bir süre sonra her şey netleşecektir...

   Yanıtla

  • ezgi
   admin eskısehırde dersler olurmu turk dıl edebıyat bolumun noluq yardım ettt

   Yanıtla

  • dlek Kayıtlı Üye Yorum: 20
   teşekkür ederim admin

   Yanıtla

  • umut
   ya ben bu yıl öss de tercıh yaptım acık ögretımden elektrık enerjısını yazdım ama ınanın ıstemedıgımden yazdım geldı sımdı kayıt yaptırmasam ıkıncı ek yerlestırmeden yararlanabılırmıyım?

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295
   Tahminimce 1 ay içinde açıklanır

   Yanıtla

  • dlek Kayıtlı Üye Yorum: 20
   admin akademik dnşmalı dersleri ne zaman acıklanır

   Yanıtla

  • gul
   arkadaslar!!!!!!!! bence ders verilmemesi imkansız verilmesi gerekiyor hatta verilecek te yoksa boşunamı yeni bölümleri actılar hatta eskişehir gibi biyerden bahsediyoz verilecekte sadece biraz beklemek gerekiyor o kadar...ve benim orda okuyan arkadasım var tahmine gore tekrar 5 ocakta baslanılacak dersler ve dersler baslamadan once 2 ay oncsinden gitmek gerekıyor kayıt yapmak ve yurt yeri edinmek için-tabi özel yurt devlet yurdu imkansız gorunuyor..

   Yanıtla

  • ezgi
   ee zaten bızde onun sorusunu arıyoz dersı olacakmı ? sana kalmıs eger ıkısını ıdare edebılırım dıosan okucam dıyosan okursun

   Yanıtla

  • muhammet yavuz
   selam benim sorum daha ilginç:D bende edebiyat yazdım..yüz yüze dersi varmi? bide seneye bi okul kazansam ikisini bir okuma şansım varmi

   Yanıtla

  • dlek Kayıtlı Üye Yorum: 20
   akademik danışmanlık dersleri ne zaman acıklanır

   Yanıtla

  • ezgi
   bana yardım edın noluq :( eskısehırı aradım turk dıl edebıyatın derslerı olmucak soyledıler acaba olma sansı varmıdır lutfennnnnnnnn :( :(

   Yanıtla

  • bülent
   bölüm kalktı mı ea cılar sözel öğretmenlikleri seçebiliyor mu

   Yanıtla

  • bülent
   ya yeni sistem hakkında bilgi istiyorum okul puanı ve bölüm hakkkında

   Yanıtla

  • dlek Kayıtlı Üye Yorum: 20
   yeni akademik danışmanlık dersleri ni nerden öğrenebilriz

   Yanıtla

   Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295

   Yeni dönem akademik danışmanlık dersleri henüz açıklanmadı. :)

  • gürsel ve yüksel
   ya bırsey sorcammmmm turkdılı edebıyatının murat yayınları kıtapları yayınlancakmı?

   Yanıtla

  • gürsel ve yüksel
   selamlar, çok mutluyuzzzzzzzzzzzz böyle bır bölum acıldıgı ıcın şans eserı gırdık sınava hemen geldı... yuppi türk ddili ve edebıyatı bölumunu okuyacagızzzzzzzzz....

   Yanıtla

  • gül
   ben anadolu unıversıtesıne sonsuz tesekkurlerımı ıletmek ıstıyorum.bızlere boyle bır ımkanı verdıklerı ıçın aslında mınnettarım.ben ıkı yıllık halkla ılıskılerı okuduktan sonra dıkey gecısle ıktısata kayıt yaptırdım ve bu sene mezun oldum.tekrar oss ye gırdım ve bu sene sosyolojıye kayıt yaptırıcam.mukemmel bolumler koymuslar bu sene.ınsallah sosyolojıden sonra turk dılı ve edebıyatını da okuycam.ıyıkı var anadolu unıversıtesı.bıze bu ımkanları tanıdıgınız ıçın cok tesekkur edıyorum.ve okulumuzda boyle bır sıstem oldugu ıçın benım gıbı okumayı cok sevıp orgun ogretıme vakıt ayıramayanlar ıçın mukemmel bır sıstem.sız yenı bolumler koyun bız okuyalım.sevgıler saygılar.

   Yanıtla

  • tugce
   bisey duydum eskısehyrde ders verılmıyrms dogrumu bırı sorumn cvbını nolr versn!!:S

   Yanıtla

  • Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295

   Yeni Kayıt Tarihleri | Kayıtlar Ne Zaman Yapılacak | Açıköğretim Aöf

   Yanıtla

  • dlek Kayıtlı Üye Yorum: 20
   bna yardımcı olurmusnz kytlar ne zmn baslıyo

   Yanıtla

  • dilek
   o nasıl oluyo ben bilmiyorum ben bu sene mezun oldm ztn 296 puanla giremedim4 yıllık bi yere

   Yanıtla

  • youtube
   Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde ki Osman türkçesine giriş dersi ile alakalı kurs ariyorum ya. Yardımcı olabilecek var mı ?

   Yanıtla

  • dilek
   arkadaşlar bn bu yıl aöf sosyolji bölümü okicam nasıl olduğunu bilmiyorum bide istanbulda herhangibir ünvs izin alıp o derslere girebiliyomuyuz cvp bekliyorum tşk ederim şimdiden

   Yanıtla

   Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295

   izin alıp girme konusunu bilemiyorum ama akademik danışmanlık süresince yüz yüze eğitim alabileceksiniz.

  • hakan
   yeni sistemde okul puanı ve alan kalktı mı acaba öss de edebiyat soruları iğrençti nerdeyse hiç bilgi yoktu boşa çalış onane ünal yarımağan ve ekibine umurlarında değiliz ki ülkeler coğrafyasında o kadar ülkeyi öğren sormasınlar çok yazık pes ediyorum artık sevinsinler artık RÜZGAR NEREYE SÜRÜKLERSE ORAYA 3 yılımı verdim

   Yanıtla

  • hakan
   bence çok gerçekçi değil öğrenmen olacaksınız demeniz çünkü ede öğretmenliği 330 larda bölümü 320 lerde sen alıyosun 165 onlarla aynı oluyorsun en azından 165 yerine daha fazla olmalıydı bende türk dili açık öğretimi geldi puannım 305 ti dersleri kolaya benziyo birde yazılma falan çok para alıyorlar mı teşekürler cevaplarsanız

   Yanıtla

  • duygu
   acıkogretım turk dılı bolumunu kazandm acaba tekrar terch yapablr mıym ek yerlestırmeden tskler

   Yanıtla

  • zeynep

   slm mrb banada acıkögretim turkdili ve edebiyatı geldi.ama zor. CEvap: 4 yılık okuyan biriyle acıkögretim okuyan biri denk sayılcakmı

   Yanıtla

  • buse

   ya of bu ne ya bir yerde de Eskışehir'de ders yokmuş [...] Eskişehir'de Ders Yokmuş Deniyor Konuyla İlgili Bilgisi Olanlar Yardımcı Olabilir Mi?

   Yanıtla

  • duygu
   formasyon alımı zor mu acaba cok merak edıyorum

   Yanıtla

  • zübeyde

   edebiyat bölümünü bitirdiğimde öğretmen olarak atanabilir miyim? Cevap: edebiyat bölümünü bitirdiğimde öğretmen olarak atanabilir miyim

   Yanıtla

  • sibelllllll

   Yanıt: menkul kıymetler ve sermaye piyasası bölümü hakkında bilgi?

   Yanıtla

  • Tuğçe
   arkadslr cok sanslı öğrencilrz cok mutlu oldum boyle bolumlerın acılmasına bende türk dili ve edebiyatını yazdm kısmetse eskısehırde okuyacam... herkese kendi alanlarında başarılar diliyorum

   Yanıtla

  • alper
   ya bı sorum olacak ben aöf ıktısattaydımk bu sene edebiyat açılınca oraya yazdım bolumum oldugu için acaba oraya kayıt olabilirmıyım kı onu bırakıpta

   Yanıtla

  • savaş
   Yahu bu Türk dili ve edebiyatı bölümünde olan Osmanlıca falan var onlar nedir arkadaş? Osmanlıca mı öğreneceğiz, bir de Osmanlı Türkçesine giriş Orhon ve Uygur Türkçesi bunlar nedir arkadaş? Uygur Türkçesini mi öğrenceyiz ya.

   Yanıtla

  • duygu

   bulunduğum ilde edebiyat derslerine girebilir miyim? Cevap: bulunduğum ilde edebiyat derslerine girebilir miyim

   Yanıtla

  • "emelll"
   ark'lar hepinizin adına çok sevndim. çok iddalı ve bir o kadar ulaşılmaz bölümleri açık öğretim fak. werebileceklerini rüyamda görsem inanmazdım. seneye kapatılması söz konusu, fakat bu yıl tercih yapanlar gerçekten çok şanslı :D herkese başarılar...

   Yanıtla

  • mine

   açıkögretim okul öncesi öğretmenliğini yazmak istiyorum ne gibi şartlar gerekiyor? Cevap: acıkögretim okul öncesi ögretmenligini yazmak istiyorum ne gibi şartlar gerekiyor 

   Yanıtla

  • İLKNUR

   Adalet Bölümü Yazdım Bu Bölümden Kamu Yönetimine Geçebilir miyim?

   Yanıtla

  • adem

   Edebiyat bölümü zor mu? Cevap: Edebiyat bölümü zor mu?

   Yanıtla

  • MAKBULE

   145 i geçen felsefe, sosyoloji yi tercih edebilir mi?  145 i geçen felsefe, sosyoloji yi tercih edebilir mi?

   Yanıtla

  • smyr

   aöf türk dili ve edebiyatını kazandım bulunduğum ilde bu bölüm var onların derslerine girebilir miyim?bu arada yüksek okul mezunuyum 3.sınıftan başlayabilir miyim cevaplarsanız sevinirim teşekkürler...

   Cevap İçin tıklayınız: Lisans mezunuyum 3. yıldan mı başlayacağım?

   Yanıtla

  • duygu

   Edebiyat okurken formasyon alma;  foruma kaydedildi

   Yanıtla

  • seda
   türk dili edebiyatı na başvurdum istediğim bir bölüm ... acaba okurken formasyon alma şansım varmı.. bilğilendirirseniz sevinirim...

   Yanıtla

  • neslişş
   yaşasınnn öğretmen olabilicemm :D:D artık bnde bir türk dili ve edebiyatı öğrencisiyim...7 yıllık bir geç kalınmış bi hayalimdi ama artık değil :D Allah bu mutluluğu yaşatmayı herkese nasip etsin.Allah gönlünüze göre versin arkadaşlar

   Yanıtla

  • dursun
   yha bu elektrik enerjisi üretimi bölümü kaç yıllık sadece 2 yılın derslerini vermişlerde

   Yanıtla

  • gul
   slm admin peki aöf ögrencisi eskişehirde devlet yurtlarında kalabilir mi yani orda barınabilir mi ben sayet orda okumak istiyorum yani allahın izniyle oraya gidecem bi sorun yasanır mı barınmak acısından ya da özel yurtlarda ve ya apartalarda???

   Yanıtla

  • gul
   ben turk dili ve edebiyat yazdım artık hayırlısı

   Yanıtla

   Aysun

   Merhaba GÜL hanım. Kaç puan almıştınız ve edebiyat için kaç puan gerekiyordu bilgi veririmisiniz ben bu yıl yetiştiremedim :( size başarılar dilerim

   gul

   mrb aysun ya bende pek iyi bi puan almadım ...barajı astın mı tercih yapabilirdin...

  • ercan

   eyvallah admin 10 numara bilgi yazmışsın her şey gönlünce olsun kardeşim bu bilgi yorumsuz bırakılmaz:)... Sosyoloji yazdık biz de. hadi hayırlısı.. başarılar

   Yanıtla

  • ARZU
   2 yıllık bir bölüm okunduktan sonra AÖF işletme ya da iktisat bölümüne, 3. Sınıftan başlama durumu vardı. Aynı durum yeni açılan bölümler içinde geçerli mi yani işletme yerine sosyoloji ya da edebiyat bölümlerini seçme durumumuz var mı?

   Yanıtla

   gul

   olabilir neden olmasın ki seçebilirsiniz.gecerli olması lazım....

   Yasemin
   gerçekten böyle bir şey söz konusu mu net bir bilgi var mıdır?bende edebiyatı çok istiyordum ama tercihime müdahale eden birkaç şahıs yüzünden dış ticaret yazdım 2 sene dış ticaret okuduktan sonra 3.sınıfta edebiyata devam edebilecek miyim?öyle bi imkanı varsa çok çok mutlu olacağım kara kara düşünüyordum ne yapabilirim diye
  • gul
   ama dostum cok zor olmaz mı tek basnıza ders ve cok zor dersler nasıl olacak bilinmıyor

   Yanıtla

   Master Admin Yorum: 781 Forum Mesaj: 295

   Bulunuduğunuz ildeki üniversitenin akademik danışmanlık programlarına katılabilirsiniz...

  • gul
   peki acıköğretım eskişehir hakkında bilgi verebilirmisiniz oraya gitmek sart mı aslında orda okumak guzel olur bilginiz var mı

   Yanıtla